PageView Facebook
date_range 07/10/2022 visibility 1359 views
bookmark Feature
รวมฟังก์ชันเด็ด ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ HR ต้องใช้ - blog image preview
Blog >รวมฟังก์ชันเด็ด ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ HR ต้องใช้

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ HR ส่วนใหญ่ กำลังให้ความสนใจกันอยู่นั้น มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ตอบโจทย์และจำเป็นต่อการใช้งาน HR มาหาคำตอบจากบทความนี้กัน


รวมฟังก์ชันโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ HR ต้องใช้

ในปัจจุบัน โปรแกรมบริหารงานบุคคล เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการและ HR กำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะการทำเงินเดือนนั้น ยิ่งมีพนักงานเยอะ ก็ยิ่งมีความซับซ้อนและปวดหัวมาก การเลือกใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานสำหรับ HR นั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยฟังก์ชันเด็ดของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ HR ทุกคนต้องใช้นั้น มีดังนี้


6 Core Feature จากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft

1. กะการทำงานและวันหยุด

หนึ่งในฟังก์ชันที่ HR ขาดไม่ได้นั้น คือฟังก์ชันสำหรับจัดการกะการทำงานและวันหยุดของพนักงาน ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีกะการทำงานที่แตกต่างกัน ในบางธุรกิจจำเป็นต้องมีพนักงานทำงานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นฟังก์ชันจัดกะการทำงานและวันหยุดจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงรองรับการจัดกะการทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะทำงานข้ามวัน ทำงานในวันเดียวหรือทำงานควบกะ ทำให้การเปลี่ยนกะของพนักงาน กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถกำหนดประเภทมูลค่ากะการทำงานได้อย่างหลากหลายอีกด้วย เพราะเรทการให้ผลตอบแทน หรือ ค่าจ้างในการทำงานของแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกัน โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงครอบคลุมการทำงานของ HR ทุกองค์กรได้จริง


2. ระบบลงเวลาการทำงาน

ระบบลงเวลาการทำงานของโปรแกรมบริหารงานบุคคลนั้น เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีความสำคัญ เพราะหากองค์กรที่ไม่ได้ใช้ระบบนี้ จะมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวตสอบเวลาทำงานของพนักงาน แก้ไขเวลาเข้า – ออกของพนักงานจัดการโควต้าวันลาพนักงาน ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่รองรับระบบการลงเวลาทำงานถึง 14 แบบ จึงเป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชันครอบคลุมและตอบโจทย์การทำงานของ HR ได้อย่างมากที่สุด


3. เอกสารและการอนุมัติ

การทำเรื่องขออนุมัติเอกสารต่าง ๆ ฟังดูเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลาทั้งในส่วนที่ต้องทำเอกสารและส่วนที่ต้องรอรับเอกสาร ซึ่งในส่วนนี้ค่อนข้างกินเวลามาก และมีหลายขั้นตอนซับซ้อน แต่โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft สามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ โดยสามารถทำเรื่องยื่นและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้แบบ Real Time เมื่อพนักงานยื่นเอกสารมาจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติ และสามารถอนุมัติเอกสารผ่านทาง Application และ Web Browser ได้ทันที โดยเอกสารที่สามารถยื่นและอนุมัติเอกสารออนไลน์ เช่น เอกสารขอลางาน ขอโอที ขอเปลี่ยนกะ ขอเปลี่ยนวัน ขอเพิ่มเวลา ขอเบิกล่วงหน้า ขอเบิกสวัสดิการ ขอเอกสารรับรองเงินเดือน เป็นต้น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การจัดการด้านเอกสารของ HR มีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษให้กับโลกในนี้อีกด้วย


4. การคำนวณเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้น มีการจัดเก็บทุกข้อมูลที่สำคัญในการนำมาคำนวณเงินเดือน เพื่อนำมาใช้ประมวลผลแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เองอย่างถูกต้อง และรวดเร็วและข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้คำนวณตามเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ พนักงานในองค์กรสามารถเข้ามาดูประวัติข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังได้ด้วยตนเองและยังสามารถตรวจสอบรายการหักเงินหรือเพิ่มเงินได้ คำนวณการผ่อนชำระหนี้ได้แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถเรียกดูหรือพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ด้วยตัวเองแบบ Real Time อีกด้วย ดังนั้นฟังก์ชันการคำนวณเงินเดือนจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดให้กับ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด5. รายงาน

อีกหนึ่งฟังก์ชันของโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่จะช่วยผ่อนแรงให้กับ HR ได้นั่นคือ ฟังก์ชันสำหรับการออกรายงานผู้บริหาร จากข้อมูลในระบบแบบ Real Time  เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน รายงานการลงเวลา สรุปการทำงานประจำวัน และการเคลื่อนไหวของ To-do List เป็นต้น ทำให้การตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกั พนักงานสามารถอ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นได้


6. เครื่องมืออื่น ๆ

นอกจากฟังก์ชันทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่สามารถลดภาระงานของ HR ได้อีกมากมาย ดังเช่น

• To-do List

• การประเมิน KPI

• ภาระหนี้สิน

• สมัครงานออนไลน์

• การประเมินพนักงาน

• จดหมายเตือน

• การฝึกอบรม

• สินทรัพย์ถือครอง

• การแจ้งเตือนอัจฉริยะ

ซึ่งเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมดนี้ สามารถอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ขั้นตอนการทำงานของ HR ลดเวลาการทำงานและลดความผิดพลาดให้กับ HR ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเครื่องมือที่ HR ไม่ควรมองข้ามและเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งานของ HR แบบครบถ้วนและใช้งานได้จริง


Tips! หากสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> HumanSoft เปิดตัวโปรแกรม HR พร้อมเผย 6 Core Feature


สรุปฟังก์ชันโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ HR ต้องใช้

โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับองค์กรยุคใหม่นั้น มีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมายหลากหลาย และฟังก์ชันของโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ลดโอกาสการเกิดปัญหา ลดความผิดพลาดต่าง ๆ ของ HR ทำให้ HR มีเวลาไปโฟกัสกับงานอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและชัดเจน ช่วยให้เกิดการคำนวณที่ถูกต้อง งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนไม่เยอะมาก ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีการจัดการบริหารอย่างละเอียดและซับซ้อน

ดังนั้น สิ่งที่ควรนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ คือการเลือกใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมบริหารงานบุคคลให้ตอบโจทย์กับงาน HR มากที่สุด เพราะเมื่อมีเครื่องมือช่วยบริหารที่ดีเป็นรากฐานแล้ว จะทำให้องค์กรเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้