PageView Facebook
date_range 15/03/2023 visibility 4210 views
bookmark HR Knowledge
HR มีกี่ประเภท แล้วองค์กรคุณเป็น HR ประเภทไหน? - blog image preview
Blog >HR มีกี่ประเภท แล้วองค์กรคุณเป็น HR ประเภทไหน?

HR นั้นมีบทบาทหน้าที่มากมายและในแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกัน เมื่อนำมาจัดแยกประเภทแล้วจะเป็นอย่างไร แล้วองค์กรของคุณเป็นงาน HR ประเภทไหน มาดูกันในบทความนี้เลย


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

ทำความรู้จักงาน HR

งาน HR ในปัจจุบันนั้นมีบทบาทมากกว่าในอดีต จึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจเลยก็ว่าได้ เพราะทรัพยากรบุคคลกลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ทำให้ HR ผู้ซึ่งดูแลหัวใจสำคัญขององค์กรต้องรับบทบาทหน้าที่มากกว่าเดิม และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงแค่รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือนอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน ซึ่งบทบาทของ HR ที่แท้จริงในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย

 • งานด้านกลยุทธ์การบริหารบุคคล (HR planning)
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
 • งานด้านเอกสารและ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น HRIS Payroll (Personnel Administration)
 • งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
 • งานด้านการประเมินผลงาน (Performance & Reward Management)
 • งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
 • งานวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)
 • งานแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations)


โดยบทบาทหน้าที่งาน HR ในแต่ละองค์กรก็จะมีความแตกต่างกันไป ตามกลยุทธ์การบริหารขององค์กร บางองค์กรอาจจะเน้นการสรรหาบุคลากร บางองค์กรอาจจะเน้นการพัฒนาบุคลากรเดิม ๆ หรือบางองค์กรเน้นไปที่การประเมินผลงานก็เป็นได้ ดังนั้น งาน HR จึงมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายและสำคัญสำหรับองค์กรมาก


Tips! หากสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> ทำความรู้จักสายงาน HR


ประเภทของงาน HR

บทบาทหน้าที่อันหลากหลายของ HR นั้น สามารถแยกประเภทได้ 3 ประเภทหลัก ๆ จากการวิจัยของนิตยสาร HR Magazine ของทาง SHRM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้1. Partners

สำหรับแบบแรกนี้ เป็นแบบที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ว่า HRBP ซึ่งมีบทบาทร่วมกับผู้จัดการในสายงานต่าง ๆ พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานของฝ่ายนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของผู้จัดการให้มีศักยภาพมากขึ้น โดย HR จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการในเรื่องของการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา รวมไปถึงการช่วยหาคำตอบและแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยมีเป้าหมายคือ ช่วยองค์กรหรือผู้จัดการในสายงานนั้นไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การช่วยสรรหาคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงมาใหม่ หรือ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในตัว นักงานและการพัฒนาศักภาพพนักงานคนเก่า ๆ เป็นต้น2. Reactors

การทำงานของ HR ในแบบนี้ จะเป็นบทบาทในแนวรับ เน้นไปที่การบริหารจัดการงาน HR ในแบบเชิงรับ หรือตามกลยุทธ์ขององค์กร มีบทบาทหลัก ๆ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้วกับองค์กร เช่น การนำเอาระบบใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับองค์กรเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่ง HR ประเภทนี้จะเป็น HR ในแบบที่ทำงานประจำเป็นส่วนมาก3. Anticipators

เป็น HR ที่มีการทำงานแบบเชิงรุก การนำข้อมูลในองค์กรที่มีอยู่ทั้งหมด มาวิเคราะห์ในเชิงลึก ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิเคราะข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ จากภายนอกด้วย โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แยกแยะ สร้างเงื่อนไขวิเคราะห์ประเด็นและความเป็นไปได้ต่างๆ เพื่อการพยากรณ์สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับองค์กร เพื่อที่ให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือวางระบบใหม่ ๆ ก่อนที่ปัญหาหรือสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้น สามารถที่จะแสดงความเห็นในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการทำงานในเชิงรุก ที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับการทำงานในเชิงรับจากข้อที่ผ่านมา

 

และ CEO ขององค์กรในยุคนี้ ส่วนใหญ่คาดหวังให้ HR เป็นแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ และมักจะไม่ต้องการให้ HR ทำแต่งานด้าน Admin ที่ทำตามคนอื่นเพียงอย่างเดียว


สรุปประเภทงาน HR ในองค์กร

ประเภทงาน HR ที่กล่าวมาทั้งหมด คืองานที่ต้องวางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับทุก ๆ บุคคลากรและทุก ๆ ฝ่าย ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด งานที่ต้องทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายให้ไวที่สุด บวกกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นทุก ๆ วันนี้ ทำให้ ทั้ง HR และองค์กรจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทุก ๆ ประเภทงานของ HR ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น แบบ Partners  Reactors หรือ Anticipators ล้วนมีความสำคัญและเป็นหัวใจขององค์กรด้วยกันทั้งสิ้น เพราะหากองค์กรจะต้องผ่านปัญหาหรือวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต องค์กรก็จำเป็นจะต้องอาศัยศักยภาพของ HR ทั้ง 3 ประเภทนี้ไปพร้อม ๆ กัน จึงจะผ่านปัญหา และมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้