PageView Facebook
date_range 08/11/2023 visibility 2120 views
bookmark HR Knowledge
10 หนังสือที่ HR ควรอ่านปี 2024 - blog image preview
Blog >10 หนังสือที่ HR ควรอ่านปี 2024

แนะนำหนังสือที่ HR ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน HR ทุกคนควรอ่านในปี 2024 นี้ มีหนังสืออะไรบ้าง มาดูกันในบทความนี้เลย


บทความเกี่ยวข้อที่คุณอาจสนใจ :10 หนังสือที่ HR ควรอ่านปี 2024


หนังสือ HR ที่แนะนำนี้เป็นความรู้ในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรบุคคล ทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบหลักๆ ของฝ่ายทรัพยารบุคคลและวิธีการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ


1. Human Resources Management

เขียนโดย Gary Desslerเป็นพระคัมภีร์ HR ความยาว 700 หน้า ถือเป็นหนังสือเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่มีผู้อ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง และ ใน 18 บท ของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญของ HR รวมถึงการอธิบายในเชิงปฏิบัติทีละขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวกับรากฐานที่สำคัญของ HR โดยอยู่ในเนื้อหาในแต่ละส่วนดังเช่น การสรรหา การจัดตำแหน่งและการจัดการผู้มีความสามารถการฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทน และความสัมพันธ์กับพนักงาน


2. HR from the Outside In : Six Competencies for the Future of Human Resources

เขียนโดย Dave Ulrich, Jon Younger, Wayne Brockbank, Mike Ulrich“คุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลควรมีอะไรบ้าง?” นั่นคือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้


Ulrich และเพื่อนร่วมงานระบุความสามารถหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลควรสร้างขีดความสามารถ เป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ริเริ่มและผู้บูรณาการด้านทรัพยากรบุคคล


นอกจากนี้ เนื่องจากบทบาทที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้บางครั้งก็ขัดแย้งกัน บทบาทที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลคือ การเป็นนักกิจกรรมที่น่าเชื่อถือสำหรับทั้งพนักงานและธุรกิจ ทั้งหมดนี้จัดอยู่ในบริบทเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสามารถขั้นสุดท้าย: ผู้กำหนดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์


งานของ Ulrich ได้รับการค้นคว้าอย่างดีอยู่เสมอ และหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน ในปี 2017 Ulrich ได้ตีพิมพ์ Victory Through Organisation ซึ่งต่อยอดจากผลงานต้นฉบับชิ้นนี้ อย่างไรก็ตาม หนังสือต้นฉบับยังคงเป็นหนึ่งในหนังสือที่ต้องอ่านเมื่อพูดถึง HRM ยุคใหม่


3. Victory Through Organization

เขียนโดย Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank, Mike Ulrichในหนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้ Ulrich และผู้เขียนร่วมได้เจาะลึกเกี่ยวกับฟังก์ชัน HR อย่างใกล้ชิด ทรัพยากรที่พวกเขาใช้ในการวิจัยคือ การศึกษาความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้นำทางธุรกิจ และผู้ร่วมงานมากกว่า 30,000 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในด้านความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล


จากการวิจัยนี้ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า HR สามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดได้อย่างไร ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าคุณค่าถูกสร้างขึ้นสำหรับ HR และพนักงาน แต่ยังรวมถึงธุรกิจ นักลงทุน เจ้าของ ชุมชน และผู้จัดการสายงานด้วย


นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมใดที่ HR ได้รับการจัดอันดับดีที่สุด (โดย HR และตามธุรกิจ) และกิจกรรมใดที่เพิ่มมูลค่ามากที่สุด (อีกครั้งสำหรับ HR, ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด) ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคล และการจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล


แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะอ่านยาก แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส


4. The HR Scorecard

เขียนโดย Brian Becker, Mark Huselid, Dave Ulrichหนังสือเล่มนี้อาจเก่าแก่ที่สุดในรายการนี้ แต่ก็เป็นหนังสือที่เหนือกาลเวลาที่สุดด้วย ใน HR Scorecard เบกเกอร์และเพื่อนร่วมงานอธิบายว่าผู้คน กลยุทธ์ และประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงและวัดปริมาณได้อย่างไร


HRM ไม่เคยถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ยาก การจัดกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและการวัดผลกระทบต่อพนักงานไม่ได้เกิดขึ้นกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสมอไป อย่างไรก็ตาม เมื่อทำได้ดีจะช่วยให้ HR สามารถวัดผลกระทบและวัดประสิทธิผลของงานได้


การพูดภาษาเดียวกับธุรกิจช่วยวัดปริมาณงานของ HR ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และการบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถประเมินกิจกรรมบางอย่างผ่านองค์ประกอบเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้


5. Strategic Human Resource Management: An HR Professional’s Toolkit

เขียนโดย Karen Beavenคู่มือการทำงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับนักทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งอธิบายว่าการรู้จักตัวเอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และอาชีพของคุณจะช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างไร?


ประกอบด้วยบทต่างๆ ในหัวข้อด้านทรัพยากรบุคคลมาตรฐาน รวมถึงการจัดการผู้มีความสามารถ เทคโนโลยี และการวางแผนกำลังคน ข้อความนี้ยังนอกเหนือไปจากด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนตัว เช่น การดูแลตนเองและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร หนังสือเล่มนี้กำหนดกรอบความคิดของ HR ใหม่ตั้งแต่การจัดการ ทุน มนุษย์ไปจนถึงการชี้นำ ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร


หลังจากหนังสือออก ผู้เขียน Karen Beaven กล่าวว่า "...ฉันหลงใหลในการแบ่งปันข้อมูลในทางปฏิบัติจริง ๆ โดยอิงจากประสบการณ์ที่ฉันได้รับขณะสร้างอาชีพ ฉันต้องการสร้างสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อมูลที่ผู้คนสามารถนำไปใช้ได้ทันที”


Karen Beaven เป็นผู้ก่อตั้ง PXI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในลอนดอน PXI นำเสนอความเป็นอยู่ที่ดี กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล และบริการป้องกันและฟื้นฟูภาวะเหนื่อยหน่าย Beaven ได้รับรางวัลด้านทรัพยากรบุคคลมากมายและการจัดอันดับที่มีอิทธิพล


6. The New HR Leader’s First 100 Days: How To Start Strong, Hit The Ground Running & Achieve Success Faster As A New Human Resources Manager, Director or VP

เขียนโดย Alan Collinsการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลเป็นครั้งแรกนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม การวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในช่วง 100 วันแรกเป็นสิ่งสำคัญ


หนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนและข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติตามได้ง่ายซึ่งจะช่วยแนะนำผู้นำคนใหม่ในการเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิผล โดยเผยให้เห็นถึงวิธีการรับผิดชอบในบทบาทใหม่อย่างมั่นใจ ลงมือปฏิบัติ ได้รับความเคารพ และสร้างผลกระทบในทันที


Alan Collins เป็นอดีตรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ PepsiCo และเป็นวิทยากรในการประชุมด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หนังสือของเขาครอบคลุมกฎเกณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 17 ข้อ ซึ่งรวบรวมจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ค้นพบตลอดประสบการณ์อันยาวนานของเขาในการฝึกสอนและการทำงานร่วมกับผู้คนหลายร้อยคนจากทุกระดับของความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล


7. The Talent Delusion

เขียนโดย Tomas Chamorro-PremuzicThe Talent Delusion เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการผู้มีความสามารถ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมว่าพรสวรรค์คืออะไร (ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสามารถ) วิธีวัดความสามารถ วิธีมีส่วนร่วมและพัฒนาพรสวรรค์ ด้านมืดของพรสวรรค์ และอนาคตของพรสวรรค์


ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งประการหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้คือความแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพ ปกติและประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับบางคน มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนทั้งสอง สำหรับคนอื่นๆ ประสิทธิภาพสูงสุดค่อนข้างใกล้เคียงกับประสิทธิภาพปกติ


เป็นเรื่องง่ายสำหรับพนักงานที่จะหลอกเจ้านายให้คิดว่าตนทำงานได้ดีโดยทำให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสมรรถนะสูงสุดเสมอไป ผู้คนสามารถทำได้ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้นก่อนที่จะกลับมาแสดงตามปกติ นั่นเป็นสาเหตุที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินประสิทธิภาพของใครบางคนจากข้อมูลหนึ่งหรือสองเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลนี้ถูกกระตุ้นให้ทำงานได้ดี


เคล็ดลับที่นี่คือการเลือกผู้ที่มีผลงานปกติใกล้เคียงกับระดับผลงานสูงสุดของพวกเขา


8. Work Rules!

เขียนโดย Laszlo BockGoogle ทำหน้าที่เป็นสัญญาณมาโดยตลอดในเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี ในหนังสือ Work Rules! Laszlo Bock อดีตรองประธานฝ่ายปฏิบัติการบุคคลของ Google อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดที่ Google


หนังสือที่ใช้งานได้จริงเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมบริษัทความสามารถของ Google ในการเลือกผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ความสำคัญของข้อมูลในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เหตุผลที่คุณควรชดเชยอย่างไม่ยุติธรรม – ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันควรได้รับการชดเชยแตกต่างกัน – และวิธีจัดการกับข้อผิดพลาดในฝ่ายทรัพยากรบุคคล


นี่คือหนังสือที่คุณสามารถอ่านให้จบได้ภายในวันเดียว Laszlo Bock แสดงให้คุณเห็นว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดข้อใดที่คุณสามารถทำซ้ำได้ในองค์กรของคุณเองในวันพรุ่งนี้ เพื่อจัดการผู้คนได้ดีขึ้น


9. HR Disrupted : It’s Time for Something Different

เขียนโดย Lucy Adamsหนังสือเล่มนี้จะพามาดูว่าบทบาทของ HR ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราจะเป็นผู้นำ จัดการ มีส่วนร่วม และสนับสนุนพนักงานด้วยวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร


Adams กล่าวไว้ว่า Disruption HR มีเสาหลัก 3 ประการ ประการแรก มันไม่ได้ปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนเด็ก แต่ในฐานะผู้ใหญ่ ประการที่สอง พนักงานจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้บริโภค โดยละทิ้งแนวทางที่มีขนาดเดียวสำหรับทุกคน ประการที่สาม พนักงานควรได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นมนุษย์


ด้วยตัวอย่างที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำได้มากมายจากบทบาทของเธอในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ BBC อดัมส์แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถจัดการได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นดิจิทัลและพลิกผันมากขึ้นได้อย่างไร


10. Nine Lies About Work: A Freethinking Leader’s Guide to the Real World

เขียนโดย Marcus Buckingham, Ashley GoodallNine Lies About Work ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหักล้างความเชื่อผิด ๆ เก้าประการ ความเชื่อผิดๆ ที่รวมอยู่ในนั้น ได้แก่ 'แผนที่ดีที่สุดคือชัยชนะ' 'ผู้คนมีศักยภาพ' 'คนที่ดีที่สุดมีความรอบรู้' 'ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด' และ 'ความเป็นผู้นำคือสิ่งสำคัญ'


ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ ความเป็นเลิศในงานซึ่งเป็นอีกความเชื่อผิดๆ ไม่ใช่หน้าที่ของการได้รับข้อเท็จจริงและขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณสามารถได้รับสิทธิเหล่านี้และยังคงเป็นค่าเฉลี่ย สิ่งเดียวที่สามารถกำหนดได้คือผลลัพธ์สุดท้าย


ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถระบุได้ว่านักแสดงตลกโดยทั่วไปเป็นอย่างไร แล้วจึงวัดสิ่งนั้นผ่านแบบ สำรวจความคิดเห็นแบบ 360 องศา Eddy Murphy, Chris Rock และ Jerry Seinfeld ต่างก็มีความแตกต่างกัน ความคล้ายคลึงเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือผลลัพธ์: ผู้คนหัวเราะ ผู้เขียนสรุปว่าเราเรียนรู้ผ่านการทดลองของเราเองและความสนใจเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ผ่านการตอบรับแบบวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไป


สรุป 10 หนังสือที่ HR ควรอ่านปี 2024

เมื่อเราอยู่ในยุคที่ หนังสือ ถูกจัดลำดับความน่าสนใจที่ไม่สูงนัก หากเทียบกับ สถิติความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่หนังสือ 10 เล่มตามที่แนะนำนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในปี 2024 สำหรับ HR ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหนังสือเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับ สายงาน HR อย่างแน่นอน


ที่มา : HR Books

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้