PageView Facebook
date_range 29/02/2024 visibility 326 views
bookmark HR Knowledge
วิธีเติม Passion ในการทำงานให้กับพนักงานยุคใหม่ - blog image preview
Blog >วิธีเติม Passion ในการทำงานให้กับพนักงานยุคใหม่

การเติม Passion ในการทำงานนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้น HR ในองค์กรยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการเติม Passion ให้กับพนักงาน โดยมีวิธีการอย่างไร


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :Passion ในการทำงานองค์กร


ในยุคที่ Passion มีความสำคัญกับการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กรเลยก็ว่าได้ เพราะ Passion เป็นเหมือนแรงผลักดันจากภายในจิตใจ ให้มีการลงมือทำในสิ่งต่างๆ จนสำเร็จลุล่วง


คำว่า “Passion” กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง Passion คือ ความกระตือรือร้น ความหลงใหลหรือ แรงผลักดันจากภายในที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นกิจกรรม งานที่ทำ หรือหัวข้อที่กำลังสนใจ โดยแรงผลักดันนี้จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น อุทิศตนให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มที่ และ Passion เปรียบเสมือน “เชื้อเพลิง” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน ดังนั้น การเติม Passion ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา จึงเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงให้ขับเคลื่อนการทำงานไปจนถึงจุดหมายปลายทางในที่สุด


แต่! เมื่อ Passion เสมือนเชื้อเพลิง จึงสามารถลดลงจนมอดดับหายไปได้ หากขาดการเติมอยู่เสมอ หรือที่เรียกกันว่า “ภาวะหมดไฟในการทำงาน” (Burnout Syndrome) รวมกับพนักงานองค์กรในยุคนี้นั้น ถูกมองว่ามีความอดทนน้อย เปลี่ยนงานบ่อยและหมดไฟไปได้ง่ายๆ ดังนั้นการเติม Passion ให้กับพนักงานอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยวิธีการหลักๆ ดังนี้


วิธีเติม Passion ในการทำงานให้กับพนักงานยุคใหม่กุญแจสำคัญคือความเข้าใจ

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ การทำความเข้าใจว่าพนักงานในองค์กรมีลักษณะเป็นอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มีสไตล์การทำงานเป็นอย่างไร เช่น พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นวัยที่รักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าออกนอกกรอบ ต้องการความสมดุลในชีวิตและการทำงาน อึดอัดกับวัฒนธรรมในองค์กรแบบเดิมๆ ดังนั้น หากองค์กรไปตีกรอบหรือสร้างระเบียบในการทำงานมากๆ อาจส่งผลกระทบกับ Passion ได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการสร้าง Passion ให้กับพนักงานในองค์กร


สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และสนุกสนาน

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงานนั้น เป็นสิ่งทรงพลังในการสร้าง Passion ขององค์กร เพราะการสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการทำงานอย่างมีความสุข โดยการให้ความสำคัญกับการตกแต่งออฟฟิศ หรือการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ เช่น การจัดกิจกรรมทีมบิลดิ้ง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ หรือการจัดกิจกรรมสำหรับช่วงพักเวลา เป็นต้น จะช่วยส่งพลังในการสร้าง Passion ได้ สร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาในองค์กรได้อีกด้วย


สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความท้าทาย

การตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนและท้าทาย เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ทำมีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ดี และน่าสนใจ จะทำให้พนักงานสามารถมองเห็นอนาคตของการทำงานในบริษัทนี้ และจะยิ่งเพิ่ม Passion ให้กับพนักงานในองค์กรได้


ให้รางวัลแห่งความพยายาม

การให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็น เงินโบนัส การพาไปเอาต์ติ้งต่างประเทศ หรือรางวัลในรูปแบบอื่น ๆ จะไม่เพียงแค่เป็นสิ่งให้กำลังใจในการทำงานสำหรับพนักงานเท่านั้น แต่พนักงานยังมองว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นรางวัลแห่งความพยายามที่ผ่านมาอีกด้วย ทำให้ “รางวัล” จึงกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติม Passion ในการทำงานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถดึงดูดพนักงานเก่งๆ เข้ามาทำงานในองค์กรได้อีกด้วย


ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและความยากลำบากต่างๆ การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่ต้องการ เช่น โปรแกรมฝึกอบรมภายในองค์กร หรือการสนับสนุนในการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์และการพัฒนาทักษะอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเติม Passion ในการทำงานของพนักงานได้ รวมถึงการให้คำชี้แจงและ Feedback ที่ชัดเจนต่อพนักงานเมื่อพนักงานมองหาคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้รู้ว่าความพยายามและความคิดเห็นนั้นๆ ได้รับการยอมรับและคำแนะนำสำหรับการพัฒนาต่อไป


สรุปการเติม Passion ในการทำงานให้กับพนักงานยุคใหม่


การทำงานด้วย Passion จะช่วยเสริมสร้างทีมงานที่มีสมรรถภาพและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น พนักงานจะมีความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่มากขึ้นในการทำงาน จนสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในเป้าหมายต่างๆ ขององค์กรได้ ดังนั้น วิธีการเติม Passion ให้กับพนักงานยุคใหม่จึงเป็นเรื่องที่ HR หรือฝ่ายบุคคลต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุขไปนานๆ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้