PageView Facebook
date_range 14/12/2023 visibility 2051 views
bookmark HR Knowledge
วิธีจัดการภาวะหมดไฟในการทำงานสำหรับ HR - blog image preview
Blog >วิธีจัดการภาวะหมดไฟในการทำงานสำหรับ HR

ภาวะหมดไฟในการทำงาน เกิดจากการทำงานอย่างหนักโดยขาดสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว หากกำลังตกอยู่ในภาวะนี้ จะมีวิธีการจัดการอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นอย่างไร


ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ Burnout Syndrome เป็นภาวะทางจิตใจที่เกิดจากการทำงาน หนัก แบกรับความเครียดและความกดดันจนเกินไป ส่งผลให้คนที่ตกอยู่ในภาวะนี้รู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ มีทัศนคติแง่ลบเกี่ยวกับที่ทำงาน หมดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  รวมไปถึงอาจเกิดปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย


สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟในการทำงาน


HR สามารถเช็กอาการภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน ด้วยแบบประเมินความเครียด หรือสามารถเช็กอาการได้ ดังนี้


 

อาการทางอารมณ์

ไม่กระตือรือร้น เครียด หดหู่ หงุดหงิดง่าย ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน

 

ทัศนคติแง่ลบ

มองว่าตนเองไร้ศักยภาพในการทำงาน กล่าวโทษและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้

 

การแสดงออกทางด้านพฤติกรรม

มีพฤติกรรมปลีกตัว มักอยู่คนเดียว ไม่มีสมาธิในการทำงาน อารมณ์แปรปรวน หมดเรี่ยวแรงและหมดไฟในการทำงาน


วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานวิธีจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งกับพนักงานและ HR โดยมีรายละเอียดดังนี้


วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานให้กับพนักงาน สำหรับ HR


เมื่อพนักงานมีภาวะหมดไฟในการทำงาน HR สามารถช่วยแก้ปัญหาและลดการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ได้ดังนี้

 1. HR ควรจัดทำการประเมินเพื่อติดตามระดับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน รวมถึงสร้างช่องทางการรายงานปัญหาจากพนักงาน เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
 2. ส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น อนุญาตให้พนักงานทำงานแบบ work from home ได้ เพื่อลดความเครียดจากการเดินทางให้กับพนักงาน
 3. HR สามารถจัดการทีมโดยการแบ่งหน้าที่และโครงสร้างทีมที่เหมาะสม
 4. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในทีม เพื่อสร้างความสนุกสนานและความเป็นกันเอง
 5. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การจัดแสงให้เหมาะสม ลดมลพิษทางเสียง เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กร เป็นต้น

วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานสำหรับพนักงาน


หากคิดว่าตนเองกำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน  สามารถปรับสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตได้ ดังนี้

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูได้เต็มที่ ปรับสมดุลให้กับร่างกาย
 2. จัดระเบียบการใช้ชีวิต เรียงลำดับความสำคัญของงาน ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
 3. มีทัศนคติที่ดี ให้กำลังใจตนเอง ชื่นชมตนเองบ้างเมื่อทำงานสำเร็จ เปิดใจยอมรับคนรอบข้างและองค์กร
 4. ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที 3-4 วัน/สัปดาห์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 5. ลาพักผ่อน สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ปรับสมดุลจิตใจ เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง คลายความกดดันจากการทำงาน และสร้างความสุขในการทำงานได้อีกด้วย

สรุปวิธีจัดการภาวะหมดไฟในการทำงาน


หากกำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การให้เวลากับตัวเองจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น พักจากการทำงานทำในสิ่งที่ชอบ หรือจะออกไปท่องเที่ยว โดยยึดหลัก Work Life Balance เป็นการปรับสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ เพื่อไม่ให้กลับเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานอีก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้