PageView Facebook
date_range 24/01/2024 visibility 800 views
bookmark HR Knowledge
ประโยชน์ของ AI กับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล - blog image preview
Blog >ประโยชน์ของ AI กับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

ปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็ว ทันใจ เทคโนโลยี AI จึงเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจในยุคดิจิทัลมากขึ้น แล้ว AI มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


AI คืออะไร ?


AI หรือ Artificial Intelligence คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันก็มีการนำ AI เข้ามาใช้ในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ การบริการ การเดินทาง การตลาด เป็นต้น AI ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานแบบอัตโนมัติที่คล้ายกับมนุษย์ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจอีกด้วย


ประโยชน์ของ AI กับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล


แน่นอนว่าคุณสมบัติของ AI นั้น มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณ, การคีย์ข้อมูล, การจัดการเรื่องเอกสาร เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถนำ AI มาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจได้ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน

AI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำงานในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดการทำงานซับซ้อน เพื่อให้พนักงานใช้เวลาที่เหลือในการทำงานชนิดอื่น ๆ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น ถือเป็นการช่วยธุรกิจให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้อีกด้วย

 

ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น

AI เข้ามาช่วยทำให้ขั้นตอนการทำงานใช้เวลาน้อยลง ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่ต้องการความรวดเร็ว กระชับ และฉับไว นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็วอีกด้วย

 

ขยายโอกาสทางธุรกิจ

การนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจ ทำให้องค์กรมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้มากขึ้น นำข้อมูลที่มีร่วมกันวิเคราะห์พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่เหมาะกับองค์กร และเหมาะกับผู้บริโภค

 

ยกระดับการบริการลูกค้า

การสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก หากธุรกิจรับรู้ความต้องการของลูกค้า และเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ครบถ้วน ก็จะช่วยให้ได้รับการยอมรับ AI สามารถเข้ามาช่วยในส่วนของการนำเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละบุคคล

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน

คุณสมบัติของ AI คือสามารถนำเข้าข้อมูลและประมวลข้อมูลจำนวนมากได้แบบเรียลไทม์ ทำให้องค์กรสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันท่วงทีอีกด้วย

 

บริหารบุคคลได้อย่างครบวงจร

AI สามารถช่วยพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรได้อย่างดี ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาบุคลากร, คำนวณค่าตอบแทนให้กับพนักงาน เป็นต้น AI สามารถค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับบริบทขององค์กร อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย


Tips อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> บทบาทสำคัญของ AI ที่เข้ามาพลิกโฉม HR กับการบริหารงานบุคคล


สรุปประโยชน์ของ AI กับการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล


การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคธุรกิจ ถือเป็นการตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง สิ่งนี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการเติบโต สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลาย เปิดโอกาสให้องค์กรได้รับสิ่งใหม่ ๆ นอกจากธุรกิจการขายสินค้าและบริการแล้ว AI ยังเข้าไปช่วยธุรกิจและอุตสาหกรรมในอีกหลากหลายด้าน เช่น การขนส่ง, การแพทย์, การศึกษา, การท่องเที่ยว ถือเป็นยุค New Normal ที่มี AI ช่วยตอบโจทย์สินค้าและบริการ และผลักดันธุรกิจให้พัฒนาต่อไปได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้