PageView Facebook
date_range 03/02/2023 visibility 1393 views
bookmark HR Trend
Trend การทำงานในองค์กรปี 2023 ที่ HR ควรรู้ - blog image preview
Blog >Trend การทำงานในองค์กรปี 2023 ที่ HR ควรรู้

การทำงานในปี 2023 จะมี Trend อะไรที่สำคัญให้ทีม HR ได้นำไปปรับใช้ในการสร้างองค์กร จัดการด้านบุคลากร ให้เหมาะสมสำหรับปี 2023 นี้ มาดูกันในบทความนี้เลย


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :


การทำงานในองค์กร


จากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาดที่ค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่แนวทางการทำงานที่ในบ้านเราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น Remote Working หรือ การใช้ Automation Tools และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยควบคุมการทำงานให้พนักงานทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้กลายเป็น New Normal ที่ทำให้ชีวิตการทำงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยมี Trend การทำงานที่เหมาะสมสำหรับปี 2023 ดังนี้


Trend การทำงานในองค์กรปี 2023


1. Hybrid Working กลายเป็นเรื่องปกติ

ในปี 2023 นี้การทำงานแบบ Hybrid Working จะกลายเป็นเรื่องปกติของการทำงานในองค์กรสมัยใหม่ เพราะสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าการทำงานในรูปแบบเก่า ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และยังช่วยทำให้พนักงานได้อิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่ง Hybrid Working คือ การทำงานแบบผสม โดยที่บริษัทจะให้พนักงานสามารถทำงานทั้งจากที่ออฟฟิศและจากที่บ้านได้แทนการทำงานที่ออฟฟิศ 100% เหมือนการทำงานรูปแบบเดิมผ่านการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยการทำงานทั้งซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กรและซอฟต์แวร์ด้าน Task Management การทำงานแบบ Hybrid Working ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้กลายเป็นสิ่งที่คนทำงานในยุคปัจจุบันต่างมองหาจากองค์กรที่ต้องการร่วมงานมากขึ้นด้วย


2. องค์กรต้องการบุคคลที่มีศักยภาพมากขึ้น

เมื่อโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น องค์กรจึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการทำงานทั้งในด้าน Soft Skills และ Hard Skills มากขึ้น จนทำให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานเป็นหาได้ยากมากขึ้น ดังนั้น เมื่อบุคลากรที่มีศักยภาพหายากแล้ว องค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการบ่มเพาะบุคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงานใหม่ ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ที่ดูใส่ใจพนักงานมากขึ้น ทำให้ลดอัตราการ Turn Over ให้องค์กรได้อีกด้วย เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความห่วงใยและการสนับสนุน Career Path ที่องค์กรมอบให้3. พนักงานให้ความสำคัญกับ Well-Being มากขึ้น

เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ ทำให้บุคลากรหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่กันมากขึ้น ดังนั้น Trend ในเรื่องของสวัสดิการทางด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ เช่น สวัสดิการอุปกรณ์การทำงานแบบ Ergonomics สวัสดิการปรึกษาจิตแพทย์ให้กับพนักงานฟรี สวัสดิการกายภาพบำบัดสำหรับ Office Syndrome โดยเฉพาะ ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความห่วงใย มีความสุขในการทำงานมากขึ้นและพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร


4. DEI คือสิ่งที่พนักงานต้องการ

DEI เป็นสิ่งที่บุคลากรรุ่นใหม่ทุกคน ล้วนตามหาจากองค์กรที่อยากร่วมงานด้วย เพราะ DEI หรือ Diversity, Equity และ Inclusion คือ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร เช่น การยอมรับความหลากหลายของคนทำงานในองค์กรที่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึงช่วงวัย เชื้อชาติ ภาษา ประสบการณ์ ที่มีความต่างกันในองค์กร ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ทำให้การทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย


5. บทบาทของ Manager ที่ทันสมัยมากขึ้น

บทบาทของ Manager หรือ Team Lead ที่จะเพิ่มเข้ามาคือ เรื่องของการสนับสนุน Career Path ของคนในทีม เช่น การจัด Sessions สอนความรู้ที่จำเป็นต่อสายอาชีพนั้น ๆ จาก Manager หรือการมี Sessions 1-1 ในทุกไตรมาสเพื่ออัปเดตการทำงาน รับฟังปัญหาที่เกิดจากการทำงาน และช่วยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Manager ที่มีความใส่ใจต่อพนักงานทุกคนในทีมไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เพียงอย่างเดียว


6. EVP ที่พนักงานต้องการ คือเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ที่น้อยลง

EVP หรือ Employer Value Proposition คือ คุณค่าที่นายจ้างอยากมอบให้กับพนักงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานยังคงทำงานอยู่กับองค์กรต่อไป และในยุคที่เทคโนโลยี Automation Tools ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานขององค์กรมากขึ้น นั่นย่อมช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของแรงงานมนุษย์ได้มาก ดังนั้น Trend EVP ที่พนักงานต้องการที่สุดคือ การนำ Software มาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การนำโปรแกรม HR เข้ามาช่วย HR ในการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาในการทำงานได้มากที่สุด เป็นต้น  


สรุปTrend การทำงานในองค์กรปี 2023


Trend การทำงานในองค์กรปี 2023 ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและยังคงเป็นกระแสต่อโลกการทำงานขององค์กรมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ ซึ่งทั้งหมด ล้วนเกี่ยวข้องกับทีม HR ในองค์กรที่ต้องคอยดูแลและบริหารจัดการบุคลากรให้ได้รับสวัสดิการดี ๆ มีความสุขในการทำงานและเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กรให้ได้มากที่สุด


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้