PageView Facebook
date_range 12/06/2024 visibility 287 views
bookmark HR Knowledge
เคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานด้วย Candidate Experience - blog image preview
Blog >เคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานด้วย Candidate Experience

มัดใจผู้สมัครงานที่มีคุณภาพด้วยการสร้าง Candidate Experience HR จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครได้อย่างไร วันนี้ HumanSoft มีเคล็ดลับดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ “Candidate Experience


Candidate Experience หมายถึง ประสบการณ์ที่ผู้สมัครจะได้รับระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เริ่มตั้งแต่การสมัคร สัมภาษณ์ ไปจนถึงเรื่องของข้อเสนอต่าง ๆ ที่ HR เสนอไปยังผู้สมัคร องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Candidate Experience มักจะเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานเกิดความประทับใจและอยากร่วมงานกับองค์กร


เคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานด้วย Candidate Experience


เคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานที่มีคุณภาพด้วย Candidate Experience คือการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงานตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก หากองค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงานก็จะทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น วันนี้เรามีเคล็ดลับมัดใจพนักงานที่มีคุณภาพด้วย Candidate Experience มาฝาก ไปดูกันเลย


 

สื่อสารชัดเจนและตรงไปตรงมา

HR Recruitment ต้องรู้จักสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อป้องกันผู้สมัครสับสนในข้อมูลและตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร

 

สร้างระบบการสมัครงานที่เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก

การสมัครงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะส่งเอกสารสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Platform ต่าง ๆ การสร้างระบบการสมัครงานที่เข้าใจง่าย และใช่งานสะดวก ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งองค์กรและตัวผู้สมัครงานได้อีกด้วย ดังนั้น องค์กรควรเลือกใช้ Platform การรับสมัครงานที่สามารถทำผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย ไม่ว่าจะเป็น การส่งใบสมัคร อัปโหลดลดรูปภาพ หรืออัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน สิ่งนี้จะทำให้ผู้สมัครมองว่าองค์กรก้าวทันต่อกระแสโลก และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้สมัครงานทุกคน

 

ไม่ควรใช้ระยะเวลาการพิจารณาผลนานจนเกินไป

แน่นอนว่าทุก ๆ องค์กรจะเปิดรับสมัครพนักงานและพิจารณารับสมัครพนักงานใหม่ ๆ พร้อม ๆ กัน และผู้สมัครเองก็มีสิทธิที่จะยื่นสมัครงานในหลาย ๆ องค์กร ดังนั้น หากองค์กรต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการ องค์กรไม่ควรใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผลนานจนเกินไป แต่หากเกิดปัญหาติดขัดในขั้นตอนใด จนอาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณานานกว่ากำหนด องค์กรสามารถอัปเดตผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบเป็นระยะได้

 

นำเสนอวัฒนธรรมองค์กร

การนำเสนอวัฒนธรรมขององค์กรให้ผู้สมัครได้ทำความรู้จัก ทำให้ผู้สมัครทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร มองเห็นภาพรวมการทำงานขององค์กร ว่าองค์กรมีรูปแบบและมีบรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไร การนำเสนอในส่วนนี้จะทำให้ผู้สมัครทราบว่าองค์กรต้องการอะไร ให้ความสำคัญกับเรื่องใด ถือว่าเป็นตัวช่วยให้ผู้สมัครสามารถตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งองค์เองก็จะได้มีสิทธิเลือกผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการขององค์กร สามารถลดอัตราการลาออกในอนาคตได้อีกด้วย


หลัก 3P ที่ HR Recruitment ต้องรู้


นอกจากเคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานที่มีคุณภาพด้วย Candidate Experience แล้ว HR ควรเรียนรู้หลักการ 3P เพื่อนำมาพัฒนา Candidate Experience ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การจะสร้าง Candidate Experience ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบแรกคือ Platform องค์ประกอบที่สอง คือ Process และองค์ประกอบที่สาม คือ People ทั้ง 3P นี้ จะมีข้อมูลอะไรที่ HR Recruitment ต้องรู้บ้าง ไปดูกันเลย


 

P-Platform

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ รูปแบบการทำงานย่อมเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก “ออนไลน์” ถือเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคนี้ได้ดีที่สุด Platform สมัครงานที่ดีต้องดีมากกว่าการออกแบบหรือดีไซน์ Platform แต่สิ่งที่ดึงดูดใจผู้สมัคร คือ ข้อมูลขององค์กร, ข้อมูลตำแหน่งงาน, สวัสดิการ เป็นต้น อีกทั้งการใช้ Platform ออนไลน์ ยังสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้สมัคร Gen Y และ Gen Z ได้

 

P-Process

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ องค์กรไม่ควรมองข้ามเรื่องของระยะเวลาการพิจารณาผล หากองค์กรแจ้งผลช้าหรือเงียบหายไม่มีการอัปเดตต่าง ๆ ผู้สมัครอาจจะคิดว่าตนเองไม่รับการคัดเลือก และองค์กรอาจจะเสียโอกาสได้รับพนักงานที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรได้ ดังนั้น องค์กรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผู้สมัครในขั้นตอนต่าง ๆ โดยการแจ้งผ่าน E-Mail แจ้งขั้นตอนถัดไปจนถึงแจ้งผลการสัมภาษณ์ สิ่งนี้ก็ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งผู้สมัครอาจมองว่าองค์กรทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ มีการวางแผน และมีระบบการทำงานที่ดี ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรได้ง่ายดายอีกด้วย

 

P-People

People ในที่นี้ หมายถึง Recruiter เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่ขั้นตอนการสื่อสารกับผู้สมัครผ่านประกาศการรับสมัครงาน, การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นผ่านResume, นักวันสัมภาษณ์, สัมภาษณ์งาน และแจ้งผลการคัดเลือก ดังนั้น Recruiter จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการสร้างและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้


สรุปเคล็ดลับมัดใจผู้สมัครงานด้วย Candidate Experience


โดยสรุปแล้ว Candidate Experience ถือเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจาก เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับผู้สมัครงานทุกคน

โดยหัวใจสำคัญของ Candidate Experience มักจะเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงาน, แจ้งการคัดเลือกจากResume, นัดสัมภาษณ์งาน, สัมภาษณ์งาน และแจ้งผลการคัดเลือก เพื่อให้ผู้สมัครงานเล็งเห็นว่าองค์กรมีความเป็นมืออาชีพ ทำงานอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้สมัคร และช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจร่วมงานกับองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้