PageView Facebook
date_range 23/02/2024 visibility 1010 views
bookmark HR Knowledge
ปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้ - blog image preview
Blog >ปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้

ในด้านการจ่ายเงินเดือน จะมีปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานอะไรบ้างที่นายจ้างต้องรู้ วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่าน สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงาน


เงินเดือน ถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์เงินเดือนทุกคน โดยทุก ๆ เดือน HR มีหน้าที่ต้องทำการเตรียมจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ​โดยการคำนวณเงินเดือนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบสูง รวมถึงทุก ๆ ขั้นตอน จะต้องเป็นไปตามวิธีการคิดเงินเดือนตามกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดภายหลัง


ปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้


เมื่อพูดถึงการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแล้ว แน่นอนว่านายจ้างต้องคำนวณเงินเดือน เงินโบนัส รวมไปถึงรายจ่าย ๆ อื่นเป็นส่วนประกอบด้วย วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยการจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน

การมีข้อมูลพื้นฐานและประวัติของพนักงาน ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรอย่างมาก องค์กรต้องคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า พนักงานได้รับเงินเดือนตรงตามกำหนด ถูกต้องตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงไม่มีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงาน

องค์กจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลและประวัติพนักงานให้เป็นระเบียบ พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับเงินเดือนของพนักงาน โดยการลงทุนกับโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ที่จะเข้ามาช่วยการทำงานของ HR และช่วยจัดการระบบ รวมถึงช่วยจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติที่สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

 

เก็บหลักฐานเมื่อมีการจ่ายเงินเดือน

เมื่อองค์กรทำการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว องค์กรหรือนายจ้างจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จหรือเอกสารที่ออกให้พนักงาน เช่น สลิปเงินเดือน (Pay slip) หรือ ทะเบียนการจ่ายเงินเดือน หลักฐานเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าองค์กร ได้ทำการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว

 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ก็คือ การหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งกฎหมายประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หรือเงินเดือนของพนักงานประจำ ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือน

การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นการคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า แล้วจึงแบ่งตามรอบการจ่ายเงินเดือนให้ถูกต้อง ซึ่งหากเจ้าของธุรกิจมีโปรแกรมที่ช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้น

Tips! อ่านบทความต่อเพิ่มเติม >> การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

 

นำส่งประกันสังคมให้กับพนักงาน

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน โดยจะต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การจ้างงาน หากมีการจ้างพนักงานใหม่จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ หรือยื่นประกันสังคมพนักงานเข้าใหม่ ภายใน 30 วันเช่นเดียวกัน นอกจากจะเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายแล้ว การทำประกันสังคมให้พนักงานยังถือเป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตพนักงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

ศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเข้มงวด

องค์กรควรต้องศึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายการทำสัญญาจ้างแรงงาน / ระยะเวลาการทำงาน / การให้ค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย และสวัสดิการที่ทุกองค์กรต้องมีตามกฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของพนักงาน ผลประโยชน์ขององค์กร และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องของลูกจ้างในอนาคต


สรุปปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่นายจ้างต้องรู้ การจ้างพนักงานสักคนดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่สิ่งที่ควรคำนึงคือ สิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้การจ่ายเงินเดือนพนักงานก็มักมีความซับซ้อน เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ประเภทเงินได้ / ค่าล่วงเวลา /รายละเอียดของการคำนวณภาษี / เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้น องค์กรควรเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนที่มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย

 

โดยโปรแกรมเงินเดือน HumanSoft เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา นับเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ HR ในการคำนวณเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้อีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้