PageView Facebook
date_range 07/03/2024 visibility 585 views
bookmark HR Knowledge
Prorate เงินเดือน Prorate โบนัส คืออะไร? พร้อมวิธีคิด - blog image preview
Blog >Prorate เงินเดือน Prorate โบนัส คืออะไร? พร้อมวิธีคิด

คำว่า “Prorate” สามารถใช้ได้กับทั้งการคำนวณเงินเดือน โบนัส และโควต้าการลางาน ซึ่ง Prorate นี้มีความหมายว่าอะไร และมีวิธีการคำนวณอย่างไร มาดูกัน


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :ทำความเข้าใจกับคำว่า “Prorate” กันก่อน


"Prorate" เป็นคำที่ใช้ในบัญชีและการเงิน หมายถึง การคำนวณจำนวนเงินหรือบริการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่มีอยู่จริง เช่น การคำนวณค่าบริการหรือค่าเช่าตามจำนวนวันที่บริการหรือใช้งานจริงๆ เป็นต้น วิธีการคำนวณนั้นอาจแตกต่างกันไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือนโยบายของแต่ละองค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ Prorate จะทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายหรือรายได้ให้เป็นไปตามจำนวนวันหรือระยะเวลาที่เป็นไปจริงๆ โดยมีความเป็นธรรมในการแบ่ง และคำนวณจำนวนนี้ให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสม


Prorate เงินเดือนคืออะไร? มีวิธีการคำนวณอย่างไร?


เมื่อเข้าใจคำว่า Prorate แล้ว ต่อมาคือ การ “Prorate เงินเดือน” ก็คือ การคำนวณเงินเดือนของพนักงานให้เป็นไปตามจำนวนวันหรือระยะเวลาที่เขาทำงานจริงในเดือนนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อมีการเริ่มหรือสิ้นสุดการทำงานในช่วงเดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างงานที่ส่งผลต่อจำนวนวันที่ทำงานได้ในเดือนนั้น การ Prorate เงินเดือนช่วยให้คำนวณเงินเดือนที่จะได้รับให้ตรงกับจำนวนวันหรือระยะเวลาที่ทำงานจริงๆ โดยคำนึงถึงเวลาการทำงานจริงในเดือนนั้นๆ อย่างเหมาะสม


วิธีคิด Prorate เงินเดือน

อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของบริษัทหรือองค์กร แต่มักจะใช้สูตรง่าย ๆ คือ จำนวนวันที่ทำงานจริงในเดือนนั้น / จำนวนวันในเดือน x เงินเดือนเต็มของเดือนนั้นๆตัวอย่างเช่น

สมมติว่าเงินเดือนเต็มของพนักงานคนหนึ่งในเดือนมีค่า 30,000 บาท และเริ่มงานวันที่ 3 กันยายน ดังนั้นพนักงานทำงานจริงในเดือนนี้ 27 วัน โดยเงินเดือนจะถูกคำนวณ Prorate ดังนี้


(27 วัน / 30 วัน) x 30,000 บาท = 27,000 บาท


ดังนั้น เขาจะได้รับเงินเดือนจำนวน 27,000 บาท ในเดือนนั้นๆ โดยคำนึงถึงจำนวนวันที่ทำงานจริงและคำนวณเงินเดือนให้เป็นไปตามนั้น โดยเหมาะสมและยุติธรรม


แล้ว Prorate โบนัส คืออะไร? มีวิธีการคำนวณอย่างไร?


"Prorate โบนัส" หมายถึงการคำนวณจำนวนเงินโบนัสที่เป็นส่วนหนึ่งของโบนัสทั้งหมด โดยพิจารณาจำนวนวันหรือระยะเวลาที่บุคคลได้ทำงานจริงๆ ภายในช่วงเวลาที่โบนัสถูกจ่ายหรือเกิดขึ้น


วิธีคิด Prorate โบนัส

อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของบริษัทหรือองค์กร แต่มักจะใช้สูตรง่ายๆ คือ จำนวนเดือนที่ทำงานจริงในช่วงเวลาที่เกิดโบนัส / 12 เดือน x (เงินเดือน x จำนวนเท่าของโบนัส)ตัวอย่างเช่น

ถ้ามีโบนัสในปีนี้คือ สูงสุด 2.5 เท่าและบุคคลที่จะได้รับโบนัสนี้ทำงานได้เพียง 9 เดือน และมีเงินเดือน 30000 บาท ในปีนี้ โบนัสที่เขาจะได้รับจะถูกคำนวณ Prorate ดังนี้


( 9 เดือน / 12 เดือน) x (30,000x2.5) บาท = 56,250 บาท


ดังนั้นโบนัสที่บุคคลนี้จะได้รับในปีนั้นเป็นเพียง 56,250 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบนัสทั้งหมด โดยพิจารณาจำนวนวันที่พนักงานทำงานจริงในช่วงเวลาที่โบนัสถูกจ่าย


Tips : จำนวนเท่าสำหรับการคิดเงินโบนัสนั้น คือ ค่าที่องค์กรกำหนดให้ โดยจะเป็นค่าที่แตกต่างกัน บางองค์กรอาจใช้แบบแบ่งเกรดตามผลงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> วิธีคิดโบนัส


จะเห็นได้ว่า วิธีการคิด Prorate เงินเดือนและเงินโบนัสนั้น มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรด้วยว่าจะมีวิธีการคำนวณอย่างไร เพราะลักษณะพนักงานและลักษณะของแต่ละธุรกิจก็มักจะไม่เหมือนกัน แต่ตัวช่วยที่ง่ายที่สุด สำหรับ HR แล้ว คือการใช้โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft มาเป็นตัวช้วยในการคำนวณเงินเดือนเดือนหรือโบนัสต่างๆ เพราะ HumanSoft สามารถคำนวณให้แบบอัตโนมัติ ด้วยตั้งค่าการคำนวณได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือน โบนัส เบี้ยขยันขั้นบันได คำนวณวันทำงาน คำนวณวันลางาน บริหารสวัสดิการ เป็นต้น จะช่วยให้ HR สามารถลดภาระการทำงานได้อย่างแท้จริง พร้อมด้วยราคาที่เหมาะสม มีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย Package โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้ที่ >> HumanSoft


สรุป วิธีคิด Prorate เงินเดือนและโบนัส


การคำนวณเงินเดือนและโบนัสแบบ Prorate เป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับในการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะหลักการนี้ช่วยให้เป็นไปตามความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อพนักงานที่ทำงานในระหว่างช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสามารถสร้างความเป็นธรรมและความพึงพอใจของบุคคลภายในองค์กรได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้