PageView Facebook
date_range 19/01/2024 visibility 2750 views
bookmark HR Knowledge
วิธีแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 เพื่อยื่นภาษีออนไลน์ - blog image preview
Blog >วิธีแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 เพื่อยื่นภาษีออนไลน์

วิธีดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล RD Prep และวิธีการแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่ายจาก .txt เป็น .rdx เพื่อนำไปยื่นภาษีออนไลน์ ดูได้จากบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :การแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่าย เพื่อยื่นภาษีออนไลน์


การยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 ผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นไฟล์ .txt ให้เป็นไฟล์ .rdx ก่อนเพื่อยื่นภาษีออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งไฟล์หัก ณ ที่จ่าย สกุล .txt นั้น HR ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft จะสามารถออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และดาวน์โหลดไฟล์สกุล .txt ออกมาได้เลย ช่วยให้ HR ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลทีละรายการซ้ำๆ ทำให้การยื่นภาษีออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่ได้ไฟล์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกมาเป็นสกุล .txt แล้ว จะมีขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลเป็นไฟล์ .rdx ดังนี้1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล RD Prepติดตั้งโปรแกรม

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep โดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ โดยเลือก RDPrep_1.1.1_win_x64 จากนั้นกด “I Agree” เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วกด “Install” จากนั้นกด “Finish”


กรอกข้อมูลเพื่อแปลงไฟล์ส่งสรรพากรหลักจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เริ่มต้นการใช้งาน” แล้วเลือก “โอนย้ายข้อมูล” ระบบจะโชว์ Pop -Up แนะนำการใช้งาน ให้กด “เริ่มต้นการใช้งาน” แล้วระบบจะแสดงข้อมูลด้านภาษีต่างๆ หากไม่มีหัวข้อภาษีที่ต้องการโอนย้ายสามารถกดเพิ่มภาษีที่รองรับได้ หลังจากเลือกประเภทภาษีแล้ว ระบบจะแยกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้


ส่วนที่ 1 หน้าหลัก  • ใส่ข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วแนบไฟล์ . txt ที่เตรียมมาจากโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
  • สำหรับรายละเอียดการยื่นแบบนั้นให้ระบุเดือนภาษีที่ต้องการและเลือกลำดับการยื่นภาษี
  • การนำส่งภาษีให้เลือก มาตรา 3 เตรส
  • สำหรับการตั้งค่ารหัสข้อมูลนั้นระบบจะตั้งไว้ให้
  • รูปแบบการแบ่งปันข้อมูลให้เลือก แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”


ส่วนที่ 2 กำหนดตำแหน่งข้อมูลตรวจสอบข้อมูลชื่อไฟล์และสัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วนำเมาส์คลิกค้างเพื่อเลือกข้อมูลจากไฟล์โอนย้าย เพื่อเลือกจับคู่ข้อมูลให้ตรงกัน เช่น จังหวัด คู่กับ กทม หรือลำปาง หรือ คำนำหน้าชื่อ คู่กับ นาย นางสาว เป็นต้น โดยใช้การลากข้อมูลจากด้านรายการ มายังตำแหน่งข้อมูล หรือจะใช้การดับเบิลคลิกก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “โอนย้าย”


ส่วนที่ 3 ผลการโอนย้ายตรวจสอบผลสรุปข้อมูลโอนย้าย หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “ถัดไป”


ส่วนที่ 4 สรุปรายการภาษีระบบจะแสดงรายละเอียดการยื่นภาษี ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วสามารถกดปุ่ม “บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล” รับไฟล์หักภาษี ณ ที่จ่าย .rdx เพื่อไปยื่นแบบออนไลน์ที่หน้าเว็บสรรพากรต่อไป


สรุปวิธีแปลงไฟล์หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 .txt เป็น .rdx เพื่อยื่นภาษีออนไลน์


จากการยื่นภาษีแบบออนไลน์นั้น ช่วยให้ นักบัญชีหรือ HR ประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่สำนักงานเอง อีกทั้งโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft ที่สามารถ Export ไฟล์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไฟล์ภาษีอื่นๆ ออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ขั้นตอนในการจัดทำข้อมูลภาษีและการยื่นภาษีนั้น สามารถทำได้อย่างประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้