PageView Facebook
date_range 22/01/2022 visibility 4127 views
bookmark HR Trend
Digital Transformation ส่งผลอย่างไรกับบทบาท HR ในอนาคต - blog image preview
Blog >Digital Transformation ส่งผลอย่างไรกับบทบาท HR ในอนาคต

การเข้ามามีบทบาทของ Digital transformation ได้ส่งผลหลายอย่างในหลาย ๆ ด้าน และยังไปถึงรวมถึง HRM และบทบาทการทำงานของหน้าที่ HR ในแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน


Digital Transformation กับ HR และ HRM ในอนาคต

ปัจจุบัน Digital Transformation เข้ามามีบทบาทกับ HR ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานของ HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


HRM หมายถึงอะไร


HRM เป็นคำที่ย่อมาจาก Human Resource Management หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของบุคลากร ให้ตรงตามที่ต้องการ เพื่อให้การดำเนินงานในองค์กรได้อย่างราบรื่น HRM ยังรวมถึงการดูแลรักษา และค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในแต่ละตัวบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Tips! อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ >> HRM คืออะไร ทำไมทุกองค์กรขาด สายงาน HRM ไม่ได้Digital Transformation คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ HRM

Digital Transformation คือ กระบวนการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสิ่งใหม่ขึ้น หรือเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้ตามทันโลก ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจ หรือองค์กรในยุคดิจิทัลที่มีความรวดเร็ว และมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปรับตัวก็อาจทำให้ก้าวตามไม่ทันโลกได้ โดยเฉพาะในด้าน HRM (Human Resource Management) ที่ในยุคปัจจุบัน Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในด้านนี้อย่างมาก โดยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งกระบวนการธุรกิจขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRM (Human Resource Management)


Digital Transformation ส่งผลกับบทบาท HR และ HRM อย่างไรบ้าง

1. การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานในส่วนต่างๆ ในด้าน HRM ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กร เช่นการใช้เว็บหรือแอปพลิเคชัน มาคัดสรรคนที่ตรงตามจุดประสงค์ การสัมภาษณ์งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การสื่อสารภายในองค์กรที่มีการแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมต่อกันระหว่างบุคคลหรือแผนกต่าง ๆ รวมถึงระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กรด้วย การนำ Digital Transformation มาใช้ในด้าน HRM จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


2. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้าน HRM

บางครั้งการทำงานแบบเดิม ๆ ต้องใช้แรงและเวลามาก ก็อาจจะทำให้ผลาญพลังงาน และเวลาของ HR เป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยี Digital Transformation เข้ามาช่วยจัดการก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เร็วขึ้น พร้อมทั้งยังแม่นยำขึ้นด้วย ร่วมถึงกระบวนการด้าน HRM ก็จะมีประสิทธิภาพขึ้น ทำให้เกิดการบริหารบุคคลอย่างราบรื่น และส่งผลให้บุคลากรในองค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพที่ตนเองมี บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วการประเมินพนักงาน KPI Profile ของโปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft


3. การเข้าถึงของข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

Digital Transformation ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงาน HRM ในบทบาทของ HR อย่างมาก เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลที่แม่นยำ และจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลได้ ทำให้ง่ายต่อการที่ HR สามารถนำข้อมูลตรงส่วนนี้ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจที่สำคัญแทนการใช้ความรู้สึกได้ และยังช่วยประเมินความสามารถ และการพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรได้อย่างตรงจุด เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ HRM เลยทีเดียว


4. ช่วยเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร

การมี Digital Platform เข้ามาช่วยในส่วนนี้ ทำให้ HR สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างดี เพื่อให้กระบวนการ HRM เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการทำงาน ยกตัวอย่าง เช่น การใช้โปรแกรม HR ให้เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล เก็บสถิติต่าง ๆ อย่างดูข้อมูลของพนักงาน, การเก็บข้อมูลเวลาเข้า – ออกงาน การประเมิน KPI ของแต่ละบุคคล ระบบจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ ไม่ใช่แค่อำนวยความสะดวกให้เพียง HR เท่านั้น แต่ตัวพนักงาน บุคลากร ก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เป็นกลางและถูกต้องของตัวเองได้อีกด้วย ทั้งหมดนั้นจะทำให้กระบวนการ HRM และบทบาทของ HR เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


สรุป Digital Transformation ที่ส่งผลกับบทบาท HR และ HRM

การเข้ามาของ Digital Transformation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับบทบาท HR ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงในด้าน HRM ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดี ปัจจุบันในหลายบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ HRM เพื่อให้สอดคล้องกับ Digital Transformation มากขึ้นด้วย มีการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในกระบวนการ HRM เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง ทำให้บทบาทหน้าที่ของ HR ดูจะน้อยลงไปด้วย แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากไปนัก เพราะยังไงการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นมนุษย์ หรือ HRM ก็ต้องยังต้องใช้มนุษย์ในการจัดการ ควบคุม ดูแลอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าองค์การไม่มีการปรับตัวให้ทันโลก ก็อาจได้รับผลกระทบตามมา จนทำให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าต่อได้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้