PageView Facebook
date_range 07/06/2024 visibility 183 views
bookmark HR Knowledge
Q&A อาชีพใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที ตามกฎหมายโอที - blog image preview
Blog >Q&A อาชีพใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที ตามกฎหมายโอที

เช็กลิสต์! ลูกจ้างอาชีพใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที ตามกฎหมายโอที วันนี้ HumanSoft รวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝาก สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: อาชีพใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที?


หลายคนยังคงสงสัยว่าทำไมตนเองทํางานล่วงเวลาแล้ว แต่ไม่ได้รับโอที (OT) หรือไม่ได้เงินที่มาจากการทำงานล่วงเวลา โดยทั่วไปแล้ว พนักงานต้องตรวจสอบในสัญญาจ้างงานให้ละเอียดตั้งแต่ครั้งแรก ว่าตนเองทำงานในสายอาชีพใด หรือทำงานในตำแหน่งอะไร

เนื่องจากตามกฎหมาย จะมีบางอาชีพที่แม้จะทำงานล่วงเวลา แต่ก็ไม่มีสิทธิได้รับโอที วันนี้ HumanSoft มีข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปติดตามกันเลยค่ะA: อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่ทํางานล่วงเวลา แล้วไม่ได้รับโอที มีดังต่อไปนี้ ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการ (Manager), ผู้อำนวยการ (Director)

พนักงานขาย ตัวแทนขาย เป็นต้น


อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่ทํางานล่วงเวลา แล้วไม่ได้รับโอที มีดังต่อไปนี้

1.ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้าง การให้บำเหน็จ หรือ การเลิกจ้าง

  • เช่น ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำงานแทนนายจ้าง สำหรับกรณีการจ้างงาน การให้บำเหน็จ หรือการเลิกจ้าง ค่าล่วงเวลา (ลูกจ้างประเภทนี้ มีหน้าที่ควบคุมลูกจ้างคนอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นนายจ้าง เมื่อเป็นนายจ้างแล้วก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด)

 

2.งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้า

เช่น ตัวแทนขาย พนักงานขาย ที่ได้ค่า Commission  และค่า Incentive จากยอดขาย เป็นต้น


Tips! อ่านบทความเพิ่มเติมต่อได้ที่ >> ไขข้อสงสัย Incentive กับ Commission แตกต่างกันอย่างไร?

 

3.งานขบวนการจัดงานรถไฟ ได้แก่ งานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวกแก่การเดินรถ

4.งานเปิดปิดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำ

5.งานอ่านระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ

6.งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ

7.งานที่มีลักษณะที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และงานที่มีลักษณะที่ไม่สามารถกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอนได้ เช่น พนักงานดูแลลูกค้า พนักงานขาย ที่ต้องออกไปพบลูกค้านอกสถานที่เป็นประจำ ทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้

8.งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง

9.งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

มาตรา 65 ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ หรือซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังข้างต้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63

แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้าง / ชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ลูกจ้างได้ทำ


สรุป Q&A อาชีพใดบ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที ตามกฎหมายโอที


โดยสรุปแล้ว อาชีพที่ไม่มีสิทธิได้รับโอที ตามกฎหมายโอที มีด้วยกันประมาณ 9 ประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการบริการ, ตัวแทนขาย, พนักงานขาย และงานดับเพลิง เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือรับตำแหน่งตามที่กล่าวมาข้างต้นที่ทำงานล่วงเวลา แม้จะไม่มีสิทธิได้รับโอที นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงการจ่ายค่าล่วงเวลา (โอที) หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้