PageView Facebook
date_range 16/07/2022 visibility 2100 views
bookmark Feature
จัดการภาระหนี้สินพนักงาน ไม่ยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >จัดการภาระหนี้สินพนักงาน ไม่ยากอีกต่อไป ด้วยโปรแกรม HR

องค์กรมีสวัสดิการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับพนักงานโดยไม่เพิ่มภาระงานให้แก่ HR ด้วยโปรแกรม HR ซึ่งมีฟังก์ชันจัดการหนี้สินพนักงาน ทำให้จัดการหนี้สินพนักงานง่ายขึ้น


ปัญหาหนี้สินพนักงาน เกิดจากอะไรได้บ้าง

ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงแต่กลับส่งผลต่อการทำงานได้อย่างมากมาย ก็คือปัญหาการเงินของพนักงานนั่นเอง โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุที่มากมายหลากหลาย แต่จุดอ่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับทุกคนแทบเหมือน ๆ ดังเช่น

• ดอกเบี้ยจากเงินกู้ (ทั้งในระบบและนอกระบบ)

• ดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

• ภาระหนี้แบบกะทันหัน

• ผ่อนชำระสินค้าจนเกินตัว

• ลงทุนโดยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ

• ปล่อยเงินกู้ หรือให้คนอื่นยืมเงิน

• ใช้เงินฟุ้งเฟ้อ

ซึ่งปัญหานี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียด ลดประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้องค์กรลดศักยภาพลงได้ หากองค์กรสามารถช่วยเหลือทางการเงินในกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้พนักงานต้องไปกู้เงินเพื่อเป็นหนี้ก้อนโต ก็อาจช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ ซึ่งการใช้ฟังก์ชั่นจัดการหนี้สินพนักงาน จากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถดูข้อมูล วางแผนและบริหารจัดการภาระหนี้สินของพนักงานจากสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้ประเภทอื่น ๆ รวมไปถึงเงินประกันการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ Real Time โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้


ขั้นตอนการใช้ฟังก์ชั่นจัดการภาระหนี้สินในองค์กร ด้วยโปรแกรม HR HumanSoft

1. เมนูจัดการหนี้สินพนักงาน

ฟังก์ชั่นจัดการหนี้สินพนักงานจากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มต้นเข้าไปที่เมนู “จัดการหนี้สินพนักงาน” หน้านี้จะแสดงหนี้สินของพนักงานในองค์กรโดยรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เยอะมาก หากต้องการดูเป็นรายบุคคลสามารถพิมพ์ชื่อพนักงานได้ที่ช่องค้นหา โปรแกรมจะแสดงเพียงรายการหนี้สินของพนักงานคนนั้น แล้วกดที่สัญลักษณ์ลิ้งค์เพื่อเข้าไปที่หน้าข้อมูลเฉพาะของพนักงานคนนั้น โดยสามารถดูข้อมูลหนี้สินทั้งหมด เช่น วันที่เริ่มกู้ ประเภท เงินต้น ดอกเบี้ย (หากมี) จำนวนงวด สถานะและหมายเหตุ2. การเพิ่มข้อมูล

การเพิ่มข้อมูลหนี้สินพนักงานของโปรแกรม HR HumanSoft สามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้

• การเพิ่มข้อมูล

เข้าไปที่เมนู “เพิ่มข้อมูล” แล้วเลือกหรือกรอกข้อมูลการกู้เงินของพนักงานลงไป จากนั้นกดบันทึก• การนำเข้าข้อมูล

เป็นการนำเข้าข้อมูลสำหรับพนักงานที่เคยมีประวัติการกู้เงินหรือชำระเงินเป็นงวดมาบ้างแล้ว ก่อนการเริ่มใช้โปรแกรม HR HumanSoft โดยขั้นแรก ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลทไปเพื่อกรอกข้อมูลเดิมลงไปในไฟล์ Excel แล้วนำไฟล์นั้นกลับเข้ามาอัพโหลดที่ขั้นตอนที่ 2เมื่อเพิ่มข้อมูลในโปรแกรม HR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการหักเงินผ่านไปบ้างแล้ว แต่พนักงานมีปัญหา ต้องการกลับมาแก้ทำอย่างไร


3. การแก้ไขข้อมูล

หากต้องการแก้ไขข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น วันที่ชำระ จำนวนเงินต้นที่ชำระในแต่ละงวดหรือดอกเบี้ยในแต่ละงวดสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ปุ่ม “แก้ไขรายการ”4. พิมพ์ข้อมูลการผ่อนชำระ

สำหรับองค์กรที่ยังต้องใช้เอกสารในการรายงานข้อมูลการผ่อนชำระของพนักงานในแต่ละคน สามารถพิมพ์เอกสารการผ่อนชำระได้ที่ปุ่ม “Print”


5. เช็คข้อมูลหนี้สินผ่านแอพพลิเคชั่น

ในส่วนของพนักงานนั้น สามารถเช็คข้อมูลหนี้สินได้จากฟังก์ชั่นจัดการหนี้สินพนักงานของโปรแกรม HR HumanSoft ได้แบบ Real Time

สรุปโปรแกรม HR สำคัญอย่างไรกับการจัดการหนี้สินของพนักงานในองค์กร

ปัญหาการเงินของพนักงานเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกองค์กร ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ และไม่เกี่ยวข้องอะไรกับองค์กร แต่กลับสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ องค์กรที่หันมาใส่ใจในสวัสดิภาพของพนักงานอย่างจริงจังแล้วจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกจุด ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft นั้น รองรับการแก้ปัญหาทางการเงินของพนักงานในกรณีฉุกเฉินได้ โดยฟังก์ชั่นจัดการหนี้สินของพนักงานที่สามารถบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย และยังมีข้อดีอีกมากมาย ดังเช่น

• ลดภาระงานของ HR

• หักค่าชำระหนี้สินจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ

จัดการข้อมูลหนี้สินได้แบบ Real Time

• ออกรายงานการชำระหนี้สินออนไลน์

• แก้ไขเงินแต่ละงวดและดอกเบี้ยได้แบบ Real Time

• เช็คสถานการณ์ชำระหนี้สินได้แบบ Real Time

• เลือกประเภทเงินกู้ได้หลากหลาย

• พนักงานเช็คข้อมูลหนี้สินผ่านแอพพลิเคชั่นได้แบบ Real Time

ในขณะเดียวกันแนวทางช่วยเหลือทางการเงินกรณีฉุกเฉินให้กับพนักงานก็สามารถเป็นสวัสดิการซื้อใจพนักงานได้อีกด้วย ดังนั้น ฟังก์ชั่นจัดการหนี้สินพนักงานจากโปรแกรม HR HumanSoft จึงสำคัญสำหรับการบริหารจัดการหนี้สินของพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ปัญหาทางการเงินของพนักงานลดลง และทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรก็จะมีศักยภาพมากขึ้นไปด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้