PageView Facebook
date_range 02/05/2024 visibility 317 views
bookmark HR Knowledge
5 วิธีรับมือกับ Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน - blog image preview
Blog >5 วิธีรับมือกับ Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน

ช่องว่างระหว่างวัย ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ วันนี้ HumanSoft ได้รวบรวม 5 วิธีรับมือกับ Generation Gap มาฝาก ไปหาคำตอบกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ทำความรู้จักกับ “Generation Gap”


Generation Gap เป็นความแตกต่างทางด้านความคิด ทัศนคติ และความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของสังคม แน่นอนว่าความคิดของคนแต่ละช่วงวัยก็ย่อมแตกต่างกันไป เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามยุคตามสมัย

แน่นอนว่าปัญหา Generation Gap ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เนื่องจากการทำงานย่อมต้องมีการผสมผสานในเรื่องของชุดความคิด ประสบการณ์ จากพนักงานรุ่นก่อน  รวมไปถึงเรื่องไอเดียใหม่ ๆ ของพนักงานรุ่นใหม่ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน นับว่าการผสมผสานเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว


วิธีรับมือกับ Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานเปิดใจและยอมรับในความแตกต่าง

  • ไม่ว่าจะต้องร่วมงานกับคนช่วงวัยใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเปิดใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล อาจเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่า คนแต่ละช่วงวัยจะมีชุดความคิด ประสบการณ์  และทัศนคติที่แตกต่างกัน พยายามเข้าใจในมุมมองของผู้อื่น และไม่ควรตัดสินใคร เพียงเพราะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน

 

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารก็ถือเป็นปัญหาสำคัญของการทำงานในแต่ละช่วงวัย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนช่วงวัยใด ก็ควรเป็นผู้สื่อสารที่ดีและสื่อสารเป็น สื่อสารชัดเจน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องเข้าใจง่าย นอกจากจะสื่อสารดีแล้ว ก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย เพื่อให้การทำงานราบรื่น มีความคิดเห็นที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เนื้องานมีความน่าสนใจ 

 

จัดกิจกรรมแชร์ความรู้

  • การจัดกิจกรรมแชร์ความรู้ภายในทีม ถือป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ทำให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากขึ้น ทำให้พนักงานเข้าใจแนวคิด ทัศนคติ ของแต่ละบุคคล เช่น ให้พนักงานรุ่นก่อนมาถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์การทำงานให้พนักงานรุ่นใหม่ได้รับฟัง รวมไปถึงการให้คนรุ่นใหม่มาร่วมแชร์ไอเดียใหม่ ๆ ที่น่าสนใจให้ฟังเช่นเดียวกัน เพื่อทำให้เข้าใจในมุมมองของกันและกันมากขึ้น

 

ตั้งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

  • การทำงานให้ราบรื่นนั้น ควรเริ่มจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คนในทีมควรพูดคุย พร้อมกับกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน หากคนในทีมเข้าใจตรงกัน และสามารถทำงานได้ตรงตามแผนงาน แน่นอนว่างานชิ้นนั้นย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

 

การทำงานควรมีความยืดหยุ่น

  • การทำงานที่เคร่งเครียดจนเกินไป อาจทำให้คนในทีมเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานได้ แน่นอนว่าคนในแต่ละช่วงวัยย่อมมีความคิด ทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังนั้นคนในทีมควรพูดคุยกันให้ชัดเจนในเรื่องของการทำงาน ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กรก็มีสวัสดิการการทำงานที่ยืดหยุ่นมอบให้กับพนักงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำงานที่ไหนก็ได้แบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศ Work from anywhere/ WFH, พนักงานสามารถจัดตารางเวลาการทำงานด้วยตนเองได้ เป็นต้น โดยคนในทีมควรพูดคุยกัน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติแบบที่พึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับที่ทำงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กันและกันได้อีกด้วย

สรุป 5 วิธีรับมือกับ Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน


โดยสรุปแล้วการรับมือกับ Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงานนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก หากคนในองค์กรพร้อมเปิดใจยอมรับความแตกต่างของกันและกัน สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงไปตรงมา การสื่อสารจะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องรู้จักให้เกียรติกัน รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ สิ่งนี้จะทำให้คนในทีมเข้าใจและยอมรับกันมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้