PageView Facebook
date_range 29/04/2022 visibility 22106 views
bookmark Use Case
ให้การคิด OT เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมคำนวณ OT - blog image preview
Blog >ให้การคิด OT เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกรมคำนวณ OT

เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล การคิด OT ด้วยโปรแกรมคำนวณ OT ที่มีระบบการคำนวณหลากหลาย จึงเป็นทางเลือกใหม่ของหลายองค์กร


หมดปัญหาคำนวณ OT ไม่ทัน ด้วยโปรแกรมคำนวณ OT (Auto OT Calculation)

เคยไหม? เงินเดือนออกแล้ว แต่ค่า OT ยังไม่ออก เป็นปัญหายอดฮิตของหลายองค์กร จากความซับซ้อนของการคำนวณ OT ทำให้เกิดความล่าช้าและเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาด โปรแกรมคำนวณเงินเดือนสามารถตอบโจทย์การคำนวณที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น


เหตุผลอะไรทำให้คำนวณ OT ไม่ทัน

การทำงานล่วงเวลา หรือเรียกสั้นๆว่า OT (โอที) ยุคนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทุก ๆ องค์กร แต่รู้หรือไม่ว่าหากเป็นองค์กรที่ไม่มีโปรแกรมคำนวณเงินเดือนนั้น ผู้คำนวณค่าจ้างหรือผลตอบแทนเองนั้นต้องเจอกับปัญหาและวิธีการคำนวณที่มีรายละเอียดเยอะและยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรมีหลายแผนก

เวลาการเข้า-ออกงานต่างกัน

กะการทำงานต่างกัน

สลับกะการทำงาน

พนักงานรายเดือน/รายวัน คำนวณ OT ต่างกัน


ดังเช่นตัวอย่างการทำ OT ต่อไปนี้

นาย ก (เป็นพนักงานรายเดือน เงินเดือน 15,000 บาท) ทำงานวันเสาร์ (วันทำงานปกติ) เวลา 9.00 – 18.00 น. และทำ OT ต่อตั้งแต่เวลา 18.39 น.จนถึงเวลา 5.00 น.ของวันอาทิตย์ (วันหยุดบริษัท)

การคำนวณ OT ของ นาย ก.

OT วันทำงานปกติ (15000/30/8)*1.5*5 = 468.75บาท

*หมายเหตุ คิด OT 5 ชม. เพราะหากเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะถูกปัดเศษลง

OT วันหยุด (15000/30/8)*3*5 = 937.5 บาท

สรุป นาย ก ได้รับเงินค่า OT เป็นเงิน 1,406.25 บาท

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นแค่การคำนวณของพนักงานคนเดียวก็มีรายละเอียดที่ต้องคำนวณมากมาย ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้น โปรแกรมคำนวณเงินเดือนจึงเป็นตัวช่วยลดภาระการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้การคำนวณ OT สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสูตรการคำนวณที่โปรแกรมคำนวณเงินเดือนที่ใช้นั้นเป็นวิธีคำนวณตามหลักกระทรวงแรงงานที่ถูกต้องด้วยประเภทของ OT ตามหลักกระทรวงแรงงาน

วิธีคิด OT ที่โปรแกรมคำนวณเงินเดือนใช้ตามหลักกระทรวงแรงงานนั้น แยกเป็น 3 กรณี ดังนี้


1. ค่า OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ

ค่า OT สำหรับวันทำงานปกติไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงที่คุณได้รับตามปกติ

ตัวอย่างกรณีพนักงานรายเดือน

นาย ก. ได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทต่อเดือน ทำค่าล่วงเวลาหลังเลิกงานในวันทำงานจำนวน 3 ชั่วโมง

วิธีการคำนวณ = (10,000 / 30 / 8)*1.5*3

สรุป นาย ก. ได้รับเงินค่า OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติจำนวน 187.50 บาท


2. ค่า OT ในวันหยุด

ค่า OT ในวันหยุดแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. พนักงานรายเดือน ได้ค่า OT วันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า

2. พนักงานรายวัน ได้ค่า OT วันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า

หลายคนไม่เข้าใจตรงจุดนี้ ซึ่งที่จริงแล้วทั้ง 2 กรณี ได้ค่า OT 2 เท่าเหมือนกัน แต่เดิมทีนั้นพนักงานรายเดือน ได้รับเงินเดือนอยู่แล้วในวันหยุด พอเป็น OT จึงใช้แค่คูณ 1 เท่าแล้วรวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วอีก 1 เท่า ผลลัพธิ์ที่ได้คือ 2 เท่าเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น นาย ง. (พนักงานรายเดือน) ได้เงินเดือน ชม.ละ 62.5 บาท คูณ OT 1 เท่า เป็นเงิน 62.5 บาทเท่าเดิม แต่เมื่อนำไปบวกรวมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้วจึงเป็น 62.5+62.5 = 125 บาทนั่นเอง


3. ค่า OT ล่วงเวลาในวันหยุด

ค่า OT สำหรับวันหยุด เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดปกติของบริษัท คุณจะต้องได้รับค่า OT ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงที่คุณได้รับตามปกติ


สรุปโปรแกรมคำนวณ OT สำคัญอย่างไร

ปัญหาความซับซ้อนของการคำนวณ OT ทำให้เกิดความล่าช้าและเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ โปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft สามารคำนวณ OT ให้อัตโนมัติ โดยฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการคำนวณตามหลักกระทรวงแรงงานทุกกรณี และที่มากกว่านั้นคือ

เพิ่มหรือเรียกชื่อประเภท OT ได้ตามนโยบายของค์กร เช่น OT วันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถปรับเปลี่ยนเรท OT ให้เหมาะสมตามแต่ละประเภทของ OT ได้

สามารถปรับการคำนวณ OT ให้เป็นแบบเหมาจ่ายได้ เช่น เหมา 3 ชม. 800 บาท

สามารถปรับการคำนวณ OT ให้เป็นแบบเรทคงที่ได้ เช่น ชม.ละ 90 และจะได้รับค่า OT จริงเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานได้

แยกการตั้งค่า OT สำหรับพนักงานรายเดือนและรายวันได้

เพิ่มเงื่อนไข OT พิเศษได้ เช่น ให้เวลาในการเดินทางของพนักงานเป็นรายได้ในรูปแบบ OT แทนการใช้แบบเบี้ยขยัน

ดังนั้น โปรแกรมคำนวณเงินเดือนที่คำนวณ OT ให้อัตโนมัติ ครอบคลุมตามหลักกระทรวงแรงงาน แถมมีฟังก์ชั่นเสริมที่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการในแต่ละบริษัทจึงสำคัญและตอบโจทย์ปัญหาการคำนวณ OT ไม่ทันของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้