PageView Facebook
date_range 23/08/2023 visibility 123067 views
bookmark HR Knowledge
นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์เร็วทันใจด้วย e-Payment - blog image preview
Blog >นายจ้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์เร็วทันใจด้วย e-Payment

ข่าวดีสำหรับนายจ้าง สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ด้วยระบบ e-Payment ที่ปลอดภัย จะเป็นอย่างไรมาอ่านในบทความนี้เลย


อ่านบทความเกี่ยวกับประกันสังคมเพิ่มเติม


เงินสมทบประกันสังคม

ประกันสังคม เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ทางบริษัทได้มีไว้เพื่อรองรับการเจ็บป่วยต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้ให้พนักงานได้รับการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำประกันสังคมก็คือการทำประกันกับรัฐบาล

เงินสมทบประกันสังคม หรือการจ่ายเบี้ยประกัน เป็นการจ่ายเงินให้กับกองทุนประกันสังคมซึ่งจะต้องจ่ายเป็นรายเดือน โดยเงินสมทบประกันสังคมในที่นี้มาจากลูกจ้าง 5% ของฐานเงินเดือน และนายจ้างอีก 5% นั่นเอง และนอกจากนี้การส่งเงินสมทบประกันสังคมนั้นมีฐานของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท ถึง 15,000 บาท หรือ จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท


ตัวอย่างเช่น

นายสมชาย มากมี มีเงินเดือน 20,000 บาท (แต่ฐานเงินเดือนในการนำมาคำนวณสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท)

อัตราการยื่นประกันสังคมคือ 5%

ดังนั้น นำ 15,000 บาท (ฐานเงินเดือน) x 5% (อัตราประกันสังคม) = 750 บาท

สรุป นายสมชาย มากมี จะถูกหักเงินสมทบประกันสังคม 750 บาท และทางนายจ้างจ่ายเงินสมทบเพิ่มอีกหนึ่งเท่า รวมเป็น 750 (ลูกจ้าง) + 750 (นายจ้าง) = 1,500 บาท


Tips! อ่านบทความเกี่ยวกับเงินสมทบเพิ่มเติมได้ที่ >>> ความสำคัญและวิธีการส่งเงินสมทบประกันสังคม


การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment

การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment หมายถึง การชำระเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ (e-Payment) ทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาช่องทางในการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนายจ้างอีกด้วย


ขั้นตอนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment

  1. เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th     
  2. ทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อนำส่งข้อมูลเงินสมทบ   
  3. ส่งข้อมูลเงินสมทบ  
  4. เลือกชำระเงินผ่านระบบ e-Payment กับธนาคารที่ต้องการ   
  5. เข้าสู่ระบบการชำระเงินของธนาคารที่เลือก เพื่อจ่ายเงินสมทบ
  6. เมื่อจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ด้วยตนเองได้เลย

สำนักงานประกันสังคม ได้ขยายเวลาการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้หักเงินสมทบสำหรับค่าจ้างงวดเดือนมกราคม 2566 จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดวันสิ้นสุดกำหนดจ่ายเงินสมทบได้จากตารางดังนี้หากส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน สามารถขอคืนได้ไหม

กรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างรู้ตัวว่าตนเองนั้นส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน สามารถแจ้งขอคืนเงินสมทบที่เราได้จ่ายเกินไปได้นะ โดยจะต้องทำการแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ส่งเงินสมทบเกิน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิขอคืนเงินนะ


ข้อดีของการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment

การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment มีหลายข้อดีที่ทำให้กระบวนการนี้เป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสบายสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างในการจ่ายเงินสมทบ


ไม่ต้องรอคิวนาน

นายจ้างหรือผู้ประกันตน สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ผ่านระบบ e-Payment ได้เลย โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารไปรอคิวจ่ายเงินสมทบที่ธนาคารหรือสำนักงานประกันสังคมนาน


ชำระได้ทุกที่ ทุกเวลา

เนื่องจากระบบ e-Payment เปิดให้เข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นนายจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคารหรือสำนักประกันสังคมเพื่อจ่ายเงินสมทบ และสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการจ่ายเงินได้เลยพิมพ์ใบเสร็จได้ทันที

ในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลยทันที โดยสามารถเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบหรือดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้


ยืดหยุ่นในการชำระเงิน

การจ่ายเงินสมทบด้วย e-Payment เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ เพียงแค่มี Mobile Banking ในการสแกน QR Code ผ่านระบบ e-Payment


สรุปการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมด้วย e-Payment

การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมถือเป็นการสร้างหลักประกันและสวัสดิการที่จำเป็นต่อผู้ประกันตน อีกทั้งการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ด้วย e-Payment ช่วยให้นายจ้างประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และทำให้กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นระบบมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้