PageView Facebook
date_range 01/02/2023 visibility 1215 views
bookmark HR Knowledge
บทบาทของโปรแกรม HR กับธุรกิจท่องเที่ยว - blog image preview
Blog >บทบาทของโปรแกรม HR กับธุรกิจท่องเที่ยว

โปรแกรม HR จะมีบทบาทกับการบริหารงานบุคคลในธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ดังนั้นโปรแกรม HR จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญของธุรกิจ


ปัญหาของธุรกิจท่องเที่ยว

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้จะดีขึ้น แต่เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นฟูกลับมา หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก นั่นก็คือ "ธุรกิจท่องเที่ยว" เพราะได้รับผลกระทบแบบระยะยาวผ่านการเปลี่ยนแปลงของ Megatrend ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพและอนามัย ภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อรูปแบบความต้องการของนักท่องเที่ยวและรูปแบบทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาระดับรายได้ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว


โปรแกรม HR กับธุรกิจท่องเที่ยว

หนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรักษาระดับรายได้ไว้ ได้แก่ โปรแกรม HR หรือโปรแกรมบริหารงานบุคคลนั่นเอง ซึ่งโปรแกรม HR นั้น ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของยอดขาย แต่มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน หรือ ควบคุมต้นทุนเพื่อรักษาระดับรายได้ของธุรกิจไว้ เพราะในช่วงที่ธุรกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้นั้น การที่จะเพิ่มยอดขาย หรือขยายตลาดนั้น ดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในปัจจุบัน และในธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์นั้น ล้วนต้องบริหารจัดการด้วยบุคลากรทั้งสิ้น โปรแกรม HR จึงสามารถเข้ามาช่วยธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมากมาย ดังเช่น


ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยว

การจัดกะการทำงาน

เมื่อพูดถึงการบริหารงานบุคคลของธุรกิจท่องเที่ยวแล้ว ก็จะนึกถึงการทำงานเป็นกะ (Shift Work) ที่มีความซับซ้อน จนสามารถจัดการได้ค่อนข้างยาก ซึ่งโปรแกรม HR สามารถรองรับการบริหารงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการตั้งค่ากะการทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

• การตัดกะเป็น 2 ช่วง (Spit Shift)

• การเปลี่ยนกะ 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้งต่อวัน

• การทำงานควบกะ

• การให้ค่าตอบแทนพิเศษ ในกะที่ 2

• การตั้งค่าวันทำงานพิเศษ แบบอัตโนมัติ

• กะ Stand by ไม่ระบุเวลา เรียกเมื่อไหร่ต้องมา

โดยฟังก์ชันจัดกะการทำงานที่ครอบคลุมจากโปรแกรม HR นั้น ยังสามารถให้พนักงานสามารถบริหารกะการทำงานได้ด้วยตัวเองจาก Application แบบ Real Time ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกะการทำงาน ยื่นเอกสารขอเปลี่ยนกะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำให้เรื่องยาก ๆ แต่สำคัญ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลามากในการบริหารจัดการอีกต่อไป


การจัดกำลังพล

นอกจากจะมีการจัดการบุคลากรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายได้แล้ว โปรแกรม HR ยังสามารถจัดกำลังคน โยกพนักงานข้ามสาขาหรือข้ามแผนกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยว สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานได้แบบ Real Time ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยการคำนวณโอที แบบอัตโนมัติ

ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม รีสอร์ทหรือมัคคุเทศน์นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่คอยบริการลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้การคำนวณเวลาทำงาน หรือการคำนวณโอทีของพนักงาน กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลาเยอะและ โอกาสผิดพลาดในการคำนวณก็ตามมาด้วย

ซึ่งโปรแกรม HR มีฟังก์ชันรองรับการคำนวณโอทีแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการทำโอทีวันธรรมดา ค่าแรงโอทีวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 แรง 3 แรง และสามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้อย่างหลากหลาย ตามระบบการบริหารจัดการของแต่ละธุรกิจได้เลย ด้วยการตั้งค่ากะการทำงานที่ครอบคลุม ทำให้การคำนวณโอที ของพนักงานกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงและโอกาสในการเกิดความผิดพลาดก็น้อยลงด้วยเช่นกัน


การลงเวลาทำงาน

อีกหนึ่งเรื่องยากที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการบุคลากรของธุรกิจท่องเที่ยว คือ การลงเวลาทำงานของพนักงานนั่นเอง เพราะในธุรกิจนี้จะมีการทำงานแบบแบ่งช่วงเวลาและจะต้องมีพนักงานคอยบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา หากมีพนักงานที่ไม่มาทำงานในวันนั้นก็จะต้องเกิดการผลัดเปลี่ยนกะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องเสียการบริการในส่วนนั้นไป ทำให้การบริหารจัดการงานในส่วนนี้ กลายเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ การบริหารงานของ HR หรือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ จึงมักจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าของธุรกิจได้

ซึ่งโปรแกรม HR ที่มีฟังก์ชันรองรับการลงเวลาทำงานในทุก ๆ รูปแบบ ผ่าน Application สามารถแก้ไขปัญหาการลงเวลาทำงานของธุรกิจนี้ได้ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานได้แบบ Real Time ทำให้ทราบข้อมูลการขาด ลา มาสาย การเปลี่ยนกะ และการจัดกำลังพล ได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย


การจัดการสวัสดิการ

อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความยุ่งยากให้กับ HR นั่นคือ การจัดการสวัสดิการ ที่แต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ซึ่งโปรแกรม HR ช่วยให้บริหารจัดการสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่านวด ค่าท่องเที่ยว ค่าบัตรคอนเสิร์ต ค่าตัดแว่น หรือสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ โดยสามารถตั้งค่าวงเงินสวัสดิการได้อย่างหลากหลายและพนักงานสามารถเบิกสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่าน Application อย่างง่ายดาย


โปรแกรม HR ที่ไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขาย หรือขยายตลาดให้กับธุรกิจเลย แต่กลับมีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยว ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม HR ที่มีฟังก์ชันสามารถรองรับปัญหาการบริหารงานบุคคลได้ ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยว สามารถ Control ธุรกิจ ให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนหรือช่วยรักษาระดับรายได้ของธุรกิจไว้ได้ ดังนั้น โปรแกรม HR ที่มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจท่องเที่ยว จึงเป็น Platform ที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก

 

สำหรับใครที่สนใจ หรือกำลังมองหาโปรแกรม HR อยู่ ทาง DEPA มีคูปองดิจิทัล (SME Digital Coupon) ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (ส่วนลด DEPA) ตามหมวดหมู่นี้

• ค่าระบบ Software

• ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน

• ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

สนใจสมัคร หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้