PageView Facebook
date_range 18/01/2024 visibility 1665 views
bookmark HR Knowledge
การเขียนแผนธุรกิจ ในปี 2024 ยังจำเป็นอยู่ไหม? - blog image preview
Blog >การเขียนแผนธุรกิจ ในปี 2024 ยังจำเป็นอยู่ไหม?

หลายองค์กรอาจมองว่าการเขียนแผนธุรกิจในปี 2024 นั้น ไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะองค์กรประสบความสำเร็จดีอยู่แล้ว วันนี้เรามีประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจมาฝาก ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


แผนธุรกิจ คืออะไร ?


แผนธุรกิจ (Business Plan) คือเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังจะขยายขนาด มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีวิธีการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีการวางแผนที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และหากองค์กรเดินตามแผนธุรกิจ จะช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น อีกทั้งระหว่างทางทำงาน องค์กรสามารถปรับแผนธุรกิจได้ตามสถานการณ์ได้อีกด้วย


แผนธุรกิจที่ดี ควรมีอะไรบ้าง


การวางแผนธุรกิจที่ดีที่องค์กรควรรู้  ควรมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะเป้าหมายขององค์กร

สิ่งสำคัญของการทำแผนธุรกิจ คือ องค์กรต้องกำหนดเป้าหมายขององค์กรว่าในแต่ละปีเราจะทำอะไรบ้าง และผลลัพธ์คืออะไร แต่หากจะให้ได้ผลสูงสุด องค์กรควรให้พนักงานมีส่วนร่วมกับเป้าหมายนี้ด้วย เพื่อให้เกิดพันธสัญญาร่วมกัน เป้าหมายหลักที่ควรกำหนดให้ชัดเจน คือ ยอดขาย  กำไร และความพึงพอใจของลูกค้า

 

SWOT Analysis

องค์กร ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจเสียก่อน วิธีนี้ชาวยให้องค์กรทราบถึง จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจได้

Tips อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> SWOT analysis คืออะไร และมีบทบาทอย่างไรกับ HR

 

แผนการตลาด

การวางแผนในการสร้างธุรกิจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนการผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นการวางแผนการออกสินค้า แผนโปรโมทสินค้า และงบประมาณที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี เพื่อให้การใช้เงินนั้นคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

แผนการขาย

แผนการขายนี้เป็นการต่อยอดมาจากแผนการตลาด โดยองค์กรต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างกับสินค้าของเรา เช่น ควรให้ความสำคัญกับช่องทางการขายให้มากขึ้นหรือไม่ หากขายทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์ไปพร้อม ๆ กัน ธุรกิจก็จะมีลูกค้ารู้จักและเห็นตัวตนขององค์กรและไว้ใจในองค์กรมากขึ้น

 

แผนการผลิต/สั่งซื้อสินค้า

แผนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ SME มักมองข้าม เนื่องจากให้ความสำคัญกับการขายและการตลาดมากกว่า แต่ความเป็นจริงแล้ว การวางแผนการผลิตหรือสั่งซื้อที่ดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบตามฤดูกาลที่จำเป็นต้องมีการวางแผนสั่งซื้อที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมมากที่สุด

 

แผนการเงิน

เป้าหมายของธุรกิจคือรายได้และกำไร ดังนั้นแผนการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะธุรกิจนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หากแผนการเงินถูกวางไว้ไม่ดีก็อาจส่งผลทำให้ธุรกิจต้องเสี่ยงขาดทุนหรือปิดตัวลงได้


ประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจ


วันนี้เรามีประโยชน์ของการวางแผนธุรกิจมาฝากทุกท่าน รายละเอียดมีดังนี้

มองเห็นภาพรวมธุรกิจ

ทำให้องค์กรรู้จักตัวตนให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า/บริการ, ความต้องการของลูกค้า, รายได้-ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่อไป

 

นำกลยุทธ์มาใช้ในการทำธุรกิจ

เนื่องจากเป้าหมายทั้งหมดจากการวางแผนธุรกิจ ส่งผลให้เกิดกลยุทธ์ สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น

 

วัดผลได้ง่าย

เมื่อองค์กรทราบว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นผลลัพธ์แต่ละช่วงได้ หากจุดไหนเกิดปัญหาก็สามารถพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันที อีกทั้งยังสามารถมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอีกด้วย

 

ทำให้เกิดแหล่งเงินทุน

การมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการสามารถนำแผนธุรกิจนี้ ไปใช้นำเสนอให้กับผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ ทำให้แหล่งเงินทุนมั่นใจในศักยภาพการทำงานขององค์กร หากแหล่งทุนสามารถมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และประโยชน์ที่จะเกิดจากธุรกิจนี้ ก็จะสามารถขอแหล่งเงินทุนมาพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้น


สรุปการวางแผนธุรกิจในปี 2024 ยังจำเป็นอยู่ไหม ?


ในปี 2024 การวางแผนธุรกิจก็ยังจำเป็นและสำคัญกับผู้ประกอบการเสมอ เพราะการวางแผนธุรกิจที่ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจ ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนธุรกิจให้ชัดเจน รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจให้ได้ทันท่วงที  รวมทั้งคอยติดตามสถานการณ์, วัดผลลัพธ์, และประเมินสถานกาณ์เพื่อปรับปรุงแผนอยู่เสมอ เพื่อทำให้ธุรกิจไม่หลงทาง และประสบความสำเร็จต่อไป

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้