PageView Facebook
date_range 08/02/2024 visibility 605 views
bookmark HR Knowledge
ปลูก Entrepreneurial mindset ให้พนักงานเติบโตแบบผู้ประกอบการ - blog image preview
Blog >ปลูก Entrepreneurial mindset ให้พนักงานเติบโตแบบผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Mindset แนวคิดที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ Entrepreneurial Mindset ช่วยจุดประกายความสามารถของพนักงานให้เติบโตแบบผู้ประกอบการได้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


ทำความรู้จักกับ Entrepreneurial MindsetEntrepreneurial Mindset หรือแนวคิดของผู้ประกอบการ หลาย ๆ คนเมื่ออ่านแล้วก็คงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เพราะคิดว่าเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า แต่ไม่เลย Entrepreneurial Mindset นั้น เป็นแนวคิดแบบผู้ประกอบที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนา และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามาในชีวิต ช่วยทำให้เราได้มองเห็นโอกาส หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ สถานการณ์รอบตัว หรือแม้กระทั่งความผิดพลาด ก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และเติบโตได้

 

ผู้ที่มี Entrepreneurial mindset มักจะมีลักษณะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ไม่กลัวการล้มเหลว มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และมีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจหรือการพัฒนาสายอาชีพ


เทคนิคปลูก Entrepreneurial Mindset ให้พนักงาน


การปลูกฝังแนวคิด Entrepreneurial Mindset ให้กับพนักงานถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ดี โดยเทคนิคปลูก Entrepreneurial Mindset ให้พนักงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่วแน่

สิ่งสำคัญที่มาเป็นอันดับแรกคือ ‘การมีเป้าหมายที่ชัดเจน’ เนื่องจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้นำทางให้เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จ และเปรียบเสมือนแผนที่ที่ช่วยบอกเราว่าควรไปทางไหน ต้องทำอะไร และทำอย่างไร ช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ ไม่หลงทางหรือเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ

 

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่ จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไร เราก็สามารถลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เลย ทั้งนี้ HR สามารถสร้าง Career Path ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมองเห็นเส้นทางการเติบโตของตนเองได้ว่าควรไปในทิศทางไหน

 

กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ไม่ติด Comfort zone

การกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และไม่ติดอยู่กับ Comfort zone เป็นลักษณะสำคัญที่สำคัญใน Entrepreneurial mindset เนื่องจากการที่เรานั้นกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ออกจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคย พร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราเกิดการพัฒนา เปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสามารถ และความชอบใหม่ ๆ ได้ และที่สำคัญการก้าวออกจาก Comfort zone ช่วยให้เราได้เรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จในชีวิตได้

 

ดังนั้น เจ้าของกิจการ หรือ HR ควรเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าที่จะลองเสี่ยงในการทำสิ่งใหม่ ๆ หรือลองถูกลองผิดด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ลองทำด้วยตนเอง

 

ล้มได้ก็ต้องลุกได้

“Every failure is a step to success.” -William Whewell

คำนี้สะท้อนถึง ความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องประสบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน เจ้านายหรือลูกน้อง คนธรรมดาหรือคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว ล้วนมีโอกาสล้มเหลวได้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นสู้ต่อได้อย่างไร ความล้มเหลวก็เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเรา อยู่ที่มุมมองว่าเราจะจมอยู่กับความล้มเหลวนั้น หรือนำความล้มเหลวเป็นบทเรียนและลุกขึ้นสู้ต่อพร้อมกับไอเดียและการวางแผนใหม่

 

ในการทำงานภายในองค์กรหรือบริษัทก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราพบกับความล้มเหลว ความผิดพลาด หรือความผิดหวังในการทำงาน ควรที่จะปลุกใจตัวเองหรือปลุกใจให้พนักงานลุกขึ้นสู้ต่อไป เพราะคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลว แต่เป็นคนที่ ‘ลุกขึ้นสู้ต่อ เรียนรู้จากความผิดพลาด และพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น’

 

พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

ไม่ว่าตัวเรานั้นจะเก่งสักแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว แต่จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตนเองอยู่เสมอ เติมเต็มความรู้ในส่วนที่ขาดหายไป เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเติมและต่อยอดทางธุรกิจหรือชีวิตการทำงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จ

 

การให้พนักงานในองค์กรได้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับแนวคิด Entrepreneurial mindset เนื่องจากพนักงานคือหัวใจสำคัญขององค์กร ดังนั้น HR จึงควรที่จะฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่ท้าทายและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

 

มีความคิดสร้างสรรค์

การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะที่สำคัญใน Entrepreneurial Mindset ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการมองโลกและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 

หากพนักงานในองค์กรมีความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบได้ก็จะช่วยสร้างจุดเด่นให้กับองค์กรได้ อีกทั้งการที่ให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะการคิดนอกกรอบ ฝึกการหาไอเดียใหม่ ๆ หาแรงบันดาลใจใหม่ก็จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สรุปปลูก Entrepreneurial mindset ให้พนักงานเติบโตแบบผู้ประกอบการ


Entrepreneurial Mindset หรือ ความคิดแบบผู้ประกอบการ หมายถึง กรอบความคิดและทัศนคติที่มุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาส การคิดริเริ่ม การลงมือทำ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ การที่พนักงานในองค์กรมีแนวคิดแบบ Entrepreneurial Mindset ก็จะช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในองค์กร มีไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงาน และมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้