PageView Facebook
date_range 07/06/2022 visibility 2519 views
bookmark HR Knowledge
ไขความลับ Beacon กับโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >ไขความลับ Beacon กับโปรแกรม HR

Beacon เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม HR โดยใช้แก้ปัญหาการลงเวลาการทำงาน ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น


Beacon คืออะไร

Beacon เป็นอุปกรณ์ที่มีรูปร่างลักษณะคล้าย ๆ กับก้อนหินขนาดกำลังดี มักจะถูกเอามาใช้ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน การทำงานของตัว Beacon นั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด หลักการทำงานจะคล้าย ๆ กับเทคโนโลยีจำพวก RFID แต่ Beacon นั้นจะใช้วิธีการส่งสัญญาณ Bluetooth ออกไปยังอุปกรณ์ของผู้รับ โดยจะเป็นการส่งคลื่นสัญญาณในระดับความถี่ 2.4 GHz ไปยังอุปกรณ์ของผู้รับโดยอัตโนมัติในวงรัศมี 10–30 เมตร โดยจะส่งสัญญาณความถี่เป็นช่วง ๆ นับเป็นจำนวนครั้งต่อวินาทีซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พัฒนา ถือว่าเป็นเทคโนโลยีจำพวก IoT หรือ Internet of Things ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาสักพักใหญ่ และเริ่มมีการนำมาใช้ในโปรแกรม HR กันมากขึ้น โดยเฉพาะการนำมาใช้ในพื้นที่ที่ระบบ GPS เข้าไปไม่ถึงหรือไม่เสถียร เช่น ภายในตัวอาคาร เป็นต้น


Beacon ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม HR ได้อย่างไร

Beacon เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ประเทศไทยเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังและมีให้เห็นมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายรวมถึงโปรแกรม HR ก็เช่นกัน ซึ่งเมื่อก่อนระบบการลงเวลาการทำงานยังเป็นการตอกบัตร การแสกนลายนิ้วมือ จนมาถึงการลงเวลาผ่านสมาร์ทโฟนที่ใช้ผ่านระบบ GPS และล่าสุดโปรแกรม HR จึงนำ Beacon มาประยุกต์ใช้กับระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบ GPS เข้าไปไม่ถึง หรือ GPS ไม่เสถียร ซึ่งสามารถใช้ในเรื่องระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ได้มากมาย ดังเช่นBeacon ช่วยระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์อย่างไร

1. พื้นที่ไม่มีสัญญาณ

การเช็คอินของระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ผ่านระบบ GPS นั้นมักจะมีปัญหาเรื่องไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณไม่เสถียร ซึ่ง Beacon สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี เมื่อนำ Beacon ไปวางไว้ตรงจุดที่ต้องการให้พนักงานเช็คอิน พนักงานก็จะสามารถลงเวลาการทำงานจากโปรแกรม HR ได้ทันที


2. ได้ความแม่นยำ

โดยทั่วไปแล้วการเช็คอินผ่านระบบ GPS หากเป็นองค์กรที่เป็นตึกหลาย ๆ ชั้น หรือมีร้านต่างๆ ใกล้ที่ทำงาน พนักงานสามารถเช็คอินจากร้านใกล้ที่ทำงาน หรือด้านล่างตึกนั้นได้เลย แต่ยังไม่เข้ามาทำงานการลงเวลาทำงานผ่าน Beacon จึงตอบโจทย์เรื่องนี้มากเพราะ Beacon นั้นมีระยะการทำงานจำกัดอยู่ในวงรัศมีเพียง 10-30 เมตร จะทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าพนักงานเช็คอินเข้าระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ ภายในบริเวณที่กำหนดแน่นอน ดังนั้น Beacon ทำให้การลงเวลาทำงานจากโปรแกรม HR นั้น สะดวก ยืดหยุ่นและแม่นยำมากขึ้น


3. มีพนักงานหลายสาขา

ในหลาย ๆ องค์กรอาจเป็นธุรกิจที่มีหลายสาขา และมีพนักงานในแต่ละสาขาจำนวนเยอะ ๆ ซึ่งในเรื่องระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์นั้น สามารถนำเครื่องแสกนลายนิ้วมือติดตั้งและใช้งานพร้อมกับโปรแกรม HR ที่สาขานั้นได้เลย แต่หากจำนวนพนักงานในสาขามีจำนวนน้อยหรือเป็นพนักงานขายหน้าร้านที่องค์กรส่งไปประจำจุดเพียงคนเดียว การลงทุนติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมืออาจเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและไม่คุ้มค่า Beacon จึงตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้อย่างดีมาก เพราะ Beacon นั้นมีต้นทุนที่ถูกกว่า สามารถติดตั้งได้ง่าย อีกทั้งยังมีความทนทานอีกด้วย


สรุป Beacon สำคัญอย่างไรกับโปรแกรม HR

เมื่ออยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว องค์กรก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน การใช้โปรแกรม HR HumanSoft ที่มีระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม หนึ่งในนั้นคือการใช้อุปกรณ์ Beacon ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดก็สามารถตอบโจทย์ของพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ เรื่องความแม่นยำและองค์กรที่มีพนักงานจำนวนน้อย ๆ ในหลายสาขาได้และยังมีข้อดีดังเช่น

• Beacon นั้นมีราคาที่ถูกกว่า

• ใช้งานสะดวกเพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายมาก

• มีความทนทานสูง

ดังนั้น Beacon จึงมีความสำคัญกับโปรแกรม HR HumanSoft ที่ทำให้มีระบบลงเวลาการทำงานออนไลน์ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทุก ๆ องค์กร

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้