PageView Facebook
date_range 23/11/2023 visibility 5311 views
bookmark HR Knowledge
OKR คืออะไร? ทำไมองค์กรระดับโลกถึงเลือกใช้ - blog image preview
Blog >OKR คืออะไร? ทำไมองค์กรระดับโลกถึงเลือกใช้

HR ที่ยังไม่รู้ว่า OKR คืออะไร? นำไปใช้งานในองค์กรได้อย่างไร? และทำไมองค์กรระดับโลกถึงเลือกใช้ OKR แทน KPI มาดูกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :
OKR คืออะไร?


OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้เพื่อกำหนดและวัดเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญขององค์กรหรือทีมในระยะเวลาที่กำหนด หรืออธิบายง่ายๆ ว่า “OKR คือวิธิที่ใช้ในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล” โดยมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วนหลัก ดังนี้


Objectives (เป้าหมาย)

เป้าหมายที่ต้องการทำให้บรรลุ ประมาณ 3-5 อย่าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการทำงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบทบาทต่อทีมและองค์กร โดยจะกำหนดให้เป็นระดับความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เป้าหมายจะต้องกระชับ เข้าใจง่าย ชัดเจนและมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อเป็นความท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมายนั้น แต่ก็ต้องไม่ยากจนเกินไปจนทำให้เกิดความท้อถอยตั้งแต่เริ่มลงมือ


Key Results (ผลลัพธ์สำคัญ)

เป็นตัววัดผลที่ชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จของเป้าหมายหลักได้ ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายย่อยลงมาอีก 3-5 ข้อย่อยต่อ 1 เป้าหมาย เพื่อให้เป้าหมายที่กำหนดมีการทำงานและพัฒนาขึ้นไปในทางที่เป็นไปได้ โดยการวัดผลนั้นควรมีตัวเลขที่ชัดเจน เช่น 1 – 10 หรือค่าเปอร์เซนต์ที่ 1 – 100% ส่วนระยะเวลาในการวัดผลจะขึ้นอยู่กับแผนหรือทีมงาน หากมีแผนงานระยะยาว อาจตั้งการวัดผลไว้ที่ 6 เดือน – 1 ปี แต่หากองค์กรมีการปรับเปลี่ยนบ่อย อาจวัดผลทุกเดือน หรือทุกไตรมาสธุรกิจ แต่โดยทั่วไปพนักงานแต่ละคนจะสามารถวัดผลการทำงานของตัวเองได้เป็นประจำ


OKR เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมหรือองค์กรมุ่งเน้นเป้าหมายที่สำคัญและชัดเจน โดยเน้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถวัดได้เป็นหลัก เพราะเป้าหมายของ OKR นั้นมีไว้เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกอยากบรรลุความสำเร็จ บ่อยครั้งเราจึงเห็นเป้าหมายที่สูงมากจนพูดได้ว่าแทบไม่มีโอกาสสำเร็จ 100% แต่หัวใจที่แท้จริงของ OKR คือการสร้างภารกิจที่ชัดเจน และช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจและร่วมมือกันสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม OKR นั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยกัน


จุดเด่นของ OKR

เพราะ OKR มีการประเมินผลในระยะเวลาที่สั้นกว่า การประเมิน KPI ทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ทัน และหัวหน้างานสามารถเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึง OKR เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่เห็นผลได้ชัดเจน ทำให้ทราบได้ว่าตรงส่วนใหนควรพัฒนาต่อหรือส่วนไหนบรรลุเป้าหมายของพนักงานและทีมเรียบร้อยแล้ว และ OKR ต่างจาก KPI อย่างไรบ้าง สามารถอ่านได้จากบทความนี้ >> OKR vs KPI

การนำ OKR มาใช้กับองค์กร

เพราะบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Google ที่นำเอาระบบ OKR มาใช้ และประกาศให้แต่ละแผนกได้รับรู้ เพื่อความโปร่งใส และผลักดันให้พนักงานกล้าที่จะก้าวออกจาก comfort zone มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและวางแผนเพื่อการวัดผลของตัวเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ OKR กลายเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้กับหลายๆ องค์กรในปัจจุบัน


ซึ่งบริษัทชั้นนำในบ้านเราที่นำ OKR มาปรับใช้ได้แก่ RS GROUP โดยใช้วิธีการนี้ในการประเมินความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน และทบทวนผลงานทุกๆ ไตรมาส เมื่อพนักงานทุกคนกล้าที่จะ ก้าวออกจาก comfort zone และสามารถปรับแผนการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งหัวหน้างานก็สามารถร่วมแก้ปัญหาต่างๆ นั้นได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรที่ใช้ OKR มีการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าดังเช่นคำที่ว่า Passion to Win นอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อีกด้วย


สรุป OKR เครื่องมือที่องค์กรระดับโลกถึงเลือกใช้

OKR คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้ KPI เช่นกัน เพราะการเลือกนำมาปรับใช้ในแต่ละองค์กรก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายของแต่ละองค์กรด้วย ดังนั้นทั้งสองวิธีการจะสามารถช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้หาก HR มีความรู้ ความเข้าในใจแต่ละวิธีการอย่างถูกต้อง จนทำให้ทั้ง OKR และ KPI เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้