PageView Facebook
date_range 12/01/2024 visibility 3841 views
bookmark HR Knowledge
บทบาทสำคัญของ AI ที่เข้ามาพลิกโฉม HR กับการบริหารงานบุคคล - blog image preview
Blog >บทบาทสำคัญของ AI ที่เข้ามาพลิกโฉม HR กับการบริหารงานบุคคล

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะ AI ที่หลายองค์กรหันมาให้ความสนใจ วันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทสำคัญของ AI กับการบริหารงานบุคคล


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


AI คืออะไร


ก่อนที่จะทราบถึงบทบาทสำคัญของ AI ในการพลิกโฉม HR กับการบริหารงานบุคคล เรามาทำความรู้จักกับ AI กันก่อนดีกว่าว่าแท้ที่จริงแล้ว AI คืออะไร?

 

AI ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ คือ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ AI เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติที่คล้ายกับความสามารถของมนุษย์ โดยที่มีความสามารถในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลเองได้

 

McKinsey & company ได้ให้คำนิยามและความหมายของ AI ว่า “AI คือความสามารถของเครื่องจักรในการแสดงออกถึงสติปัญญาเหมือนมนุษย์ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นอย่างละเอียด แต่เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาจากการหารูปแบบภายใต้ข้อมูลจำนวนมาก เป็นต้น”


บทบาทสำคัญของ AI กับการบริหารงานบุคคลของ HR


ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในการช่วยการบริหารงานบุคคลของ HR อย่างหลากหลายทั้งในเรื่องของการจ้างงาน การฝึกอบรมพนักงาน หรือแม้กระทั่งการคำนวณค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในองค์กร เป็นต้น โดยบทบาทสำคัญของ AI กับการบริหารงานบุคคลของ HR มีดังนี้



AI ช่วยการสรรหาบุคลากร

กระบวนการสรรหาบุคลากรของ HR ค่อนข้างใช้เวลาในการคัดกรองเพื่อเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม หากใช้เวลานานจนเกินไปก็อาจทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนเก่งได้ หลาย ๆ องค์กรจึงได้นำ AI เข้ามาช่วยเหลืองาน HR ในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเพื่อลดภาระงานของ HR และเพื่อเป็นการคัดกรองผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติหรือตรงตาม Job Description ที่กำหนด

 

การนำ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรนั้นช่วยประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และลดความลำเอียงและอคติในการคัดกรองผู้สมัคร อีกทั้งยังเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลในการคัดเลือกตัวบุคคลได้อีกด้วย

 

AI ช่วยคำนวณค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

เนื่องจากการคำนวณค่าตอบแทนหรือการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานต้องอาศัยความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานของ HR เช่น โปรแกรม HumanSoft ที่สามารถคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม และรายรับรายจ่ายอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งพนักงานยังสามารถลงเวลาการทำงาน ยื่นเอกสารในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถดำเนินการได้ โดยข้อมูลเวลาที่พนักงานลงเวลาหรือทำการขอเอกสารเข้ามาจะถูกส่งตรงไปที่หัวหน้างาน หรือระบบของ HR เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

 

AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ HR

AI สามารถช่วย HR ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำ เช่น การคัดกรองใบสมัครงาน การประมวลผลข้อมูลการลางาน การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งช่วยลดภาระงานของ HR และช่วยให้ HR สามารถโฟกัสไปที่งานที่มีคุณค่ามากขึ้น

 

ทั้งนี้ AI ยังสามารถช่วย HR วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เช่น ข้อมูลประวัติพนักงาน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลาออก เป็นต้น ช่วยให้ HR สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

AI ช่วยปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การบริหารงานบุคคลมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลพนักงานและสนับสนุนบุคลากรในองค์กร โดยขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หรือ Onboarding ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ปรับตัว เกิดการเรียนรู้งาน และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรมากยิ่งขึ้น

 

การนำ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการปฐมนิเทศนั้นมีความสามารถที่จะช่วยทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับพนักงานใหม่ ในแง่ของการฝึกอบรม AI สามารถเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มฝึกอบรมแบบทันที สามารถติดตามความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละบุคคลได้ เช่น พนักงานเริ่มเรียนหรือยัง ทำแบบทดสอบได้คะแนนเท่าไหร่ เป็นต้น


สรุปบทบาทสำคัญของ AI ที่เข้ามาพลิกโฉม HR กับการบริหารงานบุคคล


โดยสรุปแล้ว AI มีบทบาทสำคัญในการช่วย HR ในการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ HR สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ HR สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม การนำ AI เข้ามาใน HR ไม่เพียงแต่เป็นการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานในยุคที่ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้