PageView Facebook
date_range 01/11/2023 visibility 8506 views
bookmark HR Knowledge
HRBP คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร? - blog image preview
Blog >HRBP คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร?

HRBP เริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น แต่หลายคนยังไม่ทราบว่า HRBP คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง? และสำคัญกับองค์กรอย่างไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :
HRBP คืออะไร


HRBP ย่อมากจาก "Human Resources Business Partner" คือตำแหน่งหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการกับทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร หน้าที่หลักของ HRBP คือการร่วมงานกับฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแผนกต่าง ๆ เพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของฝ่ายธุรกิจ และให้การคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยจะทำงานร่วมกันเป็นทีมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจรวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางธุรกิจที่แปรปรวนได้


อธิบายอย่างง่ายๆ HRBP คือ HR ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญในสายงาน HR และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วย เพื่อให้การบริหารคนมีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นวางแผนกำลังพล การสรรหาหรือการพัฒนาบุคลากร ซึ่งตำแหน่งนี้จะทำงานเคียงคู่กับผู้บริหารโดยตรง หรือบางองค์กรอาจให้นั่งเป็นผู้บริหารเลยก็เป็นได้ ดังนั้น ตำแหน่ง HRBP นี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นก็ได้ ผู้ที่จะนั่งแท่นตำแหน่งนี้จะต้องมีประสบการณ์ และรู้จักสภาพแวดล้อมของธุรกิจตัวเองเป็นอย่างดี


HRBP มีหน้าที่อะไรบ้าง?


HRBP (Human Resources Business Partner) มีหน้าที่หลากหลายและร่วมมือกับฝ่ายทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีหน้าที่หลักดังนี้1. วางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

การสร้างแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจขององค์กร เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร HRBP จึงต้องวางแผนกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหา การรักษา retention rate พนักงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญจนสามารขับเคลื่อนองค์กรไปในระยะยาวได้ อีกทั้งยังรักษาต้นทุนไม่ให้เสียไปในกระบวนการดังกล่าวมากขึ้นด้วย


2. การพัฒนาบุคลากร

หน้าที่ต่อมาคือการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และขับเคลื่อนองค์กรไปได้ ตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งไมใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดขององค์กรอีกด้วย


3. ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง

ตามที่กล่าวข้างต้นว่า HRBP นั้นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร ต้องรู้เป้าหมายต่างๆ ขององค์กร ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายเหล่านั้นต้องมาจากการทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


4. สร้าง Employer Branding ให้องค์กร

ท่ามกลางตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงมาก HRBP จึงต้องสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร เพื่อดึงดูดพนักงานคนเก่งเข้ามา โดยการสร้างวัฒนธรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการเติบโต พร้อมทั้งต้องสื่อสารออกไปให้คนภายนอกรับรู้ด้วย


5. กำหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นหน้าที่ของ HRBP ด้วยเช่นกันที่ต้องพิจารณาบทบาทของบุคลากร เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปในโครงสร้างการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวรการสรรหาทางออนไลน์ (Recruitment Online) การนำโปรแกรมบริหารงานบุคคลเข้ามาใช้งาน เป็นต้น เพื่อให้เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทันโลกยุคปัจจุบัน


สรุป HRBP สำคัญอย่างไรกับองค์กร


หลังจากที่ทราบกันแล้วว่า HRBP คืออะไร และมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างในองค์กร ทำให้ทราบว่า HRBP หรือ HR Business Partner เป็นตำแหน่งสำคัญในองค์กรอย่างมาก เพราะบทบาทหน้าที่ของ HRBP นั้น มีความสำคัญมากจนเรียกได้ว่า เป็นหัวใจขององค์กรไปเลยก็ว่าได้ อีกทั้งบางองค์กรยังให้ความสำคัญไปถึงระดับการเป็นผู้บริหารอีกด้วย ดังนั้น หากองค์กรมี HRBP ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบริหารบุคคล และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดีแล้วล่ะก็ องค์กรย่อมเดินหน้าเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างราบรื่นแน่นอน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้