PageView Facebook
date_range 05/01/2024 visibility 13134 views
bookmark HR Knowledge
ข้อควรรู้ ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย - blog image preview
Blog >ข้อควรรู้ ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างต้องได้ค่าล่วงเวลาเท่าไร และต้องทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์จึงจะไม่ผิดกฎหมาย  วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากค่ะ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลา คือ  ค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ หรือเกินชั่วโมงทำงานปกติในวันทำงาน หรือวันหยุด (เวลาทำงานปกติ ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน)


การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานวันหยุด


เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาที่ลูกจ้างควรที่จะได้รับต้องได้รับเงินเท่าไร และลูกจ้างแต่ละรูปแบบจะได้รับสิทธิแบบใด รายละเอียดมีดังนี้ค่าจ้าง

จ่ายไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจ่ายตอบแทนเวลาทำงานปกติเท่านั้น

 

ค่าล่วงเวลาหรือนอกเวลาทำงานปกติในวันทำงาน

นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

 

ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์

สามารถแบ่งลูกจ้างออกเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้

 

  • ลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างที่คำนวณตามผลงาน หากไม่มาทำงานในวันหยุดก็ไม่ได้ค่าจ้าง แต่หากมาทำงานก็จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า

  • ลูกจ้างรายเดือน ซึ่งนายจ้างไม่สนใจว่าจะมาทำงานเดือนละกี่วัน หรือมีวันหยุดกี่วันนายจ้างก็เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งทำให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างแม้ไม่มาทำงานในวันหยุด

 

ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี

หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี กฎหมายกำหนดให้มีลูกจ้างทุกประเภททั้งรายวัน ตามผลงาน หรือรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด หมายความว่าแม้ไม่มาทำงานก็ได้รับค่าจ้าง


ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ต้องไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ?การทำงานล่วงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างจากการทำงานหลายชั่วโมงมากเกินไป แล้วลูกจ้างต้องทำงานล่วงเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ? วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากค่ะ

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานย้ำนายจ้าง หากให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห์ ถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สรุปให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย


หากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนทุกครั้ง ห้ามบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยเด็ดขาด สิ่งที่สำคัญคือ นายจ้างต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด สิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับ รวมถึงชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพราะหากนายจ้างทำผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้