PageView Facebook
date_range 29/12/2023 visibility 109351 views
bookmark HR Knowledge
เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2567 ใช้สิทธิอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2567 ใช้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนมกราคม 2567 สามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง มาหาคำตอบกันในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในชื่อ “บัตรประชารัฐ” หรือ “บัตรคนจน” โดยเป็นบัตรสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลออกให้เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นสามารถนำมาใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2567


ข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567 ซึ่งเป็นข่าวลือที่มีกระแสต่อมา แต่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริง โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุว่ารัฐยังคงดำเนินนโยบายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567 อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

ดังนั้นเปิดปีศักราชปีใหม่ 2567 กรมบัญชีกลางยังคงโอนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนมกราคม 2567 รวมถึง "กลุ่มยื่นอุทธรณ์" ที่ประกาศผลรอบล่าสุด ได้รับสิทธิรวมเป็นเงินเท่าไหร่ บทความนี้ได้รวบรวมรายละเอียดไทม์ไลน์การจ่ายเงินมาให้ดังนี้วันที่ 1 มกราคม 2567

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมเงินเพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ASL)

 

กลุ่มยื่นอุทธรณ์

สำหรับบางบุคคลที่ได้รับการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะมีวงเงินย้อนหลัง 9 เดือน ในส่วนของผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 66 จะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชน Smart Card ย้อนหลังตั้งแต่เดือน เมษายน - ธันวาคม 66 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท และในรอบเดือน มกราคม 2567 จะได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท


วันที่ 18 มกราคม 2567


เงื่อนไขส่วนลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


ส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

ส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วันที่ 20 มกราคม 2567


มาตรการเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยเงินนี้จะได้รับเฉพาะกับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ร่วมรายการ ซึ่งรวมถึงธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนที่จะได้รับสิทธิ ซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติม 200 บาท: โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2567 ยังคงได้สิทธิอะไรบ้าง


บทความนี้เป็นเพียงสรุปข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับในเดือนมกราคม 2567 และในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2567 ยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันเวลาราชการ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้