PageView Facebook
date_range 20/05/2024 visibility 219 views
bookmark HR Knowledge
วิธีบริหารจัดการกับ Intern Management ที่ HR ไม่ควรพลาด - blog image preview
Blog >วิธีบริหารจัดการกับ Intern Management ที่ HR ไม่ควรพลาด

HR และองค์กรมีวิธีการจัดการกับ Intern Management หรือ เด็กฝึกงาน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? วันนี้ HumanSoft รวบรวมวิธีบริหารจัดการเด็กฝึกงานมาฝาก ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่อง “Intern Management”


ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เด็กฝึกงาน” หรือ “Intern Management” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ HR และองค์กรไม่ควรมองข้าม เนื่องจากในปัจจุบันนี้การฝึกงานนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานจริงจากในองค์กร อีกทั้งองค์กรเองก็จะสามารถสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีทักษะ ความสามารถที่ตรงกับที่องค์กรต้องการได้อีกด้วย


วิธีบริหารจัดการกับ Intern Management สำหรับ HR


การดูแล ใส่ใจ และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กฝึกงาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ HR และองค์กรควรให้ความสำคัญ ปฏิบัติกับเด็กฝึกงานเปรียบเสมือนพวกเขาเป็นพนักงานประจำ เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณืการที่ดีร่วมกัน โดย HR สามารถบริหารจัดการกับ Intern Management (เด็กฝึกงาน) ได้ดังนี้


 

HR ต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน

โดยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่การฝึกงานจะเริ่มต้นขึ้น HR ควรแจ้งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับเด็กฝึกงานผ่านทางอีเมล เช่น วิธีเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ, สถานที่จอดรถ, เวลาเข้า-ออกงาน รวมถึงรายละเอียดงานเบื้องต้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีการเตรียมตัว อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการวัดผลประเมินผลว่าเด็กฝึกงานสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้หรือไม่

 

HR ควรแนะนำเด็กฝึกงานกับทุกแผนก

HR ควรแนะนำเด็กฝึกงานกับทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากในอนาคตเด็กฝึกงานต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่นเดียวดัน วิธีนี้จะทำให้เด็กฝึกงานทราบว่าต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ ๆ ท่านใด ถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรได้ดีอีกด้วย

 

HR ควรจัดฝึกอบรมให้กับเด็กฝึกงาน

HR ควรมีแผนจัดฝึกอบรมที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กฝึกงาน เนื่องจากการอบรมจะทำให้เด็กฝึกงานเข้าใจรูปแบบการทำงานขององค์กรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะทำให้เด็กฝึกงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่รอบด้าน สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย

 

HR ควรวางแผนประเมินผลงานอย่างเป็นระยะ

การฝึกงานก็เปรียบเสมือนการทำงานจริง ดังนั้น HR ควรวางแผนประเมินผลงานของเด็กฝึกงานอย่างเป็นระยะ วิธีนี้จะทำให้เด็กฝึกงานได้ประโยชน์จากการทำงานจริง ทำให้เด็กฝึกงานทราบถึงข้อดี-ข้อบกพร่องของตนเอง สามารถนำไปปรับใช้และแก้ไขในระหว่างการฝึกงานหรือทดลองงานได้ อีกด้วย


เด็กฝึกงานมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร


ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ การมีเด็กฝึกงานที่มีคุณภาพก็จะช่วยให้การทำงานราบรื่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรมีกำลังคนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม อีกทั้งเด็กสมัยนี้มักมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ และมักมีมุมมองการทำงานแบบใหม่อยู่เสมอ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้องค์กรสามารถวางรากฐานการทำงานในอนาคตได้ดีอีกด้วย


สรุป วิธีบริหารจัดการกับ Intern Management ที่ HR ไม่ควรพลาด

 

โดยสรุปแล้ว วิธีบริหารจัดการกับ Intern Management เป็นสิ่งที่ HR และองค์กรไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการมีเด็กฝึกงานภายในองค์กรทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ในหลากหลายด้าน รวมถึงสิ่งสำคัญของการฝึกงาน คือเด็กฝึกงานจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง ทำให้เด็กฝึกงานมีทักษะความสามารถ และทำให้พวกเขามีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทำให้สามารถรับมือกับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้