PageView Facebook
date_range 08/11/2022 visibility 2012 views
bookmark Feature
ฟังก์ชันเด็ด ในระบบงาน HR สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ - blog image preview
Blog >ฟังก์ชันเด็ด ในระบบงาน HR สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ

ในระบบงาน HR HumanSoft มีฟังก์ชันที่รองรับการจัดการงาน HR ของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทำให้สามารถลดต้นทุนและง่ายต่อการจัดการเป็นอย่างมาก


การบริหารธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ กับระบบงาน HR

เมื่อพูดถึงธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟในยุคปัจจุบัน ทุกคนต่างทราบกันดีว่า ธุรกิจร้านอาหาร และร้านกาแฟนั้น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนัก ทั้งวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง มาตรการล็อกดาวน์ การปิดห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารชั่วคราว เป็นต้น แต่เมื่อผู้ประกอบการมีการปรับตัวโดยการทำตลาดร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารแบบออนไลน์ ทำให้ธุรกิจยังสามารถขับเคลื่อนมาได้จนถึงปัจจุบัน

     

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟในปัจจุบัน ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวที่มีความเปราะบางจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่และต้นทุนการดำเนินธุรกิจยังมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมหรือลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่ง ระบบงาน HR HumanSoft นั้น เป็นหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการลดต้นทุนให้กับธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ โดยฟังก์ชันเด็ดที่รองรับการจัดการงาน HR นั้นมีดังนี้ฟังก์ชันสำคัญสำหรับระบบงาน HR ของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ

แน่นอนว่าธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟนั้น ต้องมีบุคลากรไว้คอยให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ แคชเชียร์ พ่อครัว บัญชี ซึ่งการบริหารจัดการงานบุคลากรนั้น เป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อน ใช้เวลาและพลังงานในการจัดการค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาในส่วนนี้ไป ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft สามารถรองรับการบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและมีเวลาไปบริหารงานหรือแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ต่อไป ด้วยฟังก์ชันเด็ด ๆ มากมาย ดังเช่น


• การคำนวณ OT อัตโนมัติ

ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหารและร้านกาแฟนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่คอยบริการลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้การคำนวณเวลาทำงานของพนักงานกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน โอกาสผิดพลาดในการคำนวณก็ตามมาด้วย

ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft มีฟังก์ชันรองรับการคำนวณ OT อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการทำ OT วันธรรมดา ค่าแรง OT วันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 แรง 3 แรง และสามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลายตามระบบการจัดการของแต่ละองค์กรได้เลย ด้วยการตั้งค่ากะการทำงานที่ครอบคลุม ทำให้การคำนวณ OT ของพนักงานเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงและโอกาสในการเกิดความผิดพลาดก็น้อยลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น ฟังก์ชันการคำนวณ OT จึงเป็นฟังก์ชันที่สำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นอย่างมากเลยทีเดียว


• การจัดกะการทำงานแบบพิเศษ

เมื่อธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ ต้องมีพนักงานบริการลูกค้าตลอดเวลา จึงต้องมีการทำงานแบบแบ่งช่วงเวลา ผลัดเปลี่ยนกะการทำงานที่เรียกว่า Shift Work โดยแต่ละร้านอาจมีการจัดโครงสร้างกะการทำงานได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการ เช่น ในบางร้านอาจใช้การเปลี่ยนกะ 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ครั้ง หรือ เปลี่ยนกะ 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้งต่อวัน เป็นต้น ทำให้การคำนวณเงินเดือนหรืองานบริหารบุคคลในธุรกิจนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก

ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft มีระบบจัดกะการทำงานอย่างหลากหลาย ตั้งค่ากะการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุม แม้กระทั่งการตั้งค่าวันทำงานพิเศษ โดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารแต่อย่างใด สามารถมาทำงานได้เลย ระบบจะคิดเป็นวันทำงานพิเศษให้พนักงานแบบอัตโนมัติ ทำให้เรื่องสำคัญ ๆ อย่างเช่น การจัดกะการทำงานของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ไม่เสียกำลังและเวลาในการจัดการอีกต่อไป• ลงเวลาการทำงานแบบ Real Time ผ่าน Application

อีกหนึ่งเรื่องยากที่เป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการพนักงานในธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟคือ การลงเวลาทำงานของพนักงานนั่นเอง เพราะในธุรกิจนี้จะมีการทำงานแบบแบ่งช่วงเวลาและจะต้องมีพนักงานคอยรับบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา หากมีพนักงานที่ไม่มาทำงานในวันนั้น ก็จะต้องเกิดการผลัดเปลี่ยนกะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้หน้าร้านขาดการบริการในส่วนนั้นไปทำให้การบริหารจัดการงานในส่วนนี้ กลายเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ การดำเนินการของ HR หรือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้จึงมีความล่าช้า แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงที จนกระทั่งส่งผลต่อการบริการลูกค้าภายในร้านได้

ซึ่งระบบงาน HR HumanSoft ที่มีฟังก์ชันรองรับการลงเวลาทุกรูปแบบ ผ่าน Application ที่สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time นั้น สามารถรองรับปัญหาการลงเวลาทำงานของธุรกิจนี้ได้ เพราะฟังก์ชันนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานได้แบบ Real Time ทำให้ทราบว่าวันนี้ มีพนักงานขาด ลา มาสายหรือไม่ ควรให้ใครเปลี่ยนกะกับใครไหม พนักงานงานคนไหนประจำที่สาขาใด เป็นต้น ทำให้การจัดการเรื่องลงเวลาการทำงานของพนักงานในธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟนั้น กลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้น


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.humansoft.co.th/blog/attendance-app


สรุปฟังก์ชันเด็ด ในระบบงาน HR สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ

จากฟังก์ชันเด็ดที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทราบว่าในการบริหารงานบุคล ที่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างกำไรหรือมูลค่าเพิ่มให้ก้บธุรกิจเลย แต่กลับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟในการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบงาน HR HumanSoft  ที่มีฟังก์ชันสามารถรองรับและแก้ไขปัญหางานบุคคลได้ ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร และร้านกาแฟ สามารถ Control ธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น ระบบงาน HR HumanSoft จึงเป็น Platform ที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานในธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้