PageView Facebook
date_range 17/01/2024 visibility 1025 views
bookmark HR Knowledge
ระบบสแกนใบหน้าคืออะไร จำเป็นต่อธุรกิจของคุณอย่างไร - blog image preview
Blog >ระบบสแกนใบหน้าคืออะไร จำเป็นต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

เมื่อ HR เคยได้ยินเรื่องระบบสแกนใบหน้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไร และธุรกิจของเราจำเป็นต้องใช่หรือไม่ มาหาคำตอบกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :ระบบสแกนใบหน้าคืออะไร


ระบบสแกนใบหน้า (Face Scan System ) คือระบบที่ใช้เทคโนโลยี Face Recognition ในการวิเคราะห์ จดจำลักษณะใบหน้าของบุคคลเพื่อรู้จักและตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันระหว่าง เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) เทคโนโลยีทางชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโครงสร้างและสรีรวิทยา ในการจดจำและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล โดยการใช้รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล


อ่านเพิ่มเติมเรื่องหลักการทำงานของ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า Face Recognition ได้ที่นี่ >> Face Recognition เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน


และระบบสแกนใบหน้านั้น ถูกจัดอยู่ในระบบป้องกันแบบยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) ที่หลายองค์กรนิยมนำมาใช้เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ และระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking System) ในการคัดกรองบุคคลต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และตรวจวัดอุณหภูมิด้วย


ประเภทของระบบสแกนใบหน้า (Face Scan System )

ระบบสแกนใบหน้า จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่1. แบบ 2 มิติ (2D)

เป็นระบบจดจำใบหน้าแบบดั้งเดิมที่ใช้ไฟล์รูปภาพในการวิเคราะห์และจดจำ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนได้แค่มุมมองเดียว จึงมีความแม่นยำที่น้อยกว่า และรูปภาพที่ใช้นั้น บุคคลจะต้องหันหน้ามาทางกล้องอย่างน้อย 35 องศาจึงจะสามารถสแกนได้ ซึ่งระบบสแกนใบหน้าแบบ 2 มิตินี้มักถูกนำไปใช้ในหลายสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยในระดับหนึ่งที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เช่น ระบบตรวจสอบการเข้า-ออกในการทำงาน และการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในทางธุรกิจ เป็นต้น


2. แบบ 3 มิติ (3D)

เป็นระบบจดจำใบหน้าแบบใหม่ที่สามารถจดจำใบหน้าในรูปแบบไฟล์วิดีโอ 3 มิติ ที่มีทั้งความกว้าง ความยาวและความลึก จึงทำให้จดจำใบหน้าได้หลายมุมมอง ทำให้มีความแม่นยำมากกว่าแบบ 2 มิติ ซึ่งระบบสแกนใบหน้าแบบ 3 มิติ นี้มักถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ต้องการความแม่นยำและความเชื่อถือสูงสุด เช่น ระบบความปลอดภัยในสนามบิน เป็นต้นระบบสแกนใบหน้าจำเป็นต่อธุรกิจในปัจจุบันอย่างไร


ระบบสแกนใบหน้ามีความจำเป็นต่อธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมีประโยชน์หลายประการที่สามารถช่วยให้ธุรกิจทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน ที่มักจะประสบปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลประวัติการเข้าทำงาน หรือระบบตอกบัตรเข้างานแบบเดิมที่มีความล่าช้ากว่า เมื่อเทียบกับระบบสแกนใบหน้าในปัจจุบัน โดยระบบสแกนใบหน้าที่สามารถประยุกต์ใช้ในการยืนยันตัวตนในปัจจุบันนั้น มีประโยชน์และจำเป็นต่อธุรกิจอีกมากมาย ดังนี้

1. ป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าแทนการตอกบัตรเข้างานในองค์กรนั้น มีระบบป้องกันการปลอมแปลงหน้า ไม่ว่าจะมาจากภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน หรือภาพพิมพ์บนกระดาษ ก็จะไม่สามารถสแกนผ่านได้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรจะไม่นำบัตร หรือสมาร์ตการใดๆ มาตอกบัตรเข้า-ออกงานแทนกันได้เลย


2. รองรับการใช้งานอย่างหลากหลาย

อุปกรณ์สแกนใบหน้าต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น การตรวจจับใบหน้า การบันทึกภาพถ่าย การสแกนใบหน้าบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดประตูอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งการตรวจจับอุณหภูมิจากร่างกาย และนอกจากนี้ อุปกรณ์สแกนใบหน้าบางรุ่นยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือติดมาในอุปกรณ์พร้อมกันด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบุคคลได้อย่างสูงสุด


3. เชื่อมต่อข้อมูลได้แบบ Real Time

อุปกรณ์สำหรับสแกนใบหน้าส่วนใหญ่จะติดตั้งสายสัญญาณ WIFI อยู่ในตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเรียกดูข้อมูลพนักงานหรือ ข้อมูลในการบันทึกเวลาต่างๆ ได้แบบ Real Time


4. หน่วยประมวลผลทำงานได้รวดเร็ว

อุปกรณ์สำหรับสแกนใบหน้าจะมีหน่วยประมวลผลและอัลกอริทึมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การค้นหาและตรวจสอบใบหน้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยค่าเฉลี่ยในการตรวจจับใบหน้าต่อคนอยู่ที่ 5-10 วินาทีเท่านั้น


5. ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

อุปกรณ์สำหรับสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกงานส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่มีการใช้งานผ่านได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง Web Browser, Smartphone หรือ Tablet ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้งานบริหารงานบุคคลของแต่ละองค์กรมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น เช่น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มีฟังก์ชันรองรับทุกอุปกรณ์ในการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน โดยการเก็บข้อมูลผ่าน Cloud System ทำให้ HR สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา หรือพนักงานเองก็สามารถตรวจสอบเวลาต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน Application อีกทั้งยังนำข้อมูลเหล่านั้นไปคำนวณเงินเดือนตามงวดต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติ ทำให้การคำนวณเงินเดือน หรือวิธีคิดโอทีต่างๆ มีความสะดวกและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น


สรุประบบสแกนใบหน้าจำเป็นต่อธุรกิจอย่างไร


ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น ความสะดวกรวดเร็วย่อมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการตอกบัตรเข้า-ออกงานของพนักงาน เพราะยิ่งมีจำนวนพนักงานในองค์กรเยอะมากเท่าไร กระบวนการนี้ก็จะยิ่งมีความยุ่งยากและล่าช้ามากขึ้นเท่านั้น แต่หากว่าธุรกิจสามารถลดเวลาในปัญหาส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในส่วนของงาน HR และการทำงานของพนักงานได้มากขึ้น และนอกจากนี้การนำระบบสแกนใบหน้าเข้ามาใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ยังตอบโจทย์วิถีการทำงานแบบ New Normal ได้อีกด้วย เพราะสามารถลดการสัมผัสสิ่งต่างๆ ให้กับพนักงานได้ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้องค์กรผ่านวิกฤตโรคระบาดต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้