PageView Facebook
date_range 29/01/2024 visibility 634 views
bookmark HR Knowledge
ระบบ ERP คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ? - blog image preview
Blog >ระบบ ERP คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ?

หลาย ๆ องค์กรนำระบบ ERP มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จ แต่บางองค์กรยังไม่เข้าใจว่า ระบบ ERP นี้คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ ระบบ ERP


ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ขององค์กร โดยจะมีการรวมข้อมูลทุกอย่างบันทึกไว้ใน Database หลัก ทำให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูล สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้ทันที และทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วนประกอบของระบบ ERP


ระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนการจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กร มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้ระบบบริหารการผลิต

สามารถติดตามและออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ผลิตได้ทันที อีกทั้งยังสามารถสรุปรายงาน, วิเคราะห์ และติดตามผลการผลิตได้สะดวกและรวดเร็ว

 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ทั้งช่วยในการคัดเลือกพนักงาน, ประเมินผลพนักงาน, ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เพื่อทำให้สามารถคาดคะเนได้ว่าควรรับบุคลากรเพิ่มเมื่อใด และรับจำนวนเท่าใด เพื่อง่ายต่อการสรรหาบุคลากรในอนาคตได้อีกด้วย

 

ระบบการจัดการการเงิน

ERP สามารถจัดการเรื่องการเงินให้คุณได้ง่ายดาย สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย ต้นทุน งบประมาณ กำไร ขาดทุน ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทุกรายรับ-รายจ่ายขององค์กร จะถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ว่าสินค้าใดขายแล้วให้ความคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด

 

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

ERP นอกจากจะคำนวณได้ว่าสินค้าตัวใดขายดี สินค้าตัวใดทำกำไรได้มาก ระบบยังสามารถ วิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าคนใดมีท่าทีจะกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ สินค้าและบริการใดที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น

 

ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ERP สามารถกำหนดทิศทางขององค์กรได้ว่า องค์กรจะ “ก้าวหน้า” หรือ “ถอยหลัง” ระบบ ERP จะแสดงภาพรวมให้องค์กรได้เห็นว่าตอนนี้ผลิตสินค้าได้จำนวนมาก-น้อย เพียงใด เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ และลูกค้ามี Feedback อย่างไรบ้าง สิ่งนี้ถือเป็นตัวกำหนดได้ว่าในช่วงเวลานั้น ๆ องค์กรควรเลือกผลิตสินค้าจำนวนเท่าใด จึงจะคุ้มค่ามากที่สุด


ประโยชน์ของระบบ ERP


ในปัจจุบันหลายองค์กรนิยมใช้ระบบ ERP เพิ่มมากขึ้น แล้วระบบ ERP มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของธุรกิจมากขึ้น

ระบบได้ทำการเชื่อมต่อการเงินและการจัดการต่าง ๆ แล้วทำการวิเคราะห์ รูปแบบที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ลดความผิดพลาดและเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้มากขึ้น

 

ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์

ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างล้วนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ERP ถือเป็นระบบที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคนี้อย่างมาก เนื่องจากองค์กรสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ บริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์แม้จะอยู่กันคนละพื้นที่ ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้

 

มีความปลอดภัยทางข้อมูลสูง

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ใน Database และมีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นได้ มีความปลอดภัยกว่าการเก็บเพียงแค่เอกสารหรือไฟล์ธรรมดา

 

ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ERP สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทันทีเมื่อมีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลข เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายบัญชี ไม่ต้องรอให้ฝ่ายอื่นกรอกข้อมูลซ้ำให้เสียเวลา สามารถตรวจสอบและออกบิลได้ทันที เมื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงแล้ว พนักงานก็จะมีเวลาพัฒนาตนเอง นำทักษะ ความรู้ที่ได้รับ นำมาต่อยอดในด้านการทำงานได้เต็มที่มากขึ้น ส่งผลให้งานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


สรุประบบ ERP คืออะไร และมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ?


องค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หากสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมสวยงามและประสบความสำเร็จเสมอ แน่นอนว่า ระบบ ERP ถือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิต การบริการ การเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ขององค์กร นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะทำให้องค์กรของคุณทำงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้ย่างราบรื่น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้