PageView Facebook
date_range 28/02/2024 visibility 362 views
bookmark HR Knowledge
ทักษะการให้คำปรึกษา มีขั้นตอน เทคนิคอะไรบ้าง ที่ HR  ควรรู้ - blog image preview
Blog >ทักษะการให้คำปรึกษา มีขั้นตอน เทคนิคอะไรบ้าง ที่ HR ควรรู้

หนึ่งในทักษะที่ HR ยุคนี้ต้องมีคือ ทักษะการให้คำปรึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและเทคนิคอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :ทักษะการให้คำปรึกษา คืออะไร


ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะความเครียดสะสม ภาวะหมดไฟในการทำงาน Burnout โรคซึมเศร้า หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ ที่อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และยิ่งทำให้พนักงานเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้น


ซึ่งโดยปกติแล้ว หน้าที่การดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนั้น เป็นของจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา แต่ในบางกรณีที่ปัญหานี้ไปไม่ถึงจิตแพทย์ ก็อาจทำให้ช่วยเหลือได้ไม่ทันการณ์ ดังนั้น การที่ HR หรือฝ่ายบุคลากรจะมีทักษะการให้คำปรึกษาไว้สำหรับปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นให้กับพนักงาน จะช่วยให้พนักงานผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ และกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม


ทักษะการให้คำปรึกษา (Counseling skills) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ให้คำปรึกษาหรือนักจิตวิทยาที่ทำงานในด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนที่มีปัญหาทางจิตใจหรือสภาวะที่ทำให้เขาต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงสมรรถภาพชีวิตของตนเอง โดยใช้ทั้งภาษาพูด ภาษากาย และท่าทาง เพื่อช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา โดยมีทักษะเบื้องต้นดังนี้


ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับ HRการใช้เทคนิคการสอบถาม

การใช้คำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษามีโอกาสที่จะตระหนักถึงปัญหาของตนเองและหาทางแก้ไขได้เอง เช่น การใช้คำถามเปิดหรือคำถามปิด การใช้คำเปรียบเทียบ การใช้คำถามด้วยเทคนิค WH หรือการใช้คำถามโดยตรง เป็นต้น


การฟังอย่างเข้าใจ

การให้คำปรึกษาเริ่มต้นด้วยการฟังอย่างรอบคอบและเข้าใจปัญหาของผู้รับการปรึกษาอย่างเต็มที่ ไม่เพียงแค่เป็นการได้ยินคำพูด แต่ยังเป็นการใช้ความตั้งใจในการเข้าใจและรับรู้ความหมายแท้จริงของคำพูด โดยให้ความสนใจในประสบการณ์และมุมมองของผู้พูดเพื่อสร้างความเข้าใจที่เฉพาะบุคคลต่อบุคคลนั้นๆ


การสร้างความไว้วางใจ

ผู้ให้คำปรึกษาต้องสร้างความไว้วางใจกับผู้รับการปรึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดเผยปัญหาและความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากอีกฝ่าย เช่น การเปิดเผยเกี่ยวกับตนเองและความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา


การสร้างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการปรึกษาเพื่อให้พวกเขารู้สึกสบายและมีความสุขในการแชร์ประสบการณ์และความรู้สึก เช่น การเชื่อมโยงอารมณ์ โดยการแสดงความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น หรือ การให้คำแนะนำที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น


การสร้างแผนการดำเนินการ

การช่วยให้ผู้รับการปรึกษาวางแผนการดำเนินการสำหรับแก้ไขปัญหาและกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์ใหม่


การสนับสนุนความตระหนักรู้

การช่วยให้ผู้รับการปรึกษารับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและสถานการณ์ที่เป็นปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจเหตุผล หรือผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการคิดเชิงบวกต่อข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ การสอบถามหรือเสนอแนวความคิด การสร้างพื้นที่สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีเพื่อแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น


สรุปทักษะการให้คำปรึกษาที่ HR ควรรู้


การเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงานสามารถมีผลกระทบทั้งต่อประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเองได้ ซึ่งการให้คำปรึกษา จัดสวัสดิการที่ดีและสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลผู้งานในปัจจุบัน ดังนั้นทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น จึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับ HR หรือฝ่ายบุคคลในยุคปัจจุบัน


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้