PageView Facebook
date_range 25/11/2022 visibility 90541 views
bookmark HR Knowledge
10 สวัสดิการที่ “พนักงาน” ให้ความสำคัญมากที่สุด - blog image preview
Blog >10 สวัสดิการที่ “พนักงาน” ให้ความสำคัญมากที่สุด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจพนักงานยุคใหม่ ดังนั้นสวัสดิการจึงมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก โดยสวัสดิการที่ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันในบทความนี้เลย


ความสำคัญของสวัสดิการ กับพนักงานองค์กรยุคใหม่

เพราะในยุคนี้ เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และสวัสดิการของพนักงานในองค์กร คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งสามารถช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วย โดยเฉพาะรายจ่ายสำคัญอย่างค่ารักษาพยาบาลที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะต้องจ่ายเมื่อไร และจะต้องใช้เงินเล็กหรือก้อนโตเพียงไร ผู้สมัครงานในยุคนี้ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการบางบริษัทอาจจะให้อัตราค่าจ้างที่น้อยกว่า แต่มีสวัสดิการให้กับพนักงานที่ดีและคุ้มค่ากว่าก็เป็นผลในการตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทได้เหมือนกัน


ฝ่าย HR หลายบริษัทจึงมักนำเรื่องสวัสดิการมาเป็นกลยุทธ์ในการจูงใจผู้สมัครเพื่อดึงดูดผู้สมัครและอยากร่วมงานมากขึ้น โดยอาจมีการแจ้งรายละเอียดสวัสดิการไว้ในประกาศรับสมัครเลย หรือชี้แจงเพิ่มเติมในขณะที่สัมภาษณ์งานนั่นเอง และแน่นอนว่าสวัสดิการนี้มักมีผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครและยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้อีกด้วย โดยสวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด ตามผลการสำรวจมีดังนี้


10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด

1. โบนัสหรือการปรับเงินเดือนประจำปี

หนึ่งในสวัสดิการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร และเป็นเหมือนรางวัลพิเศษให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามและสมน้ำสมเนื้อมาตลอดทั้งปีและยังเป็นสวัสดิการที่พนักงานบริษัทต้องการเป็นอันดับ 1 นั่นคือ โบนัสประจำปีนั่นเอง  เพราะโบนัส คือ เงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานเมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่ดี เป็นเงินก้อนที่แยกออกจากเงินเดือน ซึ่งเงินก้อนนี้  ล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับมนุษย์เงินเดือนและยังรวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีอีกด้วยที่จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน


2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

สิ่งที่องค์กรต้องใส่ใจและมอบสิทธิให้กับพนักงานเบื้องต้น  คือ โควตาการลาหรือวันหยุด-วันลาตามกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลตามที่ควรจะเป็น เช่น วันลาไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน (สำหรับพนักงานที่ทำงานมาเกิน 1 ปี) วันลากิจตามข้อกำหนดในการทำงาน วันลาป่วยไม่เกิน 30 วัน สิทธิการลาคลอด 30 วัน และวันลาบวช 60 วัน (ขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละบริษัท)


3. ประกันสังคม

อีกหนึ่งสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนความมั่นคงในชีวิตได้เป็นอย่างดี คือการมีสิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกบริษัท โดยเป็นสิทธิที่ช่วยเบิกจ่ายการรักษา และการทำทันตกรรม ทั้งยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ด้วยได้ เช่น กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนจ่ายไปในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานในบริษัทร่วมด้วยได้4. ประกันสุขภาพ

การมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทส่วนใหญ่จึงหันมาใส่ใจในสุขภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรอย่างมีความสุขที่สุด และด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อาจทำให้ความคุ้มครองต่าง ๆ ของสวัสดิการประกันสังคมยังครอบคลุมไม่มากพอ โดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ หากมีประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะช่วยให้พนักงานเห็นว่าคุณเอาใจใส่ดูแลพวกเขาดีแค่ไหนและรู้สึกปลอดภัย อยากอยู่กับบริษัทของคุณไปอีกนาน


5. ค่าล่วงเวลา (OT)

การทำงานล่วงเวลา อาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พนักงานหลายคนเป็นกังวล โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีโอกาสทำงานล่วงเวลาจนเป็นเรื่องปกติ แม้จะเป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่หากบริษัทนั้น ๆ มีค่าตอบแทนหรือการคิด OT เป็นกำลังใจให้ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นจะไม่กินแรงฟรี การเพิ่มสวัสดิการโดยการให้ค่าล่วงเวลา หรือ OT จึงเป็นสวัสดิการสำหรับสร้างแรงจูงใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรควรสนับสนุน


6. เงินออมพิเศษ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานอีกอย่างหนึ่ง อาจต้องยกให้เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินออมพิเศษ เพราะพนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อย มักมีปัญหาในเรื่องการเก็บเงิน แม้จะรู้ดีว่าควรมีเงินสำรองเผื่อไว้ในอนาคต แต่การออมเงิน ยังเป็นสิ่งที่พนักงานหลายคนมองข้าม การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ จะทำให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจ และรู้สึกได้ว่าการทำงานที่นี่จะส่งผลดีต่ออนาคตมากกว่า เพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปรียบเสมือนการออมเงินสำหรับอนาคต เพื่อนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการนำไปใช้ลงทุนเพื่อต่อยอดสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ด้วย


7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

นอกจากสวัสดิการพนักงานที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรงแล้ว การมอบน้ำใจและความช่วยเหลือไปถึงครอบครัวพนักงาน ยังเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้ามมากที่สุด เพราะสวัสดิการดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ช่วยบอกถึงความมั่นคงของบริษัท และการดูแลใส่ใจระหว่างบริษัทที่มีต่อพนักงาน เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การทำขวัญทำคลอด ไปจนถึงการช่วยเหลือในกรณีการเสียชีวิตของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวพนักงาน เป็นต้น


8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Hour)

ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงานมากกว่าเวลาเข้า - ออกงานกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปแบบการทำงานสไตล์คนยุคใหม่ ยังเป็นสวัสดิการการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น ไม่ต้องเข้างานเช้า พักกลางวันได้มากกว่า 1 ชั่วโมง หรือสามารถกลับบ้านก่อนเวลาได้หากทำงานเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว สไตล์การทำงานแบบอิสระสามารถช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างวัน เพิ่มเติมช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น การสร้างบรรยากาศและออกแบบเวลาทำงานให้ยืดหยุ่น จึงเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการพนักงานที่ใช้มัดใจพนักงานบริษัทยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี


9. ประกันชีวิต

ประกันชีวิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ ไม่ว่าบริษัทไหนก็ย่อมอยากได้พนักงานที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วย และก็สร้างความรู้สึกอุ่นใจ และมั่นคงให้กับพนักงาน เป็นการมัดใจให้พวกเขาไม่ลาออกไปที่บริษัทอื่น


10. เบี้ยขยัน

การมีสวัสดิการเบี้ยขยันนั้น ไม่ใช่แค่สามารถดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถอย่างเดียวเท่านั้น ยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานที่ขยันได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานรวมถึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้พนักงานที่เอื่อยเฉื่อยได้เห็นตัวอย่างว่า หากทำงานดีแล้วจะได้รับเงินพิเศษ เพื่อตอบแทนในความขยัน อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นพนักงานที่มาสายหรือไม่ตั้งใจทำงานให้กลับมาตั้งใจทำงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย


สรุปความสำคัญของสวัสดิการ กับพนักงานองค์กรยุคใหม่

ด้วยโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานของพนักงานยุคใหม่จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันสวัสดิการ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานยุคปัจจุบัน เพราะบางครั้งในยามที่ลำบาก สวัสดิการบางอย่างอาจจะช่วยเหลือพนักงานได้เป็นอย่างมาก และถือเป็นการดูแลความเป็นอยู่พนักงานในระยะยาวด้วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทำให้พนักงานอยากทำงานร่วมกับบริษัทได้ หลายคนเลือกทำงานกับบริษัทที่ให้สวัสดิการที่ดีเพราะระยะยาวแล้วคุ้มค่า สร้างความจงรักภักดีให้กับบริษัทได้เช่นกัน หรือสวัสดิการที่ดีนั้นจะทำให้คนตัดสินใจลาออกจากบริษัทได้ยากขึ้นและสวัสดิการยังเป็นตัวรั้งคนที่ทำงานดีมีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้ดีอีกด้วย


ซึ่งสวัสดิการในแต่ละองค์กรนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ขนาดองค์กร ลักษณะการทำงาน สายงานแต่ละประเภท ทำให้การจัดการสวัสดิการมีความซับซ้อนและเพิ่มงานให้กับ HR มากขึ้น การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft เข้าไปช่วยจัดการ จะสามารถเพิ่มความสะดวก ลดความผิดพลาด และลดการใช้เวลาในการทำงานที่ซับซ้อนไปได้อย่างมาก ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรก็จะเติบโตตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้