PageView Facebook
date_range 11/04/2023 visibility 19896 views
bookmark HR Knowledge
สวัสดิการ คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพนักงานและองค์กร - blog image preview
Blog >สวัสดิการ คืออะไร สำคัญอย่างไรกับพนักงานและองค์กร

หลายคนยังไม่ทราบว่า สวัสดิการที่แต่ละองค์กรให้กับพนักงานนั้น คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร มาหาคำตอบในบทความนี้กัน


ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการสวัสดิการ คือ บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่นายจ้างจัดให้มีขึ้นเพื่อพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่ประจำ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน เช่น ค่าสงเคราะห์บุตร ที่พักอาศัย รถรับ-ส่งพนักงาน การให้กู้ยืมเงิน อาหารกลางวัน เป็นต้น

 

ซึ่งในบางที สวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก้พนักงานกับสวัสดิการที่พนักงานต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกัน แต่ในบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่มีความเห็นต่างกัน ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องกังวลใจอย่างหนึ่งสำหรับ HR ก็ว่าได้  จึงเกิดเป็นคำถามจาก HR ทุก ๆ องค์กรว่า

 

“แล้วสวัสดิการแบบไหนล่ะ ที่พนักงานต้องการ?”

 

จากการสำรวจความคิดเห็นคนทำงานทั่วประเทศของ Jobthai พบว่า สวัสดิการที่คนทำงานต้องการมากที่สุด มีดังนี้

1.  โบนัส

2. วันหยุดตามกฏหมาย

3. ประกันสุขภาพ

4. ประกันสังคม

5. ค่าทำงานล่วงเวลา

6. การออมเงินพิเศษ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

7. ประกันสุขภาพคนในครอบครัว

8.  เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น

9.  เบี้ยขยัน

10. ประกันชีวิต

       

หากองค์กรใด สามารถจัด สวัสดิการตามที่พนักงานต้องการได้มาก ก็จะเป็นที่ดึงดูดใจให้กับคนทำงานที่มีศักยภาพได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับลักษะของธุรกิจและการทำงานของแต่ละองค์กรอีกด้วย


Tips! สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ที่พนักงานอยากได้และน่าสนใจ


สวัสดิการสำคัญอย่างไรกับพนักงานดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าสวัสดิการคือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่จะได้รับเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งสวัสดิการนั้นดูเหมือนจะเป็นสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับพนักงาน แต่ที่จริงแล้ว มีประโยชน์กับพนักงานมากกว่าที่คิด เพราะสวัสดิการบางอย่างสามารถช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี เช่น รายจ่ายที่สำคัญอย่างค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มักจะมาแบบฉุกเฉิน คาดเดาไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไร และคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะใช้เงินมากหรือน้อยแค่ไหน

     

หรือในกรณีสวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉิน ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ก้บพนักงาน เพราะค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนั้น มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่อาจสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตของพนักงานไปเลยก็ได้

 

ดังนั้นสวัสดิการที่ดีขององค์กร จึงมีความสำคัญกับพนักงานอย่างมาก เพราะไม่ว่าสวัสดิการนั้น จะเป็นสวัสดิการเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงใด แต่ทั้งหมดล้วนมีประโยชน์อย่างมากกับพนักงาน ทั้งลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้กับพนักงาน ทั้งยังสามารถช่วยเหลือครอบครัว หรือคนรอบข้างที่สำคัญของพนักงานได้อีกด้วย


สวัสดิการสำคัญอย่างไรกับองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ปัญหาในการลาออกจากงานของพนักงานส่วนใหญ่ ก็มักจะมาจากเรื่องของการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกันทั้งสิ้น เพราะหากสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นน่าอยู่ ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานได้ เพราะฉะนั้น สวัสดิการที่สามารถช่วยเหลือ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสวัสดิการที่ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น ก็สามารถเป็นแรงผลักดันให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

 

และในขณะเดียวกันองค์กรที่จัดสรรสวัสดิการดี ๆ ให้กับพนักงาน จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความเชื่อมั่นในองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับสิทธิประโยชน์จากองค์กร ช่วยให้ความเสี่ยงของอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn Over) ลดลง และเมื่อพนักงานไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานแล้ว ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้น ความน่าเชื่อถือขององค์กรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สวัสดิการมีความสำคัญกับองค์กร นั่นคือเรื่องของการรับสมัครงาน เพราะผู้สมัครงานในยุคใหม่ ๆ นี้ ส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับสวัสดิการกันทั้งสิ้น การที่จะตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีอัตราค่าจ้างที่น้อยกว่า แต่หากมีสวัสดิการที่ดีและคุ้มค่ามากกว่า ก็ทำให้พนักงานสามารถตัดสินใจเลือกร่วมงานกับบริษัทนั้นได้

 

ดังนั้นองค์กรจึงสามารถนำเรื่องของสวัสดิการมาเป็นกลยุทธิ์ในการจูงใจและดึงดูดผู้สมัครงาน ให้อยากร่วมงานกับองค์กรมากขึ้น และทำให้ผู้สมัครให้ความเชื่อถือในองค์กร ทำให้มีโอกาสได้บุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นด้วย


สรุปความสำคัญของสวัสดิการ

สวัสดิการในยุคปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายประเภทและไม่เป็นหลักการตายตัวเหมือนสมัยก่อนแล้ว แต่ละองค์กรจึงสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพมาร่วมได้อย่างเต็มที่ สามารถสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรได้ และสวัสดิการกลับกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจร่วมงานของผู้สมัครงาน ทำให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการนั้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสวัสดิการที่ดีนั้น มีประโยชน์ทั้งกับองค์กรและพนักงานเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังเช่น


ประโยชน์ต่อพนักงาน

 • ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ช่วยค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
 • อำนวยความสะดวกในการทำงาน
 • มีความสะดวกในการดำเนินชีวิต
 • ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานได้
 • เป็นแรงจูงใจในการทำงาน

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
 • มีกลยุทธิ์ในการดึงดูดผู้สมัครงาน
 • มีโอกาสได้พนักงานมีคุณภาพมากขึ้น
 • การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • อัตราการเปลี่ยนงานลดน้อยลง

อย่างไรก็ตามเรื่องของสวัสดิการยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ตั้งแต่สวัสดิการเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่มีความสำคัญมาก ซึ่งล้วนเป็นแรงดึงดูด และแรงจูงใจที่ดีสำหรับพนักงาน ซึ่งสวัสดิการนั้น สามารถเปลี่ยนแปลง และมีความแตกต่างกันได้ตามประเภทของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ ขนาดขององค์กรและนโยบายการบริหารงานของแต่ละองค์กร ฝ่าย HR จึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการให้มากยิ่งขิ้นและควรจัดหาสวัสดิการพนักงานยุคใหม่ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทั้งพนักงานและองค์กรให้มากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้