PageView Facebook
date_range 29/01/2024 visibility 492 views
bookmark HR Knowledge
HR System ตัวช่วยในการอัพเกรดการทำงานของ HR ในยุคดิจิทัล - blog image preview
Blog >HR System ตัวช่วยในการอัพเกรดการทำงานของ HR ในยุคดิจิทัล

HR System ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร และช่วยอัพเกรดการทำงานของ HR ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


รู้จักกับ HR System


ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ ติดต่อสื่อสารออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการทำงานออนไลน์ ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน หลาย ๆ องค์กรจึงได้หันมาใช้ HR System เพื่อช่วยในการทำงาน

 

HR System หรือ ระบบทรัพยากรบุคคล ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย เจ้าของกิจการและ HR ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การจัดการงานของ HR เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ HR System จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานของ HR มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการคำนวณเงินเดือน ลดขั้นตอนในการจัดการเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการลา เอกสารโอที เป็นต้น


HR System ช่วยอัพเกรดการทำงานของ HR เรื่องอะไรบ้าง?


HR System เป็นระบบที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ช่วยจัดการงานของ HR ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถจัดทำรายงาน ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง Real Time โดย HR System ช่วยอัพเกรดการทำงานของ HR ดังนี้


 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

HR System ช่วยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทำให้ HR สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดภาระงานของ HR ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 

2. ช่วยกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

HR System ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่กระบวนการประกาศรับสมัครพนักงานไปจนถึงการรับพนักงานเข้าทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานและลดเวลาที่ใช้ในการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมได้

 

3. การฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบออนไลน์

การบริหารการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ HR System ช่วยในการบันทึกการฝึกอบรมและพัฒนา และฝึกอบรมออนไลน์ ทั้งนี้ช่วยให้บุคลากรพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

4. บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

HR System ช่วยในการบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการของพนักงาน และอื่น ๆ ช่วยให้กระบวนการในการคำนวณเงินเดือนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดจากการคำนวณเงินเดือน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลค่าตอบแทนที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางกลยุทธ์

 

5. ความปลอดภัยและการเข้าถึง

ข้อมูลทรัพยากรบุคคลเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและความสำคัญอย่างยิ่ง HR System มีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูล การบริหารการเข้าถึงข้อมูลในระบบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถควบคุมได้

 

6. การบริหารเวลาและการลาของพนักงาน

HR System ช่วยในการบันทึกเวลาทำงานและการลาของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน การยื่นขอเอกสารการลาป่วย หรือการลาพักร้อน HR System ทำให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นประสิทธิภาพ ทำให้ทีม HR สามารถวางแผนทรัพยากรในการทำงานในสภาพที่มีความต้องการ


สรุป HR System ตัวช่วยในการอัพเกรดการทำงานของ HR ในยุคดิจิทัล


HR System เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรที่มีการนำ HR System มาใช้ในการบริหาร HR จะได้รับประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft เป็นอีกหนึ่ง HR System ที่ไม่เพียงแต่ช่วยอัพเกรดการทำงานของ HR ให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของ HR ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของ HR ได้เป็นอย่างดี สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้เลย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้