PageView Facebook
date_range 27/03/2024 visibility 3313 views
bookmark HR Knowledge
วิธีการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน มีอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >วิธีการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน มีอะไรบ้าง

การลดต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องใส่ใจเสมอ เพราะการลดต้นทุนสามารถเพิ่มกำไรและเสถียรภาพของธุรกิจให้มากขึ้นได้ โดยมีวิธีการอย่างไรบ้าง มาดูกัน


บทความาเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน


การลดต้นทุนในสำนักงาน หรือที่เรียกว่า ลด Cost คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป เพื่อเพิ่มผลกำไร เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ซึ่งการลดต้นทุนนั้นมีแนวทางที่หลากหลาย ตามลักษณะการบริหารของแต่ละธุรกิจ โดยต้นทุนในที่นี้ ก็ไม่ได้หมายความเพียงเม็ดเงินอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงทรัพยากรที่สูญเสียไปในการทำงานหรือการให้บริการ โดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับส่วนอื่นๆ ได้


วิธีการลดต้นทุนในสำนักงาน มีอะไรบ้าง?


แนวทางการลดต้นทุนนี้ เจ้าของกิจการสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่เฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างกำไรและทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการหลักๆ ดังนี้1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

 • ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบ่งเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ว่าแต่ละหมวดหมู่มีสัดส่วนเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายใดที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถลดหรือตัดออกได้
 • ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. จัดการสินค้าคงคลัง

 • ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษา ลดต้นทุนด้านพื้นที่ และลดความเสี่ยงสินค้าล้าสมัยด้วย
 • พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ First-In, First-Out (FIFO)

3. เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

 • เปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์หลายราย เลือกซัพพลายเออร์ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด
 • พิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อล็อกราคาให้เป็นต้นทุนคงที่ หรือต่อรองเพื่อรับส่วนลด

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 • ลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบัญชี
 • พัฒนาทักษะพนักงานและทักษะ HR ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ควบคุมจำนวนพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมกับรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่กันในระยะยาว เพื่อลดต้นทุนด้าน Turnover Rate

5. ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน

 • หาวิธีประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้งาน
 • หาวิธีประหยัดน้ำ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
 • พิจารณาลดขนาดพื้นที่สำนักงาน หรือหาวิธีใช้พื้นที่สำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ส่งเสริมการประหยัดเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องเขียนต่างๆ

สรุปวิธีการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายสำนักงานในทุกช่วงเศรษฐกิจ


การลดต้นทุนในสำนักงานไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งการลดต้นทุนนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดทุนทุกอย่าง แต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในระยะยาวโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้