PageView Facebook
date_range 10/04/2024 visibility 403 views
bookmark HR Knowledge
ไขข้อสงสัย Incentive กับ Commission แตกต่างกันอย่างไร? - blog image preview
Blog >ไขข้อสงสัย Incentive กับ Commission แตกต่างกันอย่างไร?

แรงจูงใจหลัก ๆ ของพนักงานฝ่ายขาย คงหนีไม่พ้น ค่า Incentive กับ Commission แล้ว 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนเหมาะกับเรา สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่อง ค่า Incentive และ ค่า Commission


แรงจูงใจหลักของพนักงานฝ่ายขายส่วนหนึ่งล้วนมาจากค่า Commission และ Incentive ที่เป็นรายได้พิเศษที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับหลาย ๆ คน อยากเข้ามาทำงานสายนี้ แต่หลาย ๆ คนยังคงสงสัยกันอยู่ว่า Incentive กับ Commission มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันค่ะ


Incentive กับ Commission แตกต่างกันอย่างไร?ค่า Incentive

คือ ค่าจูงใจ ถือเป็นเงินรางวัลพิเศษ ที่จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน โดยสอดคล้องกับผลงานของพนักงาน เพื่อกระตุ้นและทำให้พนักงานทำผลงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นรางวัลที่มีการกำหนดตายตัวเอาไว้อยู่แล้ว

 

ตัวอย่าง:

 • หากพนักงานขายได้ 1,000,000 บาท พนักงานจะได้รับเงินพิเศษ 10,000 บาท

 

ค่า Commission  

คือ รายได้พิเศษที่อ้างอิงมาจากยอดขาย โดยคำนวณมาจากเปอร์เซ็นต์ เพื่อจูงใจให้พนักงานขายสินค้าและเพิ่มยอดขายให้องค์กรได้มากขึ้น

 

ตัวอย่าง:

 • หากในเดือนนี้ พนักงานทำยอดขายได้มากกว่า 1,000,000 บาท จะได้รับเงินพิเศษคิดเป็น 10% ของยอดขาย หากพนักงานขายได้ 1,500,000 บาท พนักงานก็จะได้ค่า Commission 15,000 บาท

รูปแบบและเงื่อนไขของ Incentive กับ Commissionรูปแบบของ Incentive

 • เงินรางวัล
 • การท่องเที่ยว
 • ของรางวัล
 • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

 

เงื่อนไขของ Incentive

 • ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรม ผลงาน เป้าหมายที่กำหนด
 • ต้องชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

รูปแบบของ Commission

 • คอมมิชชันตามผลงาน (Performance-Based Commission)
 • เงินเดือน + คอมมิชชัน (Salary Plus Commission)
 • คอมมิชชันจากสินค้า (Product-Based Commissions)
 • คอมมิชชันล้วน (Straight Commission)
 • คอมมิชชันจากกำไร (Profit-Based Commission)
 • คอมมิชชันต่อเนื่อง (Residual Commission)
 • คอมมิชชันพิเศษสำหรับสินค้าโปรโมชัน (Promotional Commission)
 • คอมมิชชันตามระยะเวลาทำงาน (Time-Based Commission)
 • คอมมิชชันแบบขั้นบันได (Tiered-Based Commission)
 • คอมมิชชันจากส่วนต่างกำไร (Gross Margin Commission)
 • คอมมิชชันตามพื้นที่ (Territory-Based Commission)

เงื่อนไขของ Commission

 • ยอดขาย
 • ระยะเวลา

สรุป Incentive กับ Commission แตกต่างกันอย่างไร?

 

โดยสรุปแล้ว Incentive กับ Commission เป็นเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะของเงินรางวัล โดย Incentive เป็นเงินรางวัลที่จูงใจให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน แต่ Commission เป็นเงินรางวัลพิเศษที่อ้างอิงจากยอดขายของแต่ละเดือน นำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานขายสินค้าให้ได้จำนวนมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้