PageView Facebook
date_range 01/12/2023 visibility 46727 views
bookmark HR Knowledge
HR ห้ามพลาด! วิธีคิดโบนัสให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ - blog image preview
Blog >HR ห้ามพลาด! วิธีคิดโบนัสให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

“โบนัส” กลไกกระตุ้นการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความนี้เรามีวิธีคิดโบนัสให้กับพนักงานมาฝาก HR ทุกท่าน จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


โบนัส Bonus


ช่วงใกล้สิ้นปีเช่นนี้ เชื่อว่าสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ตั้งตารอคอยมาตลอดทั้งปีคงหนีไม่พ้น “โบนัส” เพราะหลาย ๆ องค์กรได้มีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเพื่อเป็นรางวัลสำหรับความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน และเป็นค่าตอบแทนที่พนักงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี

 

ซึ่ง “โบนัส” (Bonus) คือ เงินค่าตอบแทนพิเศษที่ทางบริษัทหรือองค์กรมอบให้กับพนักงานเป็นสินน้ำใจนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานและผลงานของพนักงาน นอกจากนี้โบนัสยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ช่วยให้สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น


วิธีคิดโบนัส


วิธีคิดโบนัสนั้นไม่มีวิธีการคิดที่ตายตัว ซึ่งการคิดโบนัสอาจแตกต่างกันไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และแนวทางการจ่ายโบนัสของแต่ละองค์กร โดยมาตรฐานวิธีการคิดโบนัสที่นิยมนำมาคำนวณคือตัวอย่างวิธีคิดโบนัส

นายสมชาย มีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือน ปีนี้นายสมชายได้ค่าที่บริษัทประเมินให้คือ 2 เดือน โดยมีวิธีคิดโบนัสดังนี้ 20,000 บาท (ฐานเงินเดือน) x 2 เดือน (ค่าที่บริษัทประเมินให้) = 40,000 บาท

ดังนั้นปีนี้นายสมชายได้โบนัสเท่ากับ 40,000 บาท


วิธีคิดโบนัสแบบแบ่งเกรด


ในการของการคิดโบนัสให้กับพนักงานนั้นอาจมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันออกไปหรืออาจมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างละเอียด เช่น การคิดโบนัสแบบแบ่งเกรดพนักงาน เป็นต้น

 

การคิดโบนัสแบบแบ่งเกรด เป็นวิธีคิดโบนัสที่แบ่งระดับผลงานของพนักงานออกเป็นระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยแต่ละระดับจะได้รับโบนัสในอัตราที่แตกต่างกันตามนโยบายขององค์กร บางองค์กรมีการแบ่งเกรดเป็น 3 ระดับ คือตั้งแต่ ระดับ A-C หรือ 5 ระดับ คือตั้งแต่ A-E


ตัวอย่างวิธีคิดโบนัสแบบแบ่งเกรด

ภายในปีนี้บริษัทมีโบนัสสำหรับพนักงาน โดยได้กำหนดระดับผลงานของพนักงานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  • ระดับ S (ดีเยี่ยม) จะได้รับโบนัส 1.2 เท่าของเงินเดือน
  • ระดับ A (ดี) จะได้รับโบนัส 1.0 เท่าของเงินเดือน
  • ระดับ B จะได้รับโบนัส 0.8 เท่าของเงินเดือน
  • ระดับ C  จะได้รับโบนัส 0.6 เท่าของเงินเดือน

ในการคิดโบนัสแบบแบ่งเกรด องค์กรต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานของพนักงานอย่างชัดเจน โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน การขาด ลา มาสาย และความร่วมมือในการทำงาน เป็นต้น


สรุปวิธีคิดโบนัสให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ


โบนัสถือเป็นสิ่งตอบแทนที่สำคัญสำหรับพนักงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานและผลงานของพนักงาน พนักงานที่ได้รับโบนัสจึงรู้สึกภาคภูมิใจและทุ่มเทในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ HR ควรมีการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการจ่ายโบนัสอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียม

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้