PageView Facebook
date_range 08/06/2022 visibility 2067 views
bookmark Feature
ความสำคัญของโปรแกรม HR กับพนักงานในองค์กร - blog image preview
Blog >ความสำคัญของโปรแกรม HR กับพนักงานในองค์กร

การนำโปรแกรม HR ใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และง่ายขึ้น โปรแกรม HR ยังส่งผลดีในด้านอื่น ๆ ต่อตัวพนักงานในองค์กรด้วย


โปรแกรม HR มีความสำคัญกับพนักงานในองค์กร

HRM (Human Resource Management) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดการบริหารคนในองค์กร จึงต้องมีการวางกลยุทธ์และมีฝ่ายบุคคล หรือ HR ที่ดีในการจัดการวางแผนต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในองค์กรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือน การตรวจเช็คเวลาทำงาน พฤติกรรม การปฏิบัติตัวในองค์กร ล้วนอยู่ในส่วน HRM ทั้งนั้น จึงเริ่มมีการคิดค้นโปรแกรม HR เพื่อนำมาใช้ทำงานในด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลาการทำงานของฝ่าย HR ได้ และโปรแกรม HR ยังสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องทำงานหลายฝ่ายอยู่คนเดียว การจัดการสาขาหรือแผนกต่าง ๆ ในองค์กรก็สามารถใช้งาน โปรแกรม HR ได้เช่นกัน


ความสำคัญของโปรแกรม HR กับพนักงานในองค์กรมีอะไรบ้าง

โปรแกรม HR หรือ Human Resource Management Software เป็นระบบโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานด้านบริหารจัดการบุคคลทำได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลาการทำงานลดความวุ่นวายของการทำเอกสาร มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นโปรแกรมที่ช่วยลดการทำงานในด้าน HRM อย่างแท้จริง โปรแกรม HR ไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือ HRM เท่านั้น แต่ยังประโยชน์ต่อพนักงาน บุคลากรในองค์กรด้วย


1. ช่วยประหยัดเวลา ในการรอเอกสาร

แน่นอนว่าโดยปกติแล้ว การที่พนักงานต้องการจะขอเอกสารไปทำธุระสำคัญต่าง ๆ ต้องมีการยื่นขอกับฝ่าย HR ที่ต้องใช้เวลารอเอกสารนานหลายวัน หรือบางบริษัทก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือวุ่นวาย การใช้โปรแกรม HR จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะโปรแกรม HR สามารถทำการขอเอกสารผ่านออนไลน์ได้เลย และฝ่าย HR ก็สามารถอนุมัติเอกสารต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกัน พร้อมเป็นไฟล์เอกสารให้พนักงานสามารถ Save ไปปริ้นออกมาเองได้ โปรแกรม HR ช่วยลดเวลาและขั้นตอนที่มีความยุ่งยากออกไปได้อย่างดี2. ช่วยบันทึกข้อมูลเวลาทำงานได้

โปรแกรม HR สามารถช่วยบันทึกเวลา เข้างาน ออกงาน การลา การมาสาย วันหยุด วันพักร้อนของพนักงานในองค์กรได้ โดยที่ตัวพนักงานสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลวันขาด ลา มาสาย ในโปรแกรม HR ได้ภายในโปรแกรมเดียวโดยไม่ต้องไปถามจากฝ่าย HR ให้ยุ่งยาก ถือเป็นการช่วยประหยัดเวลาทั้งฝ่าย HRM และตัวพนักงานในองค์กรได้อย่างดี ทำให้บุคลากรในองค์กรเอาเวลาไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรได้


3. ช่วยออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้

โปรแกรม HR ยังสามารถช่วยออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ด้วย ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะ บางครั้งพนักงานต้องการสลิปเงินเดือนไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็ต้องรอเวลานาน แต่ในโปรแกรม HR สามารถช่วยออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้เลย ถือเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและช่วยลดการทำงานของฝ่าย HRM ไปได้เยอะทีเดียว


4. ช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้าน HRM ได้

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่าง ๆ ต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา เพราะถือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับด้าน HRM โดยเฉพาะ การต้องมาจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารแบบเก่าคงจะไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่นัก โปรแกรม HR จะช่วยให้การเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายและมีความปลอดภัย เพราะโปรแกรม HR ปัจจุบันนี้มักจะมาพร้อมมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลของพนักงานและข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กร เช่น มีการเข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ของเฉพาะแต่ละคน และ โปรแกรม HR ยังสามารถตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยว่าจะให้ใครเข้าดูข้อมูลตรงไหนได้บ้าง โปรแกรม HR ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้าน HRM และข้อมูลส่วนตัวของพนักงานได้อย่างดี


สรุปความสำคัญของโปรแกรม HR กับพนักงานในองค์กร

โปรแกรม HR เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าเป็นฝ่ายบริหารจัดการบุคคล HRM พนักงานบุคลากรในองค์กร ทุกฝ่ายล้วนได้รับประโยชน์จากโปรแกรม HR ทั้งนั้น และเมื่อมองลึกลงไปจะเห็นได้ว่าโปรแกรม HR ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการบริหารจัดการบุคคลที่ดี ก็จะทำให้พนักงานบุคลากรในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจมีความก้าวหน้า เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมาก


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้