PageView Facebook
date_range 10/07/2024 visibility 153 views
bookmark HR Knowledge
เคล็ดลับพัฒนาการสื่อสารของคนในองค์กร ด้วยหลักการทำงานแบบ CFR - blog image preview
Blog >เคล็ดลับพัฒนาการสื่อสารของคนในองค์กร ด้วยหลักการทำงานแบบ CFR

พาทุกคนมาทำความรู้จักกับหลักการการทำงานแบบ CFR หลักการที่จะช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ จะมีเคล็ดลับอะไรดี ๆ ที่องค์กรต้องรู้ ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ “CFR”


ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรล้วนมาจากมนุษย์ เพราะมนุษย์ล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริการ, การดำเนินธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ฟันเฟืองสำคัญก็คือ “มนุษย์” สิ่งสำคัญของการทำงานก็คือ “การสื่อสาร” หากคนในองค์กรไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานก็จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ ซึ่งหัวใจการบริหารคนก็คือการที่ทุกคนต้องพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ สิ่งนี้จะช่วยให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้

 

ทำความรู้จักกับ CFR

CFR ย่อมาจาก Conversation Feedback และ Recognition เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างพนักงานกับองค์กร ช่วยให้ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสื่อสารที่ดีจะช่วยสานสัมพันธ์ให้คนในองค์กรได้เป็นอย่างดี ทำให้พนักงานมั่นใจและเชื่อใจในเพื่อนร่วมงาน พากันขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ของผลงานก็จะออกมาดีและสมบูรณ์แบบ


หลักการการทำงานของ CFR


การสื่อสาร คือ สิ่งสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับหลักการการทำงานของ CFR มา จะมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ไปดูกันเลย


 

C = Conversation

การสนทนากันภายในองค์กร คือสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้น ผู้บริหารก็ต้องรู้จักการสนทนากับพนักงานอย่างเข้าใจและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากการทำงานมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานหรือที่เกิดจากจากคนก็ได้ ทุกคนควรมีการพูดคุยกันถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน ไม่ควรมุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ไขปัญหาโดยตรง หากทุกคนไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน แต่มุ่งไปที่วิธีแก้ไข ผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร มิหนำซ้ำปัญหาอาจจะขยายเป็นวงกว้าง ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือการมานั่งพูดคุยกันให้ตรงประเด็น ไม่ใช่อารมณ์ในการสื่อสาร สิ่งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหา และเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการสื่อสารกันตัวต่อตัวระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างน้อย 90 นาที ผลลัพธ์ของการทำงานก็จะดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

F = Feedback

การให้ Feedback การทำงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกับการทำงานในยุคปัจจุบัน การให้ Feedback ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของพนักงานได้ หัวหน้างานสามารให้ Feedback กับพนักงานได้ หากพนักงานทำดีแล้วก็ให้คำชมในเรื่องนั้น ๆ หากพบจุดที่พนักงานต้องปรับปรุงก็สามารถแจ้งพนักงานได้โดยตรง ในระยะแรกที่ฟีดแบค พนักงานอาจจะยังรับไม่ได้กับสิ่งที่ต้องปรับปรุง แต่หัวหน้างานก็ต้องรู้จักการใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงเกินไป ควรเป็นคำพูดที่ถนอมน้ำใจผู้ที่ฟัง เพื่อป้องกันความบาดหมางที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต การให้ฟีดแบคจะทำให้พนักงานทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองสามารถจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุดได้ การรับ Feedback ไม่ควรมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรับเท่านั้น ควรมีการผลัดกันให้ฟีดแบคด้วยการใช้คำพูดที่สุภาพ ให้เกียรติผู้ฟัง และที่สำคัญต้องไม่ใช้อารมณ์ สิ่งสำคัญคือ ผู้ให้ Feedback ต้องมีจิตใจเป็นกลางพร้อมเปิดใจรับฟังปัญหาของแต่ละคนอย่างจริงใจ หากทุกคนได้รับฟีดแบคแล้ว สิ่งนี้จะส่งผลให้การทำงานพัฒนาไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

R = Recognition

Recognition คือ การให้ความสำคัญกับพนักงานโดยการ ชื่นชม ยกย่อง และให้เกียรติพนักงาน มอบความใส่ใจให้กับพนักงานทุกคนอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากที่จะได้รับความชื่นชมอย่างจริงจังกันทั้งนั้น เพราะคำชมเป็นสิ่งที่จะสามารถขับเคลื่อน สามารถสร้างกำลังให้กับพนักงานต่อไปได้ หากพนักงานได้รับคำชม พวกเขาก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่า ทำให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี และมี Passion การทำงานที่สูงขึ้นอีกด้วย การชื่นชมไม่จำเป็นต้องชื่นชมเฉพาะการทำผลงานออกมาดีเท่านั้น แต่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน สามารถกล่าวชื่นชมความตั้งใจของพนักงานได้เช่นกัน


ประโยชน์ของ CFR


หลักการการทำงานแบบ CFR นอกจากจะส่งผลดีต่อการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ยังมีประโยชน์กับองค์กรในด้านใดอีกบ้าง ไปดูกันเลย


 

พัฒนาการสื่อสาร

หลักการทำงานแบบ CFR ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกของพนักงานภายในองค์กร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หากองค์กรมีการพูดคุย พัฒนาการสื่อสารกันภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ แน่นอนว่าสิ่งนี้จะส่งผลดีกับองค์กรต่อไปในระยะยาวอย่างแน่นอน

 

ความสัมพันธ์ที่ดี

หลักการการทำงานแบบ CFR ช่วยสร้างความผูกพันในองค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะหลักการนี้จะทำให้ทั้งผู้บริหาร, หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน ได้พูดคุยกันด้วยความเข้าใจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

แรงจูงใจ

หลักการการทำงานแบบ CFR นอกจากช่วยในเรื่องของการสื่อสารแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กรได้อีกด้วย หากทุกคนสื่อสารกันด้วยความเข้าใจ ก็จะสามารถช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สิ่งนี้จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุ่มเทรงกายแรงใจให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่

 

ประสิทธิภาพการทำงาน

หลักการการทำงานแบบ CFR ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจัยหลักของการทำงานเป็นทีม คือความสามัคคี, การสื่อสาร, ความเข้าใจผู้อื่น หากองค์กรใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของพนักงาน พนักงานก็จะรู้สึกมีคุณค่า สร้าง Passion ในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานก็จะสูงขึ้น งานก็จะมคุณภาพตามที่องค์กรต้องการอีกด้วยสรุป เคล็ดลับพัฒนาการสื่อสารของคนในองค์กร ด้วยหลักการทำงานแบบ CFR

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเคล็ดลับพัฒนาการสื่อสารของคนในองค์กร ด้วยหลักการทำงานแบบ CFR ที่เรานำมาฝากในวันนี้ แน่นอนว่าการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานราบรื่น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ดังนั้น องค์กรควรความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรให้มาก ๆ ไม่เพียงแต่พูดคุยแต่เรื่องงานเท่านั้น หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานสามารถพูดคุยกับเพื่อน ๆ หากพบความผิดปกติ หรือพบว่าเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหา หากทุกคนใส่ใจและเห็นใจกัน สังคมการทำงานก็จะเป็นสุข สุขภาพจิตของพนักงานภายในองค์กรก็จะดี ประสิทธิภาพการทำงานก็จะดีตามไปด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้