PageView Facebook
date_range 19/08/2022 visibility 1252 views
bookmark HR Trend
Boomerang Employees เทรนด์ใหม่ของการสมัครงาน สำหรับ HRM - blog image preview
Blog >Boomerang Employees เทรนด์ใหม่ของการสมัครงาน สำหรับ HRM

หลังจากเหตุการณ์ The Great Resignation นั้น จึงทำให้ Boomerang Employees กลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ของการสมัครงานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในปัจจุบัน


Boomerang Employees คืออะไร

Boomerang Employees คือ พนักงานที่เคยออกจากองค์กรแห่งหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและกลับมาสมัคร หรือถูกว่าจ้างกลับมาที่องค์กรเดิมอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเกิด Boomerang Employees สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่แม้จะกลับมาที่เดิม แต่ก็จะเลือกอยู่ในแผนกใหม่ หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม และ Boomerang Employees นั้นมักเริ่มต้นจากการลาออกของพนักงานด้วยเหตุผลหลัก ๆ ดังเช่น

• เพื่อหางานที่มีค่าจ้างมากขึ้น

• เพื่อลองเดินตามความฝันหรือความชอบส่วนตัว

• เพื่อจัดการปัญหาชีวิต เช่น ย้ายบ้านหรือความเจ็บป่วย

• เพื่อพักผ่อนจนกว่าจะพร้อมทำงานอีกครั้ง

สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่พนักงานไม่ได้จดจ่ออยู่กับการทำงานที่เดิมไปนาน ๆ แต่เลือกเปลี่ยนงานจนกว่าจะพบสิ่งที่ตอบโจทย์จริง ๆ มากกว่า อย่างไรก็ตามการตัดสินใจออกจากงานอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะการตัดสินใจในภาวะที่กระแสโลกหมุนเร็วจนแทบตามไม่ทันมีโอกาสล้มเหลวสูง ดังนั้นการกลับมาทำงานที่องค์กรเดิมจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการจ้างงานทั่วโลก และนั่นคือสิ่งที่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรต้องมีวิธการรับมือเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในตลาดของการจ้างงาน


ทำไม HRM ควรสนใจ Boomerang Employees

โลกการทำงานหลังโควิด-19 นั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์ The Great Resignation นั้น ทำให้การทำงานขององค์กรติดขัด ไม่ต่อเนื่อง แถมยังต้องเสียทรัพยากร 90-200% ของเงินเดือนทุกครั้งที่มีพนักงานลาออก หนึ่งในสิ่งสำคัญในตอนนี้ของ HRM คือการรักษาพนักงานเดิมให้อยู่กับองค์กรต่อไป และว่าจ้างพนักงานใหม่ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด การจ้างอดีตพนักงานกลับมาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุด เพราะไม่ต้องเสียเงินจัดอบรมเพิ่มเติม และพนักงานรู้จักองค์กรอยู่ก่อนแล้ว รู้เป้าหมายขององค์กรโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเหมือนพนักงานใหม่ และสามารถสานต่องานของพนักงานเดิมที่ลาออกไปได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะ The Great Resignation อาจเป็นการลาออกของพนักงานกลุ่มใหญ่ ๆ อย่างกะทันหัน ซึ่งบางครั้งเป็นตำแหน่งที่เว้นว่างเอาไว้นาน ๆ ไม่ได้ Boomerang Employees จึงกลายเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้เลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ Boomerang Employees ยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการทำงานที่อื่น มาปรับใช้กับองค์กร ทำให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตามองค์กรเองก็ต้องมั่นใจด้วยว่ามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน มิฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ Boomerang Employees จะลาออกจากองค์กรอีกครั้ง โดยการจ้างงานของ HRM นั้นมีข้อดี ดังนี้ข้อดี ของ Boomerang Employees

ในการจ้างงาน Boomerang Employees สำหรับ HRM นั้น มักเป็นพนักงานที่จากกันด้วยดีและมีศักยภาพอยู่ในระดับที่องค์กรมั่นใจได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ในระยะเวลาอันสั้น โดย Boomerang Employees นั้น มีข้อดีดังนี้


1. สามารถส่งต่องานได้ง่ายมากขึ้น

Boomerang Employees นั้น จะสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีกว่าพนักงานใหม่ หากกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมก็จะสามารถรู้หน้าที่ได้ทันที รู้เป้าหมายขององค์กร และรู้รูปแบบการทำงานในองค์กรนี้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะใช้เวลาเรียนรู้น้อยกว่าพนักงานใหม่แน่นอน หรือหากถูกจ้างมาในตำแหน่งใหม่ ก็ยังมีพื้นฐานของการทำงานในองค์กรอยู่บ้างแล้ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดที่สุด และเป็น HRM ที่ง่ายที่สุด โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบซับซ้อน มีแผนกมากมาย หรือมีลำดับขั้นในการทำงานที่ละเอียดเป็นพิเศษ


2. ช่วยนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาให้กับองค์กร

Boomerang Employees นั้น จะมาพร้อมกับทักษะใหม่ ๆ เพราะในเวลาที่ย้ายไปองค์กรใหม่แล้ว จะต้องศึกษาวิธีการทำงาน วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาก HRM ในองค์กรนำมาประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธีจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว


3. สามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้

จากข้อดีดังกล่าว เมื่อ Boomerang Employees ไม่ต้องเข้าอบรมเพิ่มทักษะหรือช่วยปรับตัว องค์กรก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ทันที โดยเฉพาะกับ HRM ที่เข้าใจดีว่าการจ้างพนักงานใหม่ในแต่ละครั้งนั้น จะมีความเสี่ยงแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นการเซ็นสัญญากับพนักงานที่เรารู้จักและเคยเห็นวิธีการทำงานมาแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้อีกมาก แถมยังเปิดโอกาสให้องค์กรนำเงินไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ที่เกิดประโยชน์มากกว่า


สรุป Boomerang Employees เทรนด์ใหม่ของการสมัครงาน สำหรับ HRM

Boomerang Employees เป็นการพัฒนาของ HRM ที่ต้องคอยปรับให้ทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเสมอ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่ ๆ จนกว่าโลกของการทำงานหลังยุคโควิด-19 จะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง และถึงแม้ว่า Boomerang Employees นั้น จะมีข้อระวังอยู่มากมาย แต่ก็สร้างประโยชน์ได้มากมายเช่นกัน และหาก HRM บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้ว แน่นอนว่าองค์กรจะใช้ประโยชน์จาก Boomerang Employees ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้