PageView Facebook
date_range 01/08/2022 visibility 1381 views
bookmark HR Trend
ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ยุคดิจิทัล เพื่อ HRM ที่มีประสิทธิภาพ - blog image preview
Blog >ทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ยุคดิจิทัล เพื่อ HRM ที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานในโลกยุคดิจิทัลนั้นต้องอาศัยการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ทักษะการทำงานของ HR ก็เช่นกัน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในองค์กร


5 ทักษะสำคัญในการทำงานเพื่อเป็น HR ยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนเร็วขึ้น ข่าวสารมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็ว HR ในยุคนี้ถือว่ามีความท้าทายมากกว่ายุคก่อน ๆ มาก เพราะเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal ด้วย จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนการทำงานที่มากขึ้น บางองค์กรเปลี่ยนไปเป็น Work From Home หรือ Remote Work หรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกส่วนในองค์กรทำให้ HR ต้องรู้จักสร้างทักษะใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและมีประสิทธิภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ให้มากที่สุด โดยทักษะสำคัญในการทำงาน HR ในยุคดิจิทัลนี้ ดังเช่น


1. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ

เทคโนโลยีดิจิทัลได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเรียบร้อยแล้ว (Internet of Things) เราจึงไม่สามารถเพิกเฉยหรือไม่สนใจกับเทคโนโลยีได้เลย เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลยุคนี้ ทำให้เราสื่อสารกันได้แบบ Real Time เวลาในแต่ละวันจึงหมดไปกับการท่องโซเชียล ติดต่อกับผู้คนที่อยู่ห่างไกลแต่เหมือนอยู่ใกล้กัน ด้วยชีวิตแบบนี้ พนักงาน HR ยุคดิจิทัลจึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมกับหาเครื่องมือช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ขององค์กรทำงานได้อย่างราบรื่น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การหาเครื่องมือที่ช่วยให้ HR สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม HR HumanSoft ที่มีการทำงานเกี่ยวกับ HR ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับทุก ๆ องค์กร


2. เชี่ยวชาญเรื่อง Social Media

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้สมัครงาน สร้างความเชื่อมั่นและโต้ตอบกับผู้สมัครงานได้ พนักงาน HR ควรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่อง Social Media เพราะ Social Media นั้น มีประโยชน์ต่อการทำงานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM เป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนมาทำงาน หรือ ผู้สมัครงานที่ใช่ ให้รู้จักและสนใจร่วมงานกับองค์กรได้


3. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

ทักษะที่ HR ต้องมีเพิ่มเติม สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ในยุคนี้คือ ทักษะด้านการวิเคราะห์ สามารถรวบรวม ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถระบุแนวโน้มตามข้อมูล วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกับผู้สมัครงาน และปัญหาเกี่ยวกับพนักงานใหม่4. เพิ่มทักษะด้านการตลาด

เมื่อแบรนด์ที่โดดเด่น มักจะดึงดูดสายตาของลูกค้าได้ ในวงการ HR ก็เช่นกัน ดังนั้น การสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ขององค์กรให้ดูดีและน่าเชื่อถือ จึงเป็นสิ่งที่ HR ต้องทำ ต้องใช้ทักษะและเทคนิคการตลาด เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์กรให้ดูน่าเชื่อถือ น่าสนใจร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็ปไซต์ สร้าง Social Media โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่าน เข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และที่สำคัญคือการเรียนรู้การตลาดบนสมาร์ทโฟนด้วย เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น

5. ก้าวล้ำตามเทรนด์อยู่เสมอ

การทำงาน HR ในยุคดิจิทัลนี้ ต้องก้าวให้ทันยุคทันสมัย โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการอื่นๆ ที่ชาญฉลาดมากขึ้น จะไม่ได้ใช้แค่ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีของแผนกไอทีสำหรับวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM เพียงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยจัดการการทำงานด้าน HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายขึ้น เช่น ในการหาผู้สมัครงานที่ใช่นั้น หากมีการต้องสัมภาษณ์งานข้ามประเทศ HR ก็สามารถใช้เทคโนโลยี video conference ในการสัมภาษณ์งานแบบ real-time และเห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครงานได้ด้วย


สรุปทักษะที่ควรมีสำหรับ HR ยุคดิจิทัล สำคัญกับ HRM ในองค์กรอย่างไร

ในยุคดิจิทัลที่สิ่งรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำงานของ HR ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ขององค์กร จึงควรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการวางแผนการจัดการในองค์กรพร้อมกับทักษะสำคัญในการทำงานของ HR ยุคดิจิทัล โดยการใช้โปรแกรม HR HumanSoft สามารถช่วยการทำงานของ HR ได้มากมาย ดังเช่น

• ลดขั้นตอนการทำงานของ HR

• ประหยัดเวลา

• ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ

• สะดวกรวดเร็ว

• ข้อมูลมีความปลอดภัย

• ลดต้นทุน

เมื่อโปรแกรม HR HumanSoft มาพร้อมกับทักษะสำหรับ HR ยุคดิจิทัลแล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM ขององค์กร จะมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นทักษะที่ HR ควรมีในยุคดิจิทัล จึงสำคัญกับ HRM ในองค์กรเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้