PageView Facebook
date_range 22/03/2024 visibility 152 views
bookmark HR Knowledge
Q&A การคิดค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม คิดยังไง? - blog image preview
Blog >Q&A การคิดค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม คิดยังไง?

ไขข้อข้องใจ การคิดค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม ต้องคิดอย่างไร? และมีเงื่อนไขใดที่นายจ้างต้องรู้ วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับค่าล่วงเวลามาฝากนายจ้างทุกท่าน ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: ค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม คิดยังไง?


ธุรกิจโรงแรมเป็นที่พักที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องมีการจ้างพนักงานทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อคอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักภายในในโรงแรม แต่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา ให้กับพนักงานของโรงแรมอย่างไร เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและให้เป็นธรรมกับพนักงานให้มากที่สุด วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลยA: การคิดค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของพนักงานโรงแรม

หากเป็นค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้าง/ชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด (ในเวลาทำงานปกติ) นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด (เกินเวลาทำงานปกติ) นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้าง/ชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ


สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย และสำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

Tips! อ่านบทความต่อเพิ่มเติมได้ที่ >> ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดหมายถึงอะไร ได้ค่าตอบแทนอย่างไร


Q: หากนายจ้างจะให้พนักงานทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อนหรือไม่?


หากนายจ้างจะให้พนักงานทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อนหรือไม่?A: สำหรับธุรกิจโรงแรม นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน


กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดอาจให้ลูกจ้างทำได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นครั้งคราวไป อาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น ถ้าลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน อาจให้ทำงานในวันหยุด

 

สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน สำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์


สรุป Q&A การคิดค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม คิดยังไง?

 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นพนักงานโรงแรมจึงจำเป็นต้องสลับกะการทำงาน หมุนเวียนกัน เพื่อคอยให้บริการลูกค้าภายในโรงแรม ดังนั้น ค่าจ้าง และ ค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างไม่ควรมองข้าม

 

โดยโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft เป็นโปรแกรมที่สามารถคำนวณโอทีให้กับพนักงานได้อย่างสะดวก HR สามารถตั้งค่าอัตราค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงานได้อีกด้วย และสิ่งสำคัญ คือ HR สามารถคำนวณค่าจ้าง ภาษี และค่าตอบแทนให้กับพนักงานโรงแรมได้อย่างดายไม่ซับซ้อน ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้