PageView Facebook
date_range 10/01/2023 visibility 1528 views
bookmark HR Trend
รวม Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปี 2023 - blog image preview
Blog >รวม Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปี 2023

หากคุณต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะที่จำเป็นต้องมีคือ Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบัน โดย Soft Skills ที่จำเป็นนั้น มีอะไรบ้างมาดูกันในบทความนี้เลย


Soft Skills คืออะไร สำคัญอย่างไร

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อการปฎิสัมพันธ์กับผู้คน หรือ Soft Skills ในปัจจุบัน มีความสำคัญสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่เพราะ หากเราต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ทักษะ” เช่น ต้องการเติบโตในอาชีพการตลาด เราจำเป็นต้องมีทักษะเรื่องการสื่อสาร ซึ่งทักษะแบบนี้เรียกว่า Hard Skills ซึ่งหมายถึง ทักษะความรู้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จนเกิดความชำนาญ

     แต่หากเราต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตในการทำงานนั้น ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ทักษะที่เกี่ยวกับการปฎิสัมพันธ์กับคน การเข้าสังคมและการจัดการอารมณ์ นั่นคือ Soft Skills นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่า เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน หลาย ๆ องค์กรได้ให้ความสำคัญกับการนำ Soft Skills มาใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพราะแค่มีความชำนาญ หรือ เก่ง อย่างเดียวอาจไม่พอในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ จะต้องมี Soft Skills มาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงานและยังต้องเรียนรู้วิธิดึงเอาความสามารถเฉพาะมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย โดย Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคนี้มีมากมายดังเช่น


Tips! สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> ปลุก Soft Skills และ Hard Skills ของพนักงานด้วย HRM ในองค์กร


รวม Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปี 2023

Critical Thinking

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับข้อมูลที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ


Judgment and Complex Decision Making

เมื่อสามารถคิดวเคราะห์ แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ จนสามารถตัดสินใตจได้แล้ว ยังต้องสามารถทราบข้อมูลและเข้าใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นด้วย


Emotional Intelligence (EQ) and Empathy

เป็นทักษะที่สำคัญมากทักษะหนึ่ง คือ ความฉลาดทางอารมณ์ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ผู้อื่นได้ด้วย


Creativity

ความสามารถในการคิดและสร้างไอเดียใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กร ทุกแผนกต้องมีทักษะนี้เลยก็ว่าได้เพราะในทุก ๆ งาน ทุก ๆ ความสำเร็จ ล้วนต้องอาศัยไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน


Collaboration and Teamwork

     ไม่ใช่แค่ทุกองค์กร แต่เป็นในทุก ๆ คนเลยก็ว่าได้ ที่ไม่สามารถขาดทักษะนี้ คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี แต่จะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งการพัฒนาทักษะนี้ จะทำให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน• Interpersonal Communication Skills

เมื่อมีความสามารถในการคิด และสร้างไอเดียใหม่ ๆ แล้วนั้น ทักษะที่ขาดไม่ได้ตามมาก็คือ ความสามารถในการ ฟัง เข้าใจ และพูดถึงไอเดียของคุณเอง เพราะจะทำให้ไอเดียใหม่ ๆ ถูกนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


• Working in Gigs

ความสามารถในการอยู่ใน Gig Economy หรือ การทำงานที่ยืดหยุ่น เพราะในยุคปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้การทำงานที่ยืดหยุ่น ทำให้ทักษะนี้ กลายเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานตามมาด้วย


• Adaptability and Flexibility

ความสามารถในการปรับตัวและปรับความคิด (Mindset) เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพราะในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ แน่นอนว่า ในโลกของการทำงานก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันด้วยเช่นกัน การปรับตัวและความคิด เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ จึงกลายเป็นทักษะสำคัญอย่างมากในยุคเช่นนี้


• Cultural Intelligence and Diversity Consciousness

ความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ที่มีความหลากหลาย และสามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะในโลกปัจจุบันที่เปิดรับความหลากหลาย การเข้าใจในความแตกต่างเหล่านั้น จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกันในองค์กร


• Ethical Awareness

ทักษะความเข้าใจรายละเอียดของจรรยาบรรณและมารยาทในการทำงานและดูแลลูกค้า รวมไปถึงดูแลข้อมูลของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือทีมงาน


• Leadership

ความสามารถในการเป็นผู้นำเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงาน สำหรับทุก ๆ องค์กร


• Time Management

ทักษะในการจัดการเวลาและการทำงานรวมไปถึงวิธีที่จะทำให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่องค์กรในยุคนี้ให้ความสำคัญ เพราะการจะทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะต้องมีการวางแผนและจัดการเวลา


แม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามาทดแทนความต้องการเรื่อง Hard Skills ต่าง ๆ จนทำให้อาชีพบางอย่างหายไป และอีกไม่นานหลายอาชีพอาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี แต่ยังมี Soft Skills เป็นจุดแข็งเดียวที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนา Soft Skills จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในปี 2023 นี้เป็นอย่างมาก


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้