PageView Facebook
date_range 04/03/2024 visibility 515 views
bookmark HR Knowledge
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดหมายถึงอะไร ได้ค่าตอบแทนอย่างไร - blog image preview
Blog >ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดหมายถึงอะไร ได้ค่าตอบแทนอย่างไร

ไขข้อสงสัย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดหมายถึงอะไร เมื่อพนักงานมาทำงานในช่วงเวลาในวันดังกล่าว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หมายถึง


การทำงานล่วงเวลา เป็นการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ให้ความหมายของค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดดังนี้

 •  “ค่าล่วงเวลา” หมายถึง เงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงในวันทำงาน
 • “ค่าล่วงเวลาในวันหยุด” หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด
 • “ค่าทำงานในวันหยุด” หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในวันหยุด

ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด


เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดนายจ้างจะต้องทำการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามอัตรา ดังนี้

 


ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ

กรณีหากนายจ้างหรือ HR ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันทำงานนายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามอัตรา ดังนี้

 • พนักงานรายวันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง
 • พนักงานรายเดือนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง

 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

กรณีที่พนักงานมาทำงานในวันหยุด ได้แก่ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

 • พนักงานรายวัน 3 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง
 • พนักงานรายเดือน 3 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง

 

ค่าทำงานในวันหยุด (วันหยุดประจำสัปดาห์)

หากพนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

 • พนักงานรายวันไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง
 • พนักงานรายเดือนเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง

 

ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี/วันหยุดพักร้อนประจำปี

พนักงานมาทำงานในวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักร้อนประจำปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ดังนี้

 • พนักงานรายวัน 1 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง
 • พนักงานรายเดือน 1 เท่าของค่าแรงต่อชั่วโมง

สรุปค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดหมายถึงอะไร ได้ค่าตอบแทนอย่างไร


ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด คือ ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติ โดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้หากลูกจ้างทำโอทีต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นายจ้างจะต้องจัดเวลาพักก่อนเริ่มทำโอที 20 นาที อีกด้วย

 

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่รองรับฟังก์ชันการคิดโอทีให้กับพนักงาน โดย HR สามารถตั้งค่าอัตราค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงานได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีก เพียบที่ช่วยให้คุณสบายใจในทุกวันทำงาน ทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้เลย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้