PageView Facebook
date_range 16/02/2024 visibility 1081 views
bookmark HR Knowledge
ข้อควรรู้ก่อนการลงทุนกองทุน LTF RMF ซื้อทั้งคู่เลยดีไหม - blog image preview
Blog >ข้อควรรู้ก่อนการลงทุนกองทุน LTF RMF ซื้อทั้งคู่เลยดีไหม

หลาย ๆ ท่านอาจคุ้นเคยกับหรือเคยได้ยินคำว่า กองทุน LTF RMF มาไม่มากก็น้อย บทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับกองทุน LTF RMF และซื้อทั้งคู่เลยดีไหม


อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม:


ทำความรู้จักกับกองทุน LTF และ RMF


กองทุน LTF และ RMF เป็นกองทุนรวมที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อส่งเสริมการออมเงินของประชาชนในระยะยาว โดยกองทุน LTF และ RMF นั้น เป็นกองทุนที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว


Tips! อ่านบทความเพิ่มเติม >> ไขข้อสงสัย กองทุน LTF กับ RMF ต่างกันอย่างไร?


ข้อควรรู้ก่อนลงทุนกับกองทุน “LTF”กองทุน LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก โดยกองทุน LTF นั้น เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65%  ความเสี่ยงในการลงทุนอยู่ในระดับที่สูง

 

เงื่อนไขการลงทุน LTF

  • ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี สามารถลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้สุทธิต่อปี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  • เงินลงทุน LTF ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ต้องถือครองหน่วยลงทุน 5 ปีปฏิทิน
  • เงินลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน

 

เงื่อนไขความต่อเนื่องของการลงทุน

กองทุน LTF จะเป็นการลงทุนแบบไม่ต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี หากอยากลดหย่อนภาษีในปีไหนก็สามารถซื้อปีนั้นได้เลย เงินลงทุน LTF ของแต่ละปี จะถูกนับแยกกัน

 

กรณีผิดเงื่อนไขกองทุน LTF

กรณีที่ผิดเงื่อนไขของการลงทุน LTF ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ยกเว้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้กับรัฐบาล 1.5% ต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนเคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี


ข้อควรรู้ก่อนลงทุนกองทุน “RMF”กองทุน RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือเพื่อการเกษียณอายุ โดยนโยบายกองทุน RMF นั้นจะมีความหลากหลายมากกว่ากองทุน LTF โดยมีความเสี่ยงในการลงทุนตั้งแต่ระดับต่ำ ไปจนถึงความเสี่ยงสูง เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตลาดเงิน เหมาะสำหรับผู้ต้องการออมเพื่อเกษียณอายุ เลือกนโยบายลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้

 

เงื่อนไขการลงทุน RMF

  • ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปี โดยนับรวม เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท
  • ต้องลงทุนใน RMF ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับแบบวันชนวัน (เริ่มนับจากการซื้อครั้งแรกโดยนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF ที่ต้องถือ)
  • ต้องอายุครบ 55 ปีจึงจะสามารถขายคืนได้

 

เงื่อนไขความต่อเนื่องของการลงทุน

กองทุน RMF เมื่อเริ่มซื้อแล้วจะต้องทำการซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี (สามารถซื้อปีเว้นปีได้)

 

กรณีผิดเงื่อนไขกองทุน LTF

หากผู้ลงกองผิดเงื่อนไขการลงทุนข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป นอกจากนี้จะต้องทำการคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในช่วง 5 ปีล่าสุดให้แก่กรมสรรพากร และเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนยังต้องนําไปคำนวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ในปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นด้วย ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน


ซื้อกองทุน LTF RMF ทั้งคู่เลยดีไหม


หากถามว่าสามารถซื้อกองทุน LTF และกองทุน RMF ทั้งคู่เลยได้ไหม ตอบเลยว่าได้ แต่ทั้งนี้การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงิน ระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และสภาพคล่องตัวทางการเงิน


สรุปข้อควรรู้ก่อนการลงทุนกองทุน LTF RMF ซื้อทั้งคู่เลยดีไหม


กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) และ กองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยกองทุน LTF นั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีอยากลงทุนในหุ้นระยะยาวแต่ไม่มีความชำนาญ และต้องรับความเสี่ยงได้ ส่วน กองทุน RMF นั้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี ต้องการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณจากการลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาเป้าหมาย ระดับความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง ก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้