PageView Facebook
date_range 25/03/2024 visibility 204 views
bookmark HR Knowledge
รูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน มีอะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >รูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน มีอะไรบ้าง?

ไขข้อข้องใจ รูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน มีอะไรบ้าง? และกะการทำงานของโรงงานกับบริษัท แตกต่างกันอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


การทำงานเป็นกะของโรงงาน คืออะไร?


การทำงานเป็นกะของโรงงาน คือ การแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกันทำงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับรูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความต้องการของโรงงาน และกฎหมายแรงงาน


Tips! อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> Shift Work หรือการทำงานเป็นกะ เรื่องสำคัญที่ HR ต้องรู้


รูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน


รูปแบบกะการทำงานภายในโรงงานที่พบบ่อย มีรูปแบบดังนี้ • กะ 8 ชั่วโมง 3 กะ เป็นรูปแบบมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 กะ เช้า บ่าย ดึก แต่ละกะทำงาน 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
 • กะ 12 ชั่วโมง 2 กะ แบ่งเป็น 2 กะ เช้า ดึก แต่ละกะทำงาน 12 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
 • กะ 8 ชั่วโมง 4 กะ แบ่งเป็น 4 กะ เช้า กลางวัน บ่าย ดึก แต่ละกะทำงาน 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
 • กะสวิง หมายถึง การทำงานแบบวนรอบ เปลี่ยนกะไปเรื่อย ๆ เช่น ทำงานกะเช้า 3 วัน กะบ่าย 3 วัน กะดึก 3 วัน

โรงงาน กับ บริษัท มีการจัดกะการทำงานแตกต่างกันอย่างไร?


หลาย ๆ คนยังคงสงสัยเกี่ยวกับการจัดกะการทำงาน ว่ากะการทำงานของทั้งโรงงาน และบริษัท แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลยลักษณะงาน

 • โรงงาน: งานในโรงงานมักเป็นงานสายการผลิต เน้นความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ทำงานเป็นทีม
 • บริษัท: งานในบริษัทมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ

 

เวลาทำงาน

 • โรงงาน: มักมีการทำงานเป็นกะ เช้า บ่าย ดึก เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้ 24 ชั่วโมง
 • บริษัท:

งานออฟฟิศ: ส่วนใหญ่ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห์

งานบริการ: อาจมีการทำงานเป็นกะ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม ฯลฯ

 

รูปแบบการจัดกะ

โรงงาน:

 • นิยมกะ 8 ชั่วโมง 3 กะ (เช้า บ่าย ดึก)
 • กะ 12 ชั่วโมง 2 กะ (เช้า ดึก)

บริษัท:

 • งานออฟฟิศ: กะ 8 ชั่วโมง 5 วัน
 • งานบริการ: ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ

 

ค่าจ้าง

โรงงาน:

 • ค่าจ้างขั้นต่ำ + ค่าล่วงเวลา + ค่าจ้างพิเศษสำหรับการทำงานกะดึก
 • สวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ ฯลฯ

บริษัท:

 • ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ทักษะ
 • สวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ตัวอย่างกะการทำงาน

โรงงาน:

 • กะเช้า: 06.00 น. - 14.00 น.
 • กะบ่าย: 14.00 น. - 22.00 น.
 • กะดึก: 22.00 น. - 06.00 น.

บริษัท:

 • งานออฟฟิศ: 08.00 น. - 17.00 น.
 • ร้านอาหาร:
 • กะเช้า: 07.00 น. - 15.00 น.
 • กะบ่าย: 15.00 น. - 23.00 น.
 • กะดึก: 23.00 น. - 07.00 น.

สรุปรูปแบบการทำงานเป็นกะของโรงงาน มีอะไรบ้าง?


การทำงานเป็นกะของโรงงาน เป็นการแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานสามารถดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรูปแบบกะการทำงานของโรงงาน มีดังนี้ กะ 8 ชั่วโมง 3 กะ, กะ 12 ชั่วโมง 2 กะ, กะ 8 ชั่วโมง 4 กะ และ กะสวิง แต่ละกะการทำงานจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และความต้องการของโรงงานเป็นหลัก

 

โดยโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft สามารถจัดกะการทำงานได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งพนักงานยังสามารถตรวจสอบเวลาและกะการทำงานของตนเองได้แบบ Real Time ผ่านทาง Application HumanSoft เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยงาน HR ได้ในหลากหลายด้าน อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้ดีเลยทีเดียว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้