PageView Facebook
date_range 27/10/2023 visibility 1162 views
bookmark HR Knowledge
เปรียบเทียบ โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ VS รับทำเงินเดือน - blog image preview
Blog >เปรียบเทียบ โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ VS รับทำเงินเดือน

หลายคนสงสัยว่า โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ กับการบริการรับทำเงินเดือน มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :เปรียบเทียบระหว่าง โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ กับ บริการรับทำเงินเดือน


การคิดเงินเดือนของ HR เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานของฝ่ายบุคคล หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจขององค์กรเลยก็ว่าได้ ซี่งการบริหารงานด้านนี้ มีรายละเอียดปลีกย่อยให้จัดการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดเงินเดือนพนักงานรายเดือน รายวัน ภาษี ประกันสังคมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยิ่งองค์กรเติบโตมากเท่าไร ภาระงานของ HR ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน


แต่ในปัจจุบันได้มีตัวช่วยในการบริหารงานด้านนี้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ ที่นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ หรือบริษัทบริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsource) ที่มีทีมงานเข้ามาช่วยจัดการด้านต่างๆ ให้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวช่วยทั้งสองนี้ มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละองค์กรเหมาะสมกับตัวช่วยทั้งสองแตกต่างกันไปด้วย เพราะในทุกๆ องค์กรจะมีวิธีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันอยู่เสมอ ดังนั้นองค์กรจึงควรพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย โดยทั้งโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์และบริการรับทำเงินเดือนนั้นมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงและเปรียบเทียบกัน ดังนี้1. ความซับซ้อน

โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์มักเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการดำเนินการที่ไม่ซับซ้อนมาก และมีทีมที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอในการใช้งาน ในขณะที่บริการรับทำเงินเดือนมักเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชิงลึกและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายและรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น การจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มีลักษณะพิเศษ หรือค่าตอบแทนทางด้านภาษีที่ซับซ้อนเช่นเดียวกัน


2. ความสะดวกและประหยัด

การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ยังคงใช้บุคลากรและทรัพยากรขององค์กรอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าจะใช้ในปริมาณที่ลดลงจากเดิม แต่การใช้บริการรับทำเงินเดือนนั้น สามารถลดภาระงานที่หนักหน่วงให้กับ HR ในองค์กรได้มากกว่า เพราะสามารถใช้บุคลากรและทรัพยากรขององค์กรในการดำเนินงานเฉพาะบางเรื่อง ทำให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3. ความรวดเร็ว

การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ ช่วยลดเวลาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ต้องใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ รวมถึงการสร้างรายงานที่ชัดเจนและอ้างอิงได้ สามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนบริการทำเงินเดือนนั้น HR ไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้เลย แต่ยังคงดำเนินการบางขั้นตอนที่ไม่สามารถให้คนภายนอกทำได้


4. ความถูกต้อง

ทั้งโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์และบริการรับทำเงินเดือนมักมีความถูกต้องในการคำนวณเงินเดือน แต่โปรแกรมคิดเงินเดือน จะสามารถช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคำนวณด้วยมือ หรือกระบวนการที่ไม่อัตโนมัติได้มากขึ้น


5. ความมั่นใจในความปลอดภัย

เนื่องจากบริการรับทำเงินเดือนนั้น เป็นการมอบหมายให้บริการภายนอกเข้ามาดูแลกระบวนการเงินเดือน จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลมากกว่าการใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล ซึ่งหากมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยนั้น อาจส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของธุรกิจได้


6. ค่าใช้จ่าย

การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์มักมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าในระยะยาว แต่อาจต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการซื้อซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมบุคลากร ในขณะที่การใช้บริการรับทำเงินเดือนมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในทันที แต่สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรบุคคลและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย


7. ความยืดหยุ่น

โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์มักมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจในบางกรณี แต่อาจจะมีข้อจำกัดบางประการ ในขณะที่บริการรับทำเงินเดือนมักมีความยืดหยุ่นที่มากกว่า และสามารถปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจได้ดีกว่า


สรุปการเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ และบริการรับทำเงินเดือน


การเลือกใช้โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์หรือบริการรับทำเงินเดือนขึ้นอยู่กับความต้องการ นโยบายการบริหารและปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละธุรกิจ เช่น ความปลอดภัย งบประมาณ ความสะดวกสบาย ความถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใช้บริการทำเงินเดือนหรือโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานในองค์กร มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม


และโปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์ HumanSoft เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจ เพราะสามารถตอบโจทย์ให้กับ HR และองค์กรได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการคิดเงินเดือนอัตโนมัติ ความรวดเร็วในการทำงาน ลดภาระงาน HR ได้มาก มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการทำงานของ HR เป็นต้น และยังมีทีมงานให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆ เรื่องของ HR อีกด้วย หากสนใจสามารถสมัครทดลองใช้งานฟรีได้ที่นี่ >> สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้