PageView Facebook
date_range 10/04/2024 visibility 188 views
bookmark HR Knowledge
Competency Based Interview ตัวช่วยการสัมภาษณ์งานสำหรับ HR - blog image preview
Blog >Competency Based Interview ตัวช่วยการสัมภาษณ์งานสำหรับ HR

การสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview ตัวช่วยการสัมภาษณ์งานสำหรับ HR ที่จะทำให้องค์กรได้รับพนักงานที่ตรงใจ จะมีลักษณะคำถามและข้อดีอย่างไร ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Competency Based Interview คืออะไร?


Competency Based Interview (หรือ การสัมภาษณ์งานเชิงสมมรถนะ) คือ การสัมภาษณ์งานที่เน้นประเมินทักษะ ความสามารถของผู้สมัครงาน ผ่านการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อดีต พฤติกรรม และทักษะที่ใช้ ว่าตรงกับความต้องการของ Job Requirement  มากน้อยแค่ไหน

 

ซึ่งต่างจากการสัมภาษณ์งานทั่วไป ที่จะถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว / ประวัติการศึกษา / ประสบการณ์การทำงาน Competency Based Interview (หรือ การสัมภาษณ์งานเชิงสมรรถนะ) มักเจาะจงไปที่พฤติกรรมของผู้สมัครงานที่แสดงออกตั้งแต่ในอดีต เพื่อคาดการณ์ได้ว่า ผู้สมัครจะสามารถทำงานนี้ให้สำเร็จในอนาคตได้หรือไม่


ลักษณะคำถามการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interviewคำถามมักจะขึ้นต้นด้วย “ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง...” / “ช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณ...” วันนี้เรารวบรวมตัวอย่างคำถามการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview รายละเอียดดังนี้

 

 • ช่วยยกตัวอย่างเวลาที่คุณจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงาน
 • ช่วยเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คุณจัดการกับมันอย่างไร
 • ช่วยเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์เมื่อคุณทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายของหัวหน้า
 • คุณจะรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร
 • ช่วยยกตัวอย่างเวลาที่คุณใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ช่วยเล่าเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่คุณทำเมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • ช่วยอธิบายสถานการณ์ที่คุณเป็นผู้นำทีม

 

ผลดีต่อ HR

การสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview หรือ การสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ ส่งผลดีต่อ HR ดังนี้คัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ:

 • ช่วยให้ HR คัดเลือกพนักงานที่มี ทักษะ ความสามารถ และ พฤติกรรม ที่ตรงกับความต้องการ ของลักษณะงาน พร้อมเริ่มงานได้ทันที รวมถึงลดอัตราการลาออก และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้

 

พัฒนาองค์กร:

 • ช่วยให้ HR พัฒนาระบบการสรรหา ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ได้ตรงตามความต้องการขององค์กรได้

 

สร้างความเป็นธรรมในการสรรหาบุคลากร:

 • มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน สร้างความเป็นธรรมในการสรรหาบุคลากร ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน

 

ประหยัดเวลา/ประหยัดค่าใช้จ่าย:

 • ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย ในการสรรหาและฝึกอบรม และทำให้องค์กรตัดสินใจรับพนักงานที่ตรงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview


การสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview หรือการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ มีข้อดีหลายประการ ดังนี้


เป็นระบบ:

 • มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีระบบ ยุติธรรม และสามารถเปรียบเทียบผู้สมัครได้อย่างเท่าเทียม
 • ช่วยให้การสัมภาษณ์มี ความน่าเชื่อถือ และ โปร่งใส

 

คาดการณ์ได้:

 • ช่วยให้ HR สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้สมัครมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในการทำงาน โดยพิจารณาจาก พฤติกรรม และ ผลลัพธ์ ในอดีต

 

ตรงกับความต้องการ:

 • มุ่งเน้นไปที่ ทักษะ ความสามารถ และ พฤติกรรม ที่จำเป็นต่องานโดยเฉพาะ
 • ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถตรงกับความต้องการของงานมากที่สุด และ พร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ทันที
 • ประหยัดเวลา/ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย ในการสรรหาและฝึกอบรม และทำให้องค์กรตัดสินใจรับพนักงานที่ตรงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สรุป Competency Based Interview ตัวช่วยการสัมภาษณ์งานสำหรับ HR

 

โดยสรุปแล้ว การสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview คือ การสัมภาษณ์ที่เน้นประเมินทักษ ความสามารถของผู้สมัคร ว่ามีทักษะความรู้ และพฤติกรรม ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่

คำถามประเภทนี้ ส่งผลดีต่อ HR หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย, สร้างความเป็นธรรมในการสรรหาบุคลากร เป็นต้น เป็นคำถามเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ รวมทั้งบุคลิกลักษณะของผู้สมัครว่าตรงความต้องการขององค์กรหรือไม่  เพื่อให้ HR สามารถคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงใจและตรงความต้องการขององค์กรให้ได้มากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้