PageView Facebook
date_range 05/02/2024 visibility 12479 views
bookmark HR Knowledge
ข่าวดีผู้ประกันตน “ประกันสังคม” ให้สิทธิเบิก “ค่า Sleep test - blog image preview
Blog >ข่าวดีผู้ประกันตน “ประกันสังคม” ให้สิทธิเบิก “ค่า Sleep test

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่มีปัญหาเรื่องการนอน สามารถเบิกค่า Sleep test ผ่านประกันสังคมได้แล้ว เบิกค่าตรวจได้ไม่เกิน 7,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


การเบิกค่า Sleep Test


สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน รักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP)

 

สำนักงานประกันสังคม ประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วย "โรคหยุดหายใจขณะหลับ" เบิกค่า Sleep test ได้ไม่เกิน 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมแนบวิธีเช็กสัญญานเบื้องต้นภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ


ค่าใช้จ่ายผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ”


ปิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


 • ค่าตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ชนิดที่ 1 จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท
 • ค่าตรวจการนอนหลับ (polysomnography) ชนิดที่ 2 (การตรวจวัดเหมือนชนิดที่ 1 เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะหลับ)จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 6,000 บาท
 • ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous positive Airway Pressure - CPAP) และอุปกรณเสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่สำนักงานที่กำหนด เช่น เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชุดละ 20,000 บาท และ หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชิ้นละ 4,000 บาท

 

หมายเหตุ: ค่าอุปกรณ์เสริม แผ่นกรองอากาศ กระดาษ และแผ่นกรองอากาศฟองน้ำ ให้รวมอยู่ในค่าบริการทางการแพทย์ ของสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ์ในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน


เงื่อนไขการได้รับสิทธิ • ผู้ประกันตนตามมาตรา33 และ มาตรา39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์

Tips! อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> รวมสิทธิประกันสังคมทั้งหมดที่คุณต้องรู้ ม.33 ม.39 ม.40 


 • ผู้ประกันตนตาม มาตรา38 และ มาตรา41 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

เช็กสัญญาณเบื้องต้นภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ


ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกวัย มักจะพบมากในกลุ่มผู้ชาย หรือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก โดยสามารถเช็กอาการเบื้องต้นของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ ดังนี้


 

 1. นอนกรนบ่อยมากกว่า 3 คืน/สัปดาห์
 2. หายใจแรงกว่าปกติในขณะนอนหลับ
 3. มีเสียงเงียบเหมือนหยุดหายใจสักพัก จากนั้นมีเสียงหายใจดังเฮือก
 4. ปัสสาวะรดที่นอน
 5. นอนในท่าหลับหรือแหงนคอขึ้น
 6. ริมฝีปากเขียวคล้ำ
 7. ปวดหัวเวลาตื่นนอน
 8. ผล็อยหลับหรือง่วงเวลากลางวัน

 

หากคุณมีอาการเหล่านี้ คุณอาจจะกำลังเสี่ยงกับ “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”


สรุป ข่าวดีผู้ประกันตน “ประกันสังคม" ให้สิทธิเบิก "ค่า Sleep test” ได้แล้ว


โดยสรุปแล้ว ผู้ประกันตนที่ป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” สามารถใช้สิทธิเบิกค่า Sleep test ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 7,000 บาท โดยเงื่อนไขการได้รับสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33, 39, 38 และ 41 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ประกันตนตาม มาตรา38 และ มาตรา41 ต้องได้รับสิทธิคุ้มครองภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้