PageView Facebook
date_range 01/05/2024 visibility 197 views
bookmark HR Knowledge
ห้ามพลาด! กับเทคนิคต่อรองเงินเดือน ที่ HR ต้องรู้ - blog image preview
Blog >ห้ามพลาด! กับเทคนิคต่อรองเงินเดือน ที่ HR ต้องรู้

เมื่อพนักงานต้องการต่อรองเงินเดือน HR ต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการต่อรองเงินเดือน ฉบับ HR นำมาฝาก สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่อง “การต่อรองเงินเดือน”


เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครมีคุณสมบัติและทัศนคติตรงตามที่องค์กรต้องการ ต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงการเจรจาต่อรองเงินเดือน ขั้นตอนนี้ถือเป็น ขั้นตอน “วัดใจ” และจำเป็นต้อง “ใช้จิตวิทยา” ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องเงินเดือน ถือเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรนั้น ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่คนโยกย้ายงาน เปลี่ยนองค์กร หรือแม้กระทั่งโยกย้ายจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ตัวเลขของเงินเดือนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ อยู่เสมอ วันนี้ HumanSoft ได้รวบรวมเทคนิคการต่อรองเงินเดือน ฉบับ HR มาฝากทุกท่าน ไปติดตามกันเลย


วัตถุประสงค์ของการต่อรองเงินเดือน 

 • เพื่อให้พนักงานได้เงินเดือนที่เหมาะสมกับทักษะ ประสบการณ์
 • เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในการทำงาน
 • เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับบริษัท

เทคนิคการต่อรองเงินเดือน ฉบับ HR


ในฐานะ HR การต่อรองเงินเดือนกับพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ HR ต้องมีเทคนิคในการต่อรองเงินเดือน เพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ โดย HR จำเป็นต้องเทคนิคที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้HR ควรเตรียมตัวให้พร้อม

 • HR ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกัน กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการต่อรองเงินเดือน เช่น เป้าหมายที่สอดคล้องกับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อนำมาพิจารณาร่วมด้วย
 • HR ควรกำหนดเป้าหมายเงินเดือนอย่างชัดเจน โดยต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ได้ศึกษามาอย่างละเอียด พร้อมกับเตรียมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเงินเดือนมาเพิ่มเติมด้วย เช่น สวัสดิการ โอที วันหยุดพิเศษ หรือโอกาสในการทำงานอื่น ๆ ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพนักงานได้

 

HR ต้องสามารถสื่อสารได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ

 • HR ควรเริ่มต้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร แฝงไปด้วยความมั่นใจแต่ก็ต้องมีความสุภาพร่วมด้วย
 • พร้อมกับอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนเงินเดือนที่พนักงานเสนอมา โดยเน้นไปที่ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานของพนักงานที่ผ่านมาร่วมด้วย
 • HR ควรรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่พนักงานได้เสนอมา
 • HR ควรต่อรองเงินเดือนอย่างมีเหตุผลและต้องมีความเป็นมืออาชีพ แต่ต้องไม่กดดันพนักงานจนเกินไป ควรมีความยืดหยุ่นและพร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อทำข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจร่วมกัน

 

การตรวจสอบ

 • เมื่อเจรจาต่อรองเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว HR จะต้องตรวจสอบข้อมูลการต่อรองเงินเดือน เพื่อให้มีความยุติธรรมและพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย เมื่อพนักงานพึงพอใจ ทั้งองค์กรและพนักงานก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 

ข้อควรระวังที่ HR ต้องรู้

 • HR ไม่ควรเสนออัตราเงินเดือนต่ำกว่าที่พนักงานควรได้รับ เพราะการเสนอเงินเดือนที่ต่ำจนเกินไปอาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่พอใจและไม่สามารถร่วมงานกับองค์กรต่อไปได้
 • HR ควรเจรจาต่อรองเงินเดือนกับพนักงานอย่างสุภาพ ไม่ควรใช้คำพูดดูถูกและกดดันพนักงาน
 • HR ต้องบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

สรุป ห้ามพลาด! กับเทคนิคต่อรองเงินเดือน ที่ HR ต้องรู้


โดยสรุปแล้ว การต่อรองเงินเดือนถือว่าเป็นเรื่องปกติที่พนักงานสามารถต่อรองกับ HR ได้ โดยสิ่งที่ HR ควรทำคือ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งประสบการณ์ ทักษะการทำงานของพนักงาน เพื่อนำมาพิจารณาร่วมด้วย HR ต้องสื่อสารได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นใจ และสุภาพ เทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ HR ต้องตรวจสอบข้อมูลการต่อรองเงินเดือน เพื่อให้มีความยุติธรรมและพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้